Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

UiA- og UiO-studenter simulerer sammen

Sykepleiestudenter fra UiA og medisinstudenter fra UiO Campus Sør har gjennomført sin aller første simulering. Samarbeidet får gode tilbakemeldinger fra studentene, og mer er i kjømda.

Bildet viser studenter som øver på gjenoppliving av et nyfødt barn.
Simuleringen fant sted i UiAs simuleringslab ved Campus Grimstad. Foto: Anne Marit Føreland

– Dette var veldig lærerikt. Mange av sykepleiestudentene har mer klinisk erfaring enn oss, så vi lærte mye av dem, sier Emilie Nord.

Hun er med i det aller første kullet med medisinstudenter ved Universitetet i Oslos (UiO) Campus Sør.

– Vi øvde på to forskjellige scenarier, med medisinstudenter som teamledere. Vi har drillet mye på enkeltøvelser tidligere, men dette var første gang vi øvde på å håndtere en akutt situasjon fra start til slutt, sier Nord.

– Gjør øvelsen bedre

Simuleringen fant sted i simuleringslabben til UiA ved Campus Grimstad. Sykepleie-studentene tar alle en master i spesialsykepleie med spesialisering i barnesykepleie ved UiA. Sykepleie-student Julie Eliseussen syntes simuleringen ble mer realistisk sammen med medisinstudentene.

– Tidligere har vi enten hatt med en lege fra Sørlandet sykehus, eller så har en av oss tatt på oss rollen som teamleder. Det at vi ikke kjente medisinstudentene fra før gjør øvelsen bedre. I arbeidet må vi kunne ta instrukser og jobbe godt sammen med folk vi aldri har møtt, sier Eliseussen.

Scenariene som ble simulert var gjenoppliving av nyfødt med pusteproblemer og behandling av et barn med blodforgiftning.

Førstelektor Anne Marit Føreland ledet simuleringsarbeidet sammen med emneansvarlig for barnesykepleiestudiet Gunhild Martinsen. Hun er glad for samskapingen som nå skjer mellom UiA og UiO.

– Dette er to profesjoner som jobber tett sammen i helsevesenet, så da er det naturlig å kunne simulere sammen. Simuleringen gir god øvelse i andre ting enn det rent tekniske, slik som kommunikasjon. Det kan være livsviktig i akutte situasjoner, sier Føreland.

Bildet viser studenter som øver på gjenoppliving av et nyfødt barn.

Ett av scenariene som ble øvd på var gjenoppliving av et nyfødt barn. Foto: Anne Marit Føreland

Mer samarbeid i vente

Foreløpig er det ingen formell avtale om videre samarbeid, men det er stor velvilje både fra UiO og UiA for å få noe til.

– Denne første gangen ble litt på sparket, men vi ser på et samarbeid som veldig nyttig for begge. Vi ønsker å få til mer avanserte simuleringer, og forhåpentlig kunne forske og publisere sammen. Nå ser vi på hva som er ønskelig og mulig å få til videre, sier Halvor Øygarden, campusleder for UiOs Campus Sør.

– Det er veldig bra at UiOs medisinstudenter får ha praksisøvelser sammen med sykepleierstudenter og forelesere fra UiA. På den måten møtes profesjonene, styrker samarbeidet og gir en bredere tverrfaglig forståelse hos den enkelte student, sier UiA-rektor Sunniva Whittaker.