Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA justerer etter økende korona-smitte

Den nasjonale veksten i covid-19-smitte gjør at UiA innfører nye tiltak for å bidra til at studentene får gjennomført eksamen og kommer hjem til jul.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

University of Agder - Campus Grimstad (top) and Campus Kristiansand

UiA - Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand

Foreløpig er det relativt lavt smittetrykk på Agder, men UiA ønsker å være i forkant av utviklingen. Smittesituasjonen har en ugunstig utvikling også i vår region, og det skal lite til før tallet på smittede øker kraftig.

– UiA følger opp oppfordringen fra Regjeringen om å vurdere tiltak for å være føre var. Det er viktig at vi alle begrenser antall nærkontakter, sier rektor Sunniva Whittaker.

Universitetet i Agder har satt strategisk kriseledelse som fredag 6. november vedtok nye tiltak. UiA er i kontakt med vertskommunene Grimstad og Kristiansand om tiltakene.

For UiA er liv og helse første prioritet, fulgt av studentenes progresjon. En viktig del av det siste er eksamen.

Oppdaterte retningslinjer og informasjon om koronaviruset

Undervisning og eksamener blir digitale

Studenter som får endret sin undervisning eller eksamen får beskjed fra emneansvarlig / faglærer så raskt som praktisk mulig. Eksamensform blir også oppdatert på Studentweb og studenter som får endret eksamensform blir informert via SMS.

Nye tiltak:

 • All undervisning fra og med 11. november skal gjennomføres digitalt. Unntak er:
  • Fysisk undervisning som streames fortsetter som planlagt. Det betyr at studenter som ønsker å møte til disse forelesningene kan gjøre det.
  • Praktisk undervisning som krever utstyr eller andre fasiliteter på campus fortsetter som planlagt (f. eks. laboratorieøvelser, utøvende kunstfag, og lignende)
 • Studenter i praksis følger tiltak ved hvert enkelt praksissted. Studenter som opplever vanskeligheter med gjennomføring av praksisperioder tar kontakt med faglærer eller praksisleder.
 • Alle eksamener fra og med 23. november gjennomføres som hjemmeeksamener. Unntak blir gjort for emner som krever utstyr og annen infrastruktur på campus.

– På denne måten imøtekommer vi også ønsker fra studentene om forutsigbarhet og mulighet til å begrense fysisk tilstedeværelse nå, sier rektor Whittaker.

Reduserer kontakt mellom ansatte

UiA innfører følgende tiltak for ansatte:

 • Andelen ansatte som jobber hjemmefra skal økes. Omfanget og gjennomføringen vurderes i de enkelte fakultetene/avdelingene av fakultets- og avdelingsdirektørene.
 • Hovedregelen er at møter ved UiA skal gjennomføres digitalt. Møter med mer enn 10 personer eller som samler deltakere fra ulike enheter skal gjennomføres digitalt, med mindre annet er klarert med fakultets-/avdelingsdirektør.
 • Alle UiAs faglige og sosiale arrangementer med mer enn 20 deltakere eller som samler deltakere fra ulike enheter gjennomføres digitalt, evt. avlyses/utsettes.
 • Kun strengt nødvendige tjenestereiser skal gjennomføres. Disse skal godkjennes av fakultets- eller avdelingsdirektør. Reiser mellom campusene skal begrenses. Ansatte og studenter som returnerer fra områder med stor grad av smitte bes om å være ekstra oppmerksomme på symptomer.

– Målet med tiltakene er å begrense antall nærkontakter, også i jobbsammenheng. Dersom disse tiltakene i tillegg kan øke muligheten for at vi kan gjennomføre vårsemesteret som planlagt, er det verdt innsatsen, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Psykisk helse

Bekymring for at studentenes psykiske helse blir utsatt for påkjenninger under Korona-pandemien var bakgrunnen for at problemstillingen ble tatt opp i Stortinget torsdag 5. november. Kunnskapsministeren har nå satt ned en nasjonal gruppe som skal utrede tiltak for å ta vare på studentenes psykiske helse.

– Vi har med samme formål satt ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på UiA som skal jobbe med tiltak for å ta vare på UiA-studentenes psykiske helse, sier rektor Sunniva Whittaker.