0
Hopp til hovedinnhold

UiA i forkant med ny fordypning i ensemblesang

UiA tilbyr nå ensemblesang som en ny fordypning på masterstudiet ved institutt for klassisk musikk. Studiet er unikt i Norden på et område som kommer til å eksplodere om kort tid.

Kilden Vokalensemble ledet av dirigent Ragnar Rasmussen øver til konsert. Foto: Henrik Assman

– Dette plasserer oss helt i toppen og i forkant av en utvikling som tvinger seg fram. Man vil merke at denne kompetansen kommer til å bli svært etterspurt i det fremtidige arbeidsmarkedet, sier Ragnar Rasmussen.

Rasmussen er kormester i Kilden og leder for Kilden vokalensemble. I tillegg er han professor i kordirigering ved NTNU og ved Universitetet i Tromsø.

Instituttleder ved institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk ved UiA, Birte Myhrstad, deler Rasmussens entusiasme:

– Som instituttleder og sanger, har jeg i mange år sett behovet for denne type utdannelse. Jeg er svært glad for at vi har fått til dette nå, og har fått Kilden vokalensemble og Ragnar Rasmussen som våre samarbeidspartnere, sier Myhrstad.

Samarbeid som gir relevant praksis

UiA og Kilden har et tett samarbeid som blant annet betyr at UiA-studentene vil få praksis ved å synge i et profesjonelt ensemble og være med på produksjoner med Kilden vokalensemble.

– Det er en unik mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og få relevant praksis mens man studerer, sier Rasmussen.

Benedicte Sofie Ribe og Margitte Narvesen, foto

De tidligere studentene Benedikte Sofie Ribe og Margitte Narvesen skryter av det gode samarbeidet mellom UiA og Kilden.

De to tidligere studentene Benedikte Sofie Ribe og Margitte Narvesen har selv fått oppleve det gode samarbeidet mellom UiA og Kilden da de studerte. De mener det har gitt dem en uvurderlig erfaring.

– Dette samarbeidet er helt unikt. Som student ved UiA får du være med på oppsetninger. Jeg har vært med på to operaoppsetninger mens jeg var student på UiA. Vi har også vært med på foajekonserter, og vi får prøve oss i det profesjonelle arbeidslivet, noe vi som studenter virkelig trenger, sier Ribe.

Margitte Narvesen nikker bekreftende:

– Jeg vet ikke om noen andre steder som har fått dette til så bra som her i Kristiansand. Her er studentene garantert å få profesjonell erfaring. De får jobbe på et profesjonelt hus med profesjonelle musikere, og får se hvordan det er å få være profesjonell musiker i det profesjonelle musikklivet. Det er enormt motiverende for oss som studenter, sier Narvesen.

Svært etterspurt kompetanse

Ragnar Rasmussen, foto

Ragnar Rasmussen mener studentene som tar spesialisering innen ensemblesang kommer til å være i forkant og bli svært etterspurte på arbeidsmarkedet.

– En sanger i dag må kunne ha den fleksibiliteten i stemmen som skal til for å kunne synge både i ensembler og til å kunne ta solistoppdrag. Derfor er det viktig at vi som utdanner sangere er oss dette bevisst allerede fra bachelornivå, og at vi gir studentene muligheten til å bygge en sunn og fleksibel stemme, sier Birte Myhrstad.

– Moderne musikere møter i dag andre krav enn tidligere. De må ha en bredere og mer variert bakgrunn og kompetanse. Det å musisere i ensemble blir det stadig større etterspørsel etter. Selv solister må kunne synge i ensemble. Det vil være mange arbeidsmuligheter for den som har solistkompetanse og ensemblekompetanse, sier Rasmussen.

Vær i forkant

– Disse studentene kommer til å være helt i forkant på noe som tvinger seg frem. Det å være utøvende musiker er i endring. Det er helt annerledes enn bare for 10-15 år siden. UiA er helt i forkant av en utvikling som bare må komme. Ved å være med på denne satsingen er vi med på å sette dagsorden for fremtidens utøvende musikere, sier Rasmussen.

Du kan søke opptak innen 15.desember.

Send studiet på mail