Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA imponerer i nytt samarbeid

750 ansatte i Statped tar kurs i digital kompetanse på UiA. Alt gjennomføres på Internett og oppdragsgiveren er imponert over leveransen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

illustrasjonsbilde

Tekst og foto: Kenneth Stubhaug Karlsen 

Marthe Lybak Greve og Arnt Helge Ljoså, foto

Marthe Lybak Greve og Arnt Helge Ljoså har jobbet med samarbeidsprosjektet med UiA.

– UiA har et sterkt team som er gode på pedagogikk og teknologi, og de har kjennskap til våre problemstillinger. Vi har fått levert tilsvarende kurs før fra andre i utdanningssektoren som ikke på langt nær har hatt samme kvalitet, sier Marthe Lybak Greve.

Hun er prosjektleder i Statped for intern opplæring av ansatte i digital kompetanse, og har vært med å utvikle dette programmet i samarbeid med UiA. Fakultet for teknologi og realfag, Fakultet for humaniora og pedagogikk  og IT-avdelingen ved UiA samarbeider om å levere tilbudet

Unngå digital fremmedgjøring

Kursene startet opp 9. april i år med ca 100 deltakere. Over sommeren skal 300 til inn i programmet, og til slutt skal rundt 750 ansatte i Statped ha gjennomført kurset. 

– Hos oss er det variert nivå på den digitale kompetansen. Det var viktig for oss at kurset ble lagt opp slik at vi unngikk digital fremmedgjøring. Vi kan ikke ende opp med å ekskludere folk fordi teknologien er for vanskelig. UiA har brukt mye kjent litteratur for oss i Statped, og har laget tilpassede oppgaver for de som jobber med fag og oss som jobber med administrasjon, sier Lybak Greve.

Kan bli viktig for UiA

Mauricio Cifuentes og Maren Schelbred Thormodsæter, foto

Mauricio Cifuentes fra IT-avdelingen ved UiA har designet løsningen i Canvas i samarbeid med Maren Schelbred Thormodsæter fra Institutt for informasjons og kommunikasjonsteknologi på Fakultet for teknologi og realfag.

Det digitale kurset gir 7,5 studiepoeng for de som fullfører studieplanen for dette. For deltakere som kun ønsker en grunnleggende kunnskap om tema deles det ut kursbevis i etterkant. Kurset er lagt opp på denne måten for at alle skal kunne delta i sitt tempo, og lære det de har behov for i sin arbeidssituasjon.

I kurset skal deltakerne gjennom tre hovedmoduler. Samhandling ved bruk av digitale verktøy, bruk av multimediale verktøy og IT-sikkerhet. Mediesenteret i IT-avdelingen ved UiA har i samarbeid med instituttene designet modulene i læringsplattformen Canvas.

– Det er et potensielt marked for å gjenbruke dette kurset mot både offentlige virksomheter og private bedrifter. Som en direkte effekt av dette prosjektet har vi fått nye oppdrag med andre enheter i Statped. I tillegg opplever mediesenteret generelt at det er en konstant økning i produksjoner, sier Mauricio Cifuentes.

Han jobber i IT-avdelingen ved UiA og har vært sentral i utviklingen av de tekniske løsningene.

Universell utforming

Marianne Engen Matre, foto

Universitetslektor Marianne Engen Matre fra fakultet for humaniora og pedagogikk har jobbet spesielt med universell utforming.

For Statped er det viktig å tilrettelegge for personer med ulike funksjonsnedsettelser. En viktig del av anbudet var å lage gode løsninger for universell utforming. Statped har selv også en sammensatt brukergruppe blant sine ansatte. Fra fakultet for humaniora og pedagogikk har universitetslektor Marianne Engen Matre deltatt i utviklingen. Matre er utdannet spesialpedagog og hun hadde et spesielt ansvar for å tilrettelegge for deltakere med syns- og hørselshemninger.

­– UiA leverer varer til en leverandør som selv er ekspert på det vi leverer. Det setter høye krav til oss, og det har vært et spennende arbeid. Det er et kvalitetstegn for UiA at vi vinner anbud som dette og viser at vi kan være et digitalt universitet, sier Matre.

Produktivt samarbeid på tvers

Statped-prosjektet har vist hvor mye god utvikling som kan skje når flere fakultet og fellesadministrasjonen samarbeider godt. Spesialpedagog Matre mener selv hun har blitt en bedre underviser gjennom å ha vært med på å utvikle kursprogrammet.

– Det er lærerikt å samarbeide med andre fakulteter og IT-avdelingen. Man skaper tettere bånd og det er lettere å bruke ressursene som andre besitter. Jeg bruker allerede mer digitale verktøy i min egen undervisning og mener at den blir bedre av det, sier Matre.

Muligheter i Canvas

Rune Andersen, foto

Universitetslektor Rune Andersen fra fakultet for teknologi og realfag. Andersen ledet produksjonen av kurset til Statped.

Fra fakultet for teknologi og realfag har universitetslektor Rune Andersen ledet produksjonen av kurset til Statped. Han ser store muligheter for resten av UiA til å lære av prosjektet nå som læringsplattformen Canvas skal benyttes i all undervisning.

– Så langt har det vært utrolig få problemer. Tilbakemeldingen fra studentene er gode. De er fornøyd med oppfølgingen og designet på modulene. Jeg håper at dette kan danne grunnlaget for hvordan vi organiserer nettbaserte kurs via Canvas, og at det vil gjøre jobben med å opprette kurs enklere i fremtiden, sier Andersen.