0
Hopp til hovedinnhold

UiA lanserer nettressurs for lærere i videregående skole i Agder

Ressurssiden om de nye læreplanene er laget i samarbeid med Avdeling for opplæring og karriereveiledning i Agder fylkeskommune.

Bilde av lærer i videregående skole, foto
UiA lanserer nettressurs om nye læreplaner for Agder-lærere i den videregående skolen.

Høsten 2020 startet en gradvis innføring av de nye læreplanene basert på fagfornyelsen.

De nye ressurssidene gir råd om hvordan lærere i videregående skole kan tilpasse undervisningen til fagfornyelsens mål og forskrifter.

Anne Mari Gjerstad, foto

– Ressurssiden er en av flere kompetanseutviklende prosjekter vi jobber med for videregående skole, grunnskole og barnehage i Agder, sier Anne Mari Gjerstad, faglig leder for de nasjonale satsingene for kompetanseheving i barnehage og skole på Agder (Rekomp og Dekomp) ved UiA.

– Nettsiden er basert på lokale behov. Den tilfører konkret kompetanse om fagfornyelsen, presentert pedagogisk og enkelt. Her gir vi både fagspesifikke og generelle råd om hvordan lærerne kan tilpasse undervisningen til fagfornyelsen, sier Anne Mari Gjerstad.

Hun har ansvaret for nettsiden og er UiAs faglige leder for de nasjonale satsingene for kompetanseheving i barnehage og skole i Agder (Rekomp og Dekomp).

Meningen med fagfornyelsen

Ressurssidene består blant annet av fagpakker i norsk, matematikk og kroppsøving. I tillegg presenteres undervisningstips til bruk i alle andre fag i den videregående skolen.

Mål og forskrifter for de nye læreplanene blir også presentert.

– De nye læreplanene stiller blant annet krav om dybdelæring og tverrfaglig samarbeid. Vi har laget undervisningspakker og tipssider som støtter lærerne i arbeidet med dette og andre sider ved å innføre de nye læreplanene i skolen, sier Gjerstad.

Video og podkast

Instruksjonsvideoer og podkaster er blant formatene UiA-forskerne bruker for å presentere fagfornyelsen. Sidene inneholder temabolker om digital kompetanse og ferdigheter for lærere, og e-læringskurs i digitale verktøy til bruk i undervisningen.

Gjerstad arbeider nå med å gjøre nettressursen kjent blant rektorer og lærere i Agder-skolene.

– Noen videregående skoler vil ha nytte av å bruke nettressursen vår som et fellesopplegg under planleggingsdager tidlig i januar, men sidene er lagt opp slik at de kan brukes individuelt også, sier Gjerstad.

Prosjektet er et samarbeid mellom Avdeling for opplæring og karriereveiledning i Agder fylkeskommune og UiA ved tilskuddsordningen desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp og Rekomp).

Bidragsytere til pedagogikk og innhold på ressurssidene er UiAs Mariette Aanesen, Tom Flaten, Gjermund Torkildsen, Erik Kaarstein, Jon Olav Sørhaug, Natasja Marie Smits, Nils Rune Birkeland og Birgitte Wergeland.