0
Hopp til hovedinnhold

UiA og Kingston University utvikler videre samarbeid i innovasjon

Studenter og ansatte fra masterstudiet Innovasjon og kunnskapsutvikling på Handelshøyskolen ved UiA skal reise til London som en del av et utvekslingsprogram ved Kingston University. 

Hans Christian Garmann Johnsen, programansvarlig for Master i Innovasjon og kunnskapsutvikling, og Helene Puntervold Meland, leder i Novus.

- Vi er veldig glade for muligheten til nærere samarbeid med Kingston University. Vi ønsket å sende studentene våre til et sted som har mange likheter med det de lærer på UiA relatert til innovasjon. Samtidig ønsket vi at det skulle være en mulighet for dem til å oppleve en annen kultur og læringsmiljø, sier Hans Christian Garmann Johnsen, programansvarlig for Master i Innovasjon og kunnskapsutvikling ved UiA

Samarbeidet mellom Universitetet i Agder og Kingston University har gradvis blitt utviklet i løpet av de siste ti årene. Studentutvekslingen startet for tre år siden. Den første gruppen med Kingston-studenter var på UiA i én uke for forelesninger, arrangementer og aktiviteter arrangert av ansatte og studenter fra masterstudiet Innovasjon og kunnskapsutvikling ved Handelshøyskolen ved UiA.

Ordningen har siden vært årlig. Til gjengjeld ble UiA tilbudt to Erasmus-plasser ved Kingston, og i år også en mulighet til å sende studenter fra masterstudiet på et én ukes utvekslingsprogram til London i mars.  

- Vi er kjent med Kingston Universitys undervisningsmetoder og programmer, og ved å ha med ansatte på denne turen, så oppmuntrer vi også til utveksling av ideer mellom forelesere, sier Garmann Johnsen.

En uke fylt med aktiviteter 

Helene Puntervold Meland er leder i Novus og er nå på sitt fjerde år i studiet. 

- Jeg ser veldig frem til denne turen. Jeg er interessert i å se hvordan de på Kingston University  gjør ting annerledes enn vi gjør; hovedsakelig hvordan de strukturerer forelesningene og for å lære om deres perspektiver på innovasjon. Jeg er også nysgjerrig på hvordan universitetskulturen deres skiller seg fra vår, sier Meland. 

I begynnelsen av februar sendte Kingston University programmet for uken i London. På det er det en rekke aktiviteter for studentene og foreleserne fra UiA. 

På planen er et besøk til finansdistriktet, en omvisning på Kingston School of Art, et besøk til Virtual Lab hvor studenter og ansatte undersøker virtuell virkelighet og media, og en omvisning i bilfabrikken til Mini i Oxford, en av de mest avanserte bilfabrikkene i verden. 

Et nøkkelsamarbeid

Flyreise og overnatting er finansiert av Handelshøyskolen ved UiA, mens Novus, studentforeningen for masterstudiet i Innovasjon og kunnskapsutvikling, er ansvarlig for å organisere alt det praktiske som å få studentene til å registrere seg for å være med på turen og bestilling av flybilletter i samarbeid med studiets forelesere på UiA og Kingston University. 

- Novus har spilt en veldig viktig rolle i utviklingen av dette utvekslingsprosjektet. Dette er ikke noe vi som lærere kunne ha organisert på egenhånd fordi vi er helt avhengige av vårt samarbeid med dem, sier Garmann Johnsen. 

Novus har også vært involvert i planlegging og forberedelser av studentaktivitetene for Kingston-studentene. De skal komme til Grimstad i uke 13. I fjor bestod gruppen av 15 studenter, det samme antallet som i år. Oppholdet inkluderer et seminar med Eyde-klyngen, et besøk til MIL-laben, en presentasjon av det nye masterstudiet og laben i gründervirksomhet, samt et besøk hos GE Healthcare, Lindesnes.

Fremtidige utvekslingsmuligheter  

I en tid hvor det oppmuntres sterkt i Norge til studentutveksling, kan korte utvekslingsprogrammer som det med Kingston University, altså med institusjoner UiA samarbeider strategisk med, være et alternativ til lange utvekslingsprogrammer som varer minst et semester. Det er ikke alle studenter som har mulighet til å ta slike lange utvekslingsopphold.

- Et kort utvekslingsopphold i utlandet er bedre enn ingen erfaring i det hele tatt, sier Garmann Johnsen.  

Fremtiden til slike programmer er likevel usikker, hovedsakelig på grunn av økonomiske grunner. Siden reisekostnadene dekkes av Handelshøyskolen ved UiA, så vil prosjektets suksess og budsjett avgjøre om det skal videreføres i de kommende årene. 

UiAs samarbeid med Kingston University kan også bli påvirket av gjennomføringen av Brexit som skjer 29. mars. 

Essensiell for innovasjonsstudier 

Garmann Johnsen forsvarer sterkt utvikling av slike programmer og understreker den positive virkningen de har på studenter og deres akademiske prestasjoner. 

- De to gruppene bestående av henholdsvis UiA-studenter og Kingston-studenter kommuniserer med hverandre og utveksler ideer og erfaringer.

For de som studerer innovasjon er viktigheten av å ha slike opplevelser i studietiden enda større. 

- Innovasjon er forståelsen av hva som skjer her og nå. Det er en del av virkeligheten vi lever i. Å dra ut og se verden rundt oss er helt essensielt for det vi gjør, understreker Garmann Johnsen.