Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA lanserer tiårsplan for forskning

En ny plan for forskning og faglig og kunstnerisk utvikling legger grunnlaget for universitetets utvikling frem mot 2027.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Agder hovedbygning, bilde.
Arbeidet med FoU-planen har pågått ved Universitetet i Agder siden november 2016.

Universitetet i Agder (UiA) lanserer høsten 2017 en plan for forskning og faglig og kunstnerisk utvikling (FoU-plan) som skal vare fra 2017 til 2027.

Planen inneholder visjon og tilbak for seks ulike områder av universitetets virksomhet:

– Vi er et ungt universitet som konstant jobber med å utvikle og forbedre oss som utdannings- og forskningsinstitusjon, sier viserektor for forskning, formidling og nyskaping, Stephen Seiler.

portrett Stephen Seiler, bilde

Viserektor Stephen Seiler.

Han påpeker at for å levere forskning og kunstnerisk utvikling i verdensklasse kreves det god infrastruktur, gode partnerskap og fremragende forskere som samarbeider både innenfor og på tvers av fagdisiplinene,

Seks områder

Planen er et supplement og en videreføring av UiAs strategi for 2017-2020, og viser hvordan strukturene rundt forskning og faglig og kunstnerisk utvikling kan bygges for å ruste universitetet og dets ansatte for å gi forskningen best mulige vekstvilkår.

Arbeidet med FoU-planen har pågått siden november 2016. Da ble det gjennomført dialogmøter på alle fakultetene. Fra disse møtene utkrystalliserte det seg seks områder som var spesielt viktige å jobbe videre med.

– Jeg er svært fornøyd med hvordan denne planen har utviklet seg. Vi har jobbet fra bunnen og opp, og engasjert dem som faktisk utfører forskningen, leder forskningsgrupper, søker ekstern finansiering, og tenker på disse problemstillingene daglig, sier Seiler.

Prioriterer karriereutvikling

Seiler trekker særlig frem UiAs arbeid med rekruttering og karriereutvikling som et område som skal forbedres. Dette er spesielt viktig siden universitetet konkurrerer om de beste ansatte på et globalt marked.

– Menneskene er den viktigste ressursen organisasjonen vår har. De neste ti årene vil det bli spesielt viktig å arbeide med dette fordi mange av våre medarbeidere pensjonerer seg.

FoU-planen legger grunnlaget for å utvikle universitetet uavhengig av vitenskapelige satsinger, ansatte og andre omstendigheter.

– For å nå målet vårt om å levere verdensledende forskning på noen felter, må vi prioritere på ulike nivåer i organisasjonen. Men vi vil forsikre oss om at alle våre ansatte har tilgang til god støtte og utviklingsmuligheter uansett hvor de er i dag, sier Seiler.

Karriereutvikling viktig

portrett Simone Heinz, bilde

Forskningsdirektør Simone Heinz

Forskningsdirektør Simone Heinz ved UiA er også fornøyd med hvordan FoU-planen har blitt forankret i organisasjonen. Hun trekker også frem karriereutvikling for vitenskapelig ansatte som et viktig område for universitetet å jobbe videre med.

– Dette er et område hvor vi har et stort potensial. Om vi tilbyr en god karriereutvikling blir vi også en attraktiv arbeidsplass for internasjonale forskere. Vi ønsker at de kommer til oss for å arbeide, men det er like viktig at de har lyst til å bli værende, sier Heinz.

Mens UiAs strategi blir fulgt opp av en rekke tiltak i organisasjonen, vil FoU-planen iverksettes gjennom handlingsplanene til de ulike enhetene på universitetet.

– Alle fakulteter og enheter jobber videre med tiltakene i denne planen, og dette arbeidet er også noe som UiAs styre vil vektlegge, sier Heinz.

Uvant med tiårsplan

– Utfordringen ved planen er at det er en tiårsplan, og at universitetet som organisasjon ikke er vant til å tenke så langt frem i tid. Vi må jobbe dedikert for å komme dit vi vil være om ti år, sier viserektor Seiler.

Seiler kaller FoU-planen for et veikart som vil bli mer detaljert over tid.

– Planen er viktig for alle som vil jobbe dedikert for å gjøre UiA til et virkelig godt universitet og et godt sted å arbeide, sier han.