Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA markerer samenes nasjonaldag

Gjennom dataspillet Minecraft kan du rive omstridte vindturbiner på Fosenhalvøya og oppleve historiske endringene i Altavassdraget. UiAs store Minecraftprosjekt er et av mange innslag på UiAs markering av samenes nasjonaldag 6. februar.

Samenes flagg blir heist på nasjonaldagen 6. februar. Her foran Sametinget i Minecraft.
Sametinget og det samiske flagget illustrert i Minecraft. UiAs prosjekt hjelper skoleelever til å utforske samisk kultur, historie, geografi og språk.

- Den samiske kulturen er en del av vår felles kulturarv som vi er veldig stolte av. Alle høyere utdanningsinstitusjoner har et ansvar for å utvikle og formidle kunnskap om samisk kultur fra så mange ulike perspektiver som mulig, sier rektor Sunniva Whittaker som skal åpne samlingen.

 Under samlingen får du høre joik fra kunstfagstudenter, hvordan samiske perspektiver brukes i undervisningen ved UiA og ulike forskningsprosjekt med samisk tilknytning.

Dataspillet Minecraft

De siste to årene har universitetslektor Line Reichelt Føreland og flere kollegaer brukt dataspillet Minecraft i undervisningen om samiske forhold. Først bygget de Sametinget i en dataversjon som gjorde at elever over hele Norge kan bruke Minecraft til å utforske den samiske nasjonalforsamlingen. Nå kan elever også blant annet besøke det omstridte vindkraftområdet på Fosen gjennom dataspillet. Høyesterett har konkludert med at samiske rettigheter ble krenket da vindkraftanlegget ble bygget.  

Her er hvordan Sametinget ser ut i Minecraft. Elevene kan så bevege seg inn i bygningen gjennom spillet.

Her er hvordan Sametinget ser ut i Minecraft. Elevene kan så bevege seg inn i bygningen gjennom spillet.

- Selv om Høyesterett har dømt at vindkraftkonsesjonen er ugyldig og anlegget på Fosen bryter med urfolks rettigheter, er det foreløpig ingen planer om å fjerne anlegget. I Minecraft-verdenen vår kan elever nå reise til Fosen og ta saken i egne hender, sier Føreland.

I tillegg kan elevene også bruke det UiA-bygde Minecraft-versjonen til å besøke et Escape room med fokus på samisk språk, samle rein i reingjerde, fiske laks i Tana-elva, bruke en tidsmaskin for å se konsekvensene av utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget, reise til det første samiske landsmøtet i 1917, stemme i plenumssalen og bygge samisk flagg.

Samiske perspektiver i læreplanen

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 slår fast at alle skoler i Norge skal gi opplæring om samer og samiske forhold: Gjennom opplæringen skal elevene få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. Elevene skal lære om mangfold og variasjon innenfor samisk kultur og samfunnsliv

Line Reichelt Føreland underviser på UiAs lærerutdanning.

- Som det står i læreplanen skal vi ta samiske perspektiver på alvor. Vi ønsker at alle skoler skal markere nasjonaldagen, og da er det viktig at vi også gjør det, sier Føreland.

Høsten 2022 hadde hun med seg en klasse tredjeårsstudenter på UiAs lærerutdanning på studietur til samiske og kvenske områder i nord, og under markeringen vil vi få høre mer om studentenes opplevelser og om samarbeidet med Samisk Høgskole.

Prisbelønt forskning

Professor Knut Dørum skal snakke om samisk motmakt og overlevelse med utgangspunkt i sin artikkel «Norrøn ekspansjon og samisk motmakt i Sør-Salten ca. 600–1350». Han skrev artikkelen sammen med arkeolog og forfatter Eirin Holberg i Historisk tidsskrift.

Artikkelen ble i høst gitt prisen for det mest nyskapende bidrag i Historisk tidsskrift i 2022.

Det blir også presentert forskning av universitetslektor Mari Kristin Jore. Hun er tilknyttet fra forskningsgruppen Claimed Pasts.  

Sápmi viktig del av norsk kultur

Selv om vi her i Agder er geografisk langt fra Sápmi, så er samisk historie og kultur en viktig del av norsk kultur uansett hvor i landet man er.

- Ved å vise fram det som skjer her på UiA kan vi kanskje også inspirere andre faglærere på UiA til å ta disse perspektivene inn i sin undervisning og prosjekter, sier Line Reichelt Føreland.