0
Hopp til hovedinnhold

UiA i grønt resten av høstsemesteret

Vårsemesteret blir normalt – det vil si vanlig hverdag på campus - og forhåpentligvis fulle lesesaler og kantiner. Ut høstsemesteret holder UiA på den timeplanen som er lagt, selv om beredskapen er skiftet fra gul til grønn og alle korona-restriksjonene er borte.

Den sosiale meteren er historie - så vi er tilbake til den vanlige hverdagen på campus. Her fra hverdagen i studentkantina på Campus Kristiansand i 2019. (Arkivbilde)

Den sosiale meteren er historie - så vi er tilbake til den vanlige hverdagen på campus. Her fra hverdagen i studentkantina på Campus Kristiansand i 2019. (Arkivbilde)

UiA vil naturligvis bygge på erfaringene fra korona-situasjonen, og bevare det gode ved digitaliseringen og studentaktive undervisnings- og vurderingsformer. Dette blir det nå arbeidet med, slik at læringen institusjonen får ut av pandemien kommer både studenter og ansatte til gode i senere semestre.

Men skulle koronasmitten blusse opp på en av campusene eller begge er UiAs operative beredskapsgruppe klare til innsats på kort varsel.

Vi ber også alle om å respektere at noen – både studenter og ansatte - fremdeles ønsker å være korona-forsiktige og for eksempel fortsatt vil holde avstand til andre for sikkerhets skyld.

Studenter som er i risikogruppe kan få tilrettelegging og / eller digitalt tilbud. Syke studenter eller studenter med koronasymptomer skal ikke komme på campus. Om en student har fravær fra obligatorisk undervisning bør vedkommende kontakte underviser eller studieveileder. Midlertidig forskrift gjelder fortsatt, og de kan få tilgang til eksamen likevel.

Antibac-stasjoner

UiA beholder antibac-stasjonene utover vinteren. Det samme gjelder plakater og informasjon om å huske å vaske hendene, hoste i armhulen og andre generelle smittevernråd.

Det siste året har det vært færre forkjølelser, færre vanlige influensatilfeller og trolig også færre tilfeller av andre vanlige smittsomme sykdommer – som for eksempel magesjau. Dette kan trolig komme av at de fleste har fulgt korona-hygiene-anbefalingene.

Siden UiA ønsker at både studenter og ansatte skal være friske og på campus så mye som mulig, lar vi hånd-desinfeksjons-stasjonene stå. Bruk dem!

Fysisk og digital undervisning

Timeplanen fortsetter som planlagt. Det betyr at det blir undervisning på campus i de fleste emnene. Forskjellen er at den sosiale meteren nå er borte, slik at auditorier og klasserom kan bli fylt opp. Samtidig er det besluttet - som skrevet tidligere – at undervisning som er streamet/zoomet/teamset fortsatt skal tilbys digitalt.

Rektoratet har sendt melding til fakultetsledelsene om at beslutningen står fast, blant annet for å gi studentene forutsigbarhet. Det er fakultetsledelsen, og ikke den enkelte foreleser, som eventuelt kan gi et unntak fra at et emne ikke lenger skal tilbys digitalt.

Korona-merkingen

Auditorier, klasserom, grupperom, fellesarealer og mange andre steder er det satt opp merker som sier at det er plass til så og så mange i rommet, godkjente arbeidsplasser er grønnmerket osv. Alle disse merkene – med unntak av QR-kodingen - vil forsvinne gradvis ettersom driftsavdelingen har kapasitet til å fjerne dem.

Coronavirus testcenter - poster.

QR-kodingen skal stå i tilfelle vi får en ny oppblomstring av smitte, eller de kan også brukes til annen registrering, f.eks oppmøte ved kurs eller andre sammenhenger.

Smitte og testing

Regjeringen har bestemt at det er den er smittet som selv må informere om smitten til sine nærkontakter. Se informasjon hos Helsedirektoratet.

For studenter og ansatte ved UiA betyr det at de skal skal bli hjemme, teste seg etter faste prosedyrer og ta kontakt på beredskapstelefonen om de mistenker at de er smittet. Om testen er positiv vil operativ beredskapsledelse være behjelpelig med å sende ut SMS til nærkontakter.

Testteltene er tatt ned ved begge campuser.

I Kristiansand er det flere muligheter, blant annet ved Color Line på havna. Les mer om korona-testing på Kristiansand kommunes nettsider

I Grimstad er det flere muligheter, blant annet Grimstad test- og smittesporing med telefon 909 18 945. Les mer om korona-testing på Grimstad kommunes nettsider:

Vaksinering

Det er fremdeles mange unge voksne – les også studenter – som ikke har tatt vaksinasjonsdose 2. Helsemyndighetene anbefaler at alle som har tatt vaksinedose 1 også tar vaksinedose 2 så snart det er gått lang nok tid mellom dosene – det vil si 28 dager.

Vaksinasjonssenteret i Kristiansand ligger i Sørlandssenteret. (Foto: Børge Røssaak Nilsen, Kristiansand kommune)

Vaksinasjonssenteret i Kristiansand ligger i Sørlandssenteret. (Foto: Børge Røssaak Nilsen, Kristiansand kommune)

Helsemyndighetene anbefaler også at de som ikke er vaksinert i det hele tatt, tar vaksine og følger opp med dose 2.

Unntak fra vaksinering er de som ikke kan ta vaksine av medisinske årsaker.

I Kristiansand er det nå drop-in-vaksinering hver onsdag i Vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret (ved siden av McDonalds). Det er også enkelte vaksinasjonsdager i Rådhuskvartalet i sentrum. For tidspunkter ved vaksinasjonsstedene – sjekk Kristiansand kommunes nettsider.

I Grimstad er det også slutt på massevaksinering. Det er fremdeles gratis – men nå bestiller du vaksinetime digitalt eller på telefon. Eller du ordner deg time i Kristiansand. Les om alle muligheter på Grimstad kommunes nettsider:

Studentaktiviteter, stands og arrangementer

Arrangementer i regi av studentforeninger og linjeforeninger kan gjennomføres uten andre korona-restriksjoner enn at de som har symptomer på sykdom må holde seg hjemme.

Det samme gjelder arrangementer, seminarer og konferanser i regi av ansatte. Eksterne arrangementer er vi forsiktige med ut semesteret.

Stands i fellesarealene er det UiA Hjelp som organiserer og gir tillatelse til. Studentaktiviterer blir prioritert. Eksterne stands slipper vi ikke til før over nyttår.