0
Hopp til hovedinnhold

UiA over 11.000 studenter

11.032 studenter er tallet på studenter ved Universitetet i Agder høsten 2014. Det offisielle tallet er nå offentliggjort av Database for høyere utdanning - DBH.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Grafikken viser utviklingen i antall registrerte studenter ved Universitetet i Agder fra høstsemesteret 2008 til høstsemesteret 2014. UiA ble universitet fra 1. september 2007, så 2008 var det første året UiA var universitet også da studentene fylte ut søknadspapirene. I høstsemesteret 2007 var tallet på registrerte studenthoder ved HiA/UiA 7.897. (Grafikk: Thomas Andersen)

Grafikken viser utviklingen i antall registrerte studenter ved Universitetet i Agder fra høstsemesteret 2008 til høstsemesteret 2014. UiA ble universitet fra 1. september 2007, så 2008 var det første året UiA var universitet også da studentene fylte ut søknadspapirene. I høstsemesteret 2007 var tallet på registrerte studenthoder ved HiA/UiA 7.897. (Grafikk: Thomas Andersen)

Tallet refererer seg til antall hoder som er registrert - det vil si at også deltidsstudenter er med. Økningen fra høstsemesteret 2013 er på 561 studenter, da UiA hadde 10.471 registrerte studenter totalt.

Siden i fjor høst er UiA - til tross for den gode økningen - blitt forbigått av Universitetet i Tromsø (UiT) på størrelsesrankingen av de norske universitetene. Årsaken er at UiT fusjonerte med Høgskolen i Finnmark, og dermed fikk et par tusen studenter ekstra, slik at de nå har 12.188 studenthoder.

Regnet i antall studenter totalt er UiA dermed nummer fem av de åtte universitetene i Norge. Størst er Universitetet i Oslo med 27.227 studenter totalt, fulgt av NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet med 23.442 og Universitetet i Bergen med 15.287. Så følger da UiT (12.188) og UiA (11.032) før Universitetet i Stavanger med 10.095, Universitetet i Nordland med 5.966 og NMBU - Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås med rundt 5.000 registrerte studenthoder. De eksakte NMBU-tallene er ikke klare ennå.

Blant universitetene kiler Høgskolen i Oslo og Akershus seg inn i studentstørrelse, med 18.767 registrerte studenter. Også høgskolene i Sør-Trøndelag (8.856), Bergen (8.384), Hedmark (7.717), Telemark (6.928) og Østfold (5.879) samt den sammenslåtte Høgskolen i Buskerud og Vestfold (noe over 9.000 studenter - tallet er ikke klart ennå) er større enn NMBU i antall registrerte studenter. I alt er det høsten 2014 i overkant av 115.000 registrerte studenter ved universitetene og 250.000 registrerte studenthoder totalt, alle høyere utdanningsinstitusjoner inkludert.

Men så er det ikke bare størrelsen det kommer an på - det handler også om antall studiepoeng som blir tatt av studentene hvert år, antall publikasjonspoeng levert av vitenskapelige ansatte, antall sitater nasjonalt og internasjonalt fra publikasjoner levert av institusjonens ansatte osv osv. 

UiA scorer svært høyt på effektivitet - med variablene studentpoengproduksjon og publiseringspoeng per vitenskapelig ansatt. Det siste er ekstra sterkt, tatt i betraktning at de skarpeste konkurrentene - de fire gamle, politisk vedtatte universitetene - har en helt annen og bedre finansiering. Det ser det ut til at Kunnskapsdepartementet - og regjeringen - vil fortsette med. Reaksjonene på dette er sterke også ved UiS og Høgskolen i Oslo og Akershus, for å nevne noen.

Grafikken viser utviklingen i antall registrerte studenthoder ved UiAs fakulteter fra høstsemesteret 2008 til høstsemesteret 2014. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ble delt i Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap fra i år. I grafikken er de slått sammen. De offisielle tallene finnes i denne tabellen fra DBH. (Grafikk: Thomas Andersen) Klikk på grafikken for å øke størrelsen.

Grafikken viser utviklingen i antall registrerte studenthoder ved UiAs fakulteter fra høstsemesteret 2008 til høstsemesteret 2014. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ble delt i Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap fra i år. I grafikken er de slått sammen. De offisielle tallene finnes i denne tabellen fra DBH. (Grafikk: Thomas Andersen)

Klikk på grafikken for å øke størrelsen.

(Fakultet for helse- og idrettsfag har skiftet navn, og heter i dag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.)