0
Hopp til hovedinnhold

UiA ønsker å ta imot 180 ekstra studenter

Universitetet i Agder ønsker å ta imot flere studenter enn vanlig fra høsten 2020 for å bidra i koronakrisen. I tillegg ønsker UiA å lyse ut 35 ekstra doktorgradsstipendiatstillinger.

Studenter i auditorium
Sunniva Whittaker, foto

Sunniva Whittaker

– Mange er i denne perioden blitt arbeidsledige eller får andre planer avlyst. Vi ønsker å bidra til at vi som samfunn kan bruke denne situasjonen til å gi enda flere kompetanse, noe som kan styrke oss når vi kommer ut på andre siden, sier rektor Sunniva Whittaker.

Torsdag 30. april sender UiA et innspill til Kunnskapsdepartementet om at universitetet er klart til å ta imot 180 flere studenter enn planlagt i august dersom man får finansiering til dette. Innspillet sendes på bakgrunn av en invitasjon fra departementet til universiteter og høgskoler.

UiA ønsker å ta opp ekstra studenter innen følgende fagområder:

  • IKT, IT og informasjonssystemer
  • Folkehelse og idrett
  • Innovasjon, entreprenørskap og internasjonal business
  • Elektronisk musikk
  • Grunnskolelærerutdanning og pedagogikk
  • Språk
  • Sosiologi

Det ville være ønskelig å også øke kapasiteten på sykepleierutdanningen også, men dette er ikke mulig på grunn av kapasitet innen sykepleiepraksis.

UiA har også spilt inn at det fra 2021 i tillegg kan tilbys et distriktsvennlig tilbud for bachelorgradsutdanning innen vernepleie og økt kapasitet på den arbeidsplassbaserte barnehagelærerutdanningen fra 2021 dersom man kan få finansering til dette.

Ønsker 35 nye doktorgradsstillinger

I tillegg til årsstudier og studier på bachelor- og mastergradsnivå, er UiA også klare til å rekruttere 35 nye doktorgradsstipendiater høsten 2020.

– Vi har flere etablerte forskningsmiljøer som til enhver tid har god kapasitet til å ta imot nye doktorgradsstipendiater, og har allerede utlysninger på gang som kan utvides, sier Whittaker. 

UiA har også en rekke prosjektideer liggende som vil kunne utlyses dersom det kommer ekstra tildelinger fra Kunnskapsdepartementet.

– Forskningen som kommer ut av disse doktorgradsprosjektene kan knyttes til en rekke relevante utfordringer i den situasjonen regionen, Norge og verden står overfor, sier Whittaker. 

– Vi håper nå på et raskt og positivt svar fra Kunnskapsdepartementet. Det er mange som kan benytte denne anledningen til å få ny kompetanse, både de som kommer rett fra videregående og de som allerede er etablert i arbeidslivet og kan benytte perioden til faglig påfyll. Vi er klare til å ta dem imot, sier Sunniva Whittaker.