Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA inngår samarbeid med Finn Skårderud

Universitetet i Agder skal samarbeide om forskning og utdanning på idrett og helse med den internasjonalt anerkjente eksperten på spiseforstyrrelser og hans fagmiljø på Villa Sult i Oslo.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Portrett av Finn Skårderud
Professor Finn Skårderud har blant annet kombinasjonen av idrett og spiseforstyrrelser som ett av sine interessefelt.

Finn Skårderud er psykiater, professor og forfatter og direktør for Villa Sult, Institutt for spiseforstyrrelser i Oslo. Nå er han kallet til en 20 prosent stilling som Professor II på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA).

– Det er av stor samfunnsmessig betydning å utvikle varierte praksisformer innen psykisk helsearbeid der også kunst og kultur anerkjennes som betydningsfulle og helende elementer, sier dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen.

Fakultetet har over flere år bygget opp et utdannings- og forskningsmiljø innen psykisk helsearbeid, med mange koblinger til kunst- og kulturfeltet. Samarbeidet med Finn Skårderud skal styrke UiAs satsinger på tvers av fagområder, og bistå i prosessen mot et profesjonsstudium i psykologi.

– Vi vil få mange praktiske gevinster av samarbeidet. Blant annet kan studentene våre få praksis i psykisk helsearbeid på Villa Sult, og fagmiljøene våre kan gå sammen om EU-søknader om forskningsfinansiering, sier Andersen.

Relevante koblinger for UiA

Finn Skårderud er internasjonalt anerkjent som ekspert på spiseforstyrrelser. Idrettspsykiatri er blant spesialområdene hans, og i mer enn tjue år var han tilknyttet Han er også psykiater for Norges Olympiske komité, og har i flere år vært spesialrådgiver for Olympiatoppen. De viktigste arbeidsområdene til Villa Sult vil også være relevante for universitetet, mener Skårderud.

– På Villa Sult jobber vi med behandling, veiledning og forskning. Samtidig legger vi vekt på å være en del av den offentlige samtalen om psykisk helse og kunst og kultur. Det er også veldig relevant for UiA at vi jobber mye med idrett og spiseforstyrrelser, for her er det mye vi kan gjøre sammen, sier Skårderud.

Ifølge professoren er det få steder hvor det finnes så mye spiseforstyrrelser som i konkurranseidretten.

– Det er påfallende hvor lite idretten selv tar ansvar for dette. Det internasjonale skiforbundet har knapt løftet en finger. I stedet består sisteetappen av Tour de Ski i å klatre opp en slalombakke. En viss Petter Northug sa at han var for feit til å vinne den etappen, sier Skårderud

Lignende kulturer

Selv om det er en forbindelse mellom idrett og spiseforstyrrelser, vil Skårderud gjerne se sammenhengen på en mer konstruktiv måte.

– Idrett som kultur ligner på spiseforstyrrelsen: Begge har en ekstrem vektlegging av kropp, ernæring og mestring. Det er en konkurranse, hvor man definerer seg i forhold til andre. De er svært opptatt av å sprenge grenser, og å ikke kjenne etter. Idretten hjelper oss slik til å synliggjøre allmenne problemer i samfunnet, sier Skårderud.

Han ser frem til at det han beskriver som en ung kultur på Villa Sult kan lene seg mot en etablert forsknings- og undervisningsinstitusjon som UiA.

– Vi har nytte av å sparre med en etablert kultur, og få et nytt blikk på arenaer for helse, kultur og idrett. I all beskjedenhet tror jeg også at vi kan være en spennende dialogpartner for et fremtidig psykologistudium, sier Skårderud.

Skårderud er kallet til stillingen, det vil si at han er tilsatt uten utlysning. Universitets- og høyskoleloven åpner for at styret ved institusjonen kan gjøre dette når særlige grunner taler for det. Saken var oppe i universitetsstyret i november, og Skårderud ble tilsatt fra januar. Samarbeidet skal vare i tre år.