0
Hopp til hovedinnhold

UiA ønsker mangfold – og viser det

Lørdag inviterer UiA og STA alle ansatte og studenter til å gå i pride-tog i Kristiansand med oppmøte på Øvre Torv. UiA-deltakelsen bak en nylaget fane er foreløpig siste post på en rekke markeringer som viser at UiA ønsker mangfold og har åpne dører for alle.

Vi står sammen om å markere mangfold på UiA. Her er universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen (f.v.) sammen med leder og nestleder i Studentorganisasjonen i Agder Benedicte Nordlie og Olea Nordset, og UiA-rektor Sunniva Whittaker.

Vi står sammen om å markere mangfold på UiA. Her er universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen (f.v.) sammen med leder og nestleder i Studentorganisasjonen i Agder Benedicte Nordlie og Olea Nordset, og UiA-rektor Sunniva Whittaker.

De siste ukene har regnbue-fargene vært svært synlige på UiAs campuser i Kristiansand og Grimstad.

Studentene ønsker alle velkommen

- STA synes det er utrolig positivt at UiA synlig og tydelig markerer at mangfold er noe vi ønsker. Spesielt er vi stolte av pride-gangfeltet som skal bestå lenger enn kun denne uka, og som vil stå som et symbol på at vi ønsker alle velkommen til vårt universitet. Jeg tenker denne type markering er spesielt viktig her i Agder, da mangfold kan være et spesielt vanskelig tema å diskutere, sier leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA) Benedicte Nordlie.

- Vi i STA har deltatt på mangfoldsmarkeringen, åpning av pride-gangfeltet og er med under felles parole med UiA under paraden på lørdag. Dette engasjementet rundt mangfold ønsker vi å se videre i året også!

Fotgjengerfelt i regnbuefarger

– Vi er alle barn av regnbuen, og regnbuen symboliserer mangfoldet i menneskeheten, sa professor Esben Esther Pirelli Benestad da hen klippet snoren og åpnet det nye pride-fotgjengerfeltet ved hovedinngangen til Universitetet i Agder på Campus Kristiansand. Se video og bilder fra åpningen:

Det skjedde 16. august – og så vidt vi vet er UiA først ute med regnbue-fotgjengerfelt i Norge. I USA og Canada er det flere, og i Reykjavik ble hele gågata malt i regnbuefarger.

UiA undersøker mulighetene for å male et regnbue-fotgjengerfelt på Campus Grimstad også, men har foreløpig støtt på formelle hindringer for å kunne gjøre det.

Mangfoldsmarkeringer

Tidligere denne uken var det mangfoldsmarkeringer både på Campus Grimstad og Campus Kristiansand. Hovedbudskapet er at Universitetet i Agder etterstreber å være et ikke-diskriminerende universitet, og ønsker at alle skal føle seg inkludert og velkommen som ansatt og student.

Mennesker har forskjellig kjønn, alder, etnisitet, religion, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsvariasjoner. I år hadde mangfoldsmarkeringen særlig fokus på at diskriminering og trakassering må forebygges og at mangfold er verdiskapende.

Rektor Sunniva Whittaker talte om UiA og mangfold under mangfoldsmarkeringen på Campus Grimstad. (Foto: Senter for likestilling)

Rektor Sunniva Whittaker talte om UiA og mangfold under mangfoldsmarkeringen på Campus Grimstad. (Foto: Senter for likestilling)

Mangfold hele året

UiA er ikke opptatt av mangfold noen dager i året – det gjennomsyrer for eksempel arbeidet i Likestillings- og inkluderingsutvalget. UiA har en handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold som ligger på utvalgets nettsider.

Tilretteleggingskontoret hjelper de som har funksjonshemminger, og bidrar til en bedre studiehverdag og til at de ikke blir stoppet av fysiske hindringer og dermed får bedre forutsetninger for å gjennomføre studiene.

Si ifra-siden er en nettadresse som ligger på alle UiAs nettsider. Intensjonen er at det skal være svært enkel å si ifra om ting som ikke fungerer, uønskede hendelser, ulykker/nestenulykker, samt varsle om kritikkverdige forhold inngår som virkemidler for et godt og forsvarlig arbeids- og studiemiljø.

Mobbe- og trakasseringsundersøkelse

Kunnskap er viktig, og for å vite mer om hvordan situasjonen virkelig er i universitets- og høyskolesektoren, tok tidligere UiA-rektor Frank Reichert initiativet til å gjøre en stor, landsomfattende undersøkelse om mobbing og trakassering blant ansatte.

Studentene er ikke med i undersøkelsen.

Resultatet overrasket mange, og gir et godt grunnlag for å arbeide videre mangfold og med å få alle til å føle seg velkommen som arbeidstakere i UH-sektoren.

Mer om delundersøkelsen om UiA:

Mer om undersøkelsen på landsbasis fra Universitets- og høyskolerådet og i Khrono:

Send studiet på mail