Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA i Arendalsuka

UiAs fagmiljøer og ansatte deltar på mange arenaer i Arendalsuka, både i hovedprogrammet og i seminarer og arrangementer i tilknytning til uka. UiA har også egen stand.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mathis Bernander drifter UiAs stand. (Mobilfoto: Rachel Funderud Syrtveit)

Mathis Bernander drifter UiAs stand. (Mobilfoto: Rachel Funderud Syrtveit)

Mathis Bernander står på UiAs stand under Global Outlook Norway-seminaret i regi av NODE. (Mobilfoto: Rachel Funderud Syrtveit)

Mathis Bernander står på UiAs stand under Global Outlook Norway-seminaret i regi av NODE. (Mobilfoto: Rachel Funderud Syrtveit)

Arendalsuka er en arena hvor organisasjoner og enkeltpersoner kan komme i direkte kontakt med de mest sentrale aktørene innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv.
Gjennom et bredt spekter av arrangementer er det anledning til å delta på svært mange ulike debatter.

– Universitetet i Agder er bredt representert i programmet, og vi har også en egen stand. I år er det over 100 stands fra politiske partier, organisasjoner og næringsliv, sier kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arrangementene er åpne for alle og det er fri entré. 

Global Outlook Norway

“The world is changing fast and the effects on business will be profound. Global Outlook Norway 2014 will cast light on important trends influencing business and look into potential solutions for a more sustainable development.”

Etter at Global Outlook Norway ha hatt sitt program tirsdag 13. august, er det tre underarrangementer den 13. og 14. august i regi av NODE, Maritimt Forum og PROSIN. Her deltar folk fra både Fakultet for teknologi og realfag, og folk fra Handelshøyskolen  ved UiA.

 • Tirsdag 13. august deltar UiA-folk blant annet på:

Tema: Likestillingsperspektivet.

Hvilke utfordringer vi står ovenfor. Levekår i Aust-Agder
Tid: 16:00
Sted: Barrique
Arrangør: LO i Aust-Agder
Åpent for: Alle

Mer informasjon

LO leder Gerd Kristiansen, Rigmor Aasrud AP, Kirsti Bergstø SV, Torunn Olsen og Nina Jentoft fra Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved UiA kommer og det blir paneldebatt, ledet av Atle Svendal, fra samme institutt. Solveig Andersen spiller og synger.

Arendalsuka - logo.

Tema: Kunnskap og ledelse i arbeidslivet
Vi inviterer deg til å delta på oppvarmingsøkten til kveldsdebatten ”Med kunnskap skal landet bygges” med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som hovedperson.
Tid: 17:30 – 19:00
Sted: Eureka kompetanse, Sørlandet Kunnskapshavn
Arrangør: Durapart/Eureka/Arendalskonferansen
Åpent for: Alle – påmelding

Mer informasjon:

Vi ønsker å se nærmere på hvordan vi bygger kunnskap både i og utenfor arbeidslivet. Ved å la folk utenfor få en sjanse til å vise hva de duger til, kan vi bruke ressurser som allerede finnes? Hvilken ledelse finnes i arbeidslivet i forhold til målstyring, ressurser og kompetanse? Er kunnskap det samme som lang utdannelse? Satsing på Universitet og forskning er et fundament, samtidig som vi spør om ”Master og målesyka” har gått for langt?

Cheryl McDonald vil lede arrangementet. Det blir innledninger ved Stig Morten Seiersted og Thomas Doull fra Monsterbedriften som er kåret til årets sosiale entreprenør bedrift. De fokuserer på kompetanse fra livets harde skole. Geir Fredrik Sissener er poliltiker og næringslivsleder og vil utfordre det offentlige på at man i større grad må sette seg mål og justere kursen ved kontroll av resultatene underveis. Leder av Agderforskning Kristin Wallevik vil reflektere over hva hun mener virker og ikke virker når man utøver ledelse i en organisasjon. I et panel vil det være mange spennende mennesker. Du møter stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad (H), Hilde Høynes som er fylkesdirektør NAV Aust-Agder og Betty Åsheim som er organisasjonssjef i Saint Gobain. Rådmann Harald Danielsen, Arendal, deltar i debatten.

 

Tema: “Kontoret i lomma” – debatt om det fleksible arbeidslivet
Tid: 18:00 – 19:30
Sted: No9 kaffe & platebar, Teaterplassen 3
Arrangør: NITO
Åpent for: Alle

Mer informasjon

 • Må vi alltid være tilgjengelig for arbeidsgiver og kunder?
 • Er skillet mellom arbeid og fritid i ferd med å bli visket ut?
 • Hvilke muligheter og utfordringer gir dette arbeidstakere og arbeidsgivere?
 • Bør den enkeltes tilgjengelighet reguleres? Hvis ja, hvordan?

NITO inviterer til debatt med:

 • Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant AP
 • Stefan Heggelund, stortingsrepresentant Høyre
 • Inger Lise Blyverket, leder Arbeidslivspolitikk Virke
 • Even Bolstad, daglig leder HR-Norge
 • Trond Markussen, president NITO

Paneldebatten blir ledet av Jon P. Knudsen fra Institutt for arbeidsliv og innovasjon

Tema: Likestilling og politisk deltakelse, er det tidsklemma som avgjør?
Tid: 14:00 – 15:30
Sted: Arendal bibliotek
Arrangør: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Vest-Agder fylkesbibliotek, prosjektet Likestilling som regional kraft og Arendal bibliotek
Åpent for: Alle

Mer informasjonSlagord om valgfrihet møter kvinner fra både høyre- og venstresiden i norsk politikk. Valgfrihet til å være mer hjemme, til å stå på i lederjobber, og til å dyrke hobbyer og interesser. Fersk forskning viser at kvinner som jobber fullt, er mer engasjert i politikk og samfunnsspørsmål enn dem som prioriterer familieliv og hjemmesfære. Man får altså ikke mer tid til politiske verv av å jobbe mindre. Trenger vi kvinnene i det politiske liv, og hvordan får man dem i så fall på banen? Hvilke løsninger presenterer ulike politiske partier på valgfrihetens dilemma?

Forsker May-Linda Magnussen innleder med forskningsresultater før paneldebatten.
Debatten ledes av Loveleen Brenna

Deltakere:

 • Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Fremskrittspartiet,
 • Anniken Huitfeldt, Arbeiderpartiet
 • Bjørnar Moxness, Rødt
 • Kjell Ingolf Ropstad, Kristelig folkeparti
 • Sunniva Ørstavik, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Torsdag 14. august deltar UiA-folk blant annet på:

Tema: Likestilling og politisk deltakelse, er det tidsklemma som avgjør?
Tid: 14:00 – 15:30
Sted: Arendal bibliotek
Arrangør: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Vest-Agder fylkesbibliotek, prosjektet Likestilling som regional kraft og Arendal bibliotek
Åpent for: Alle

Slagord om valgfrihet møter kvinner fra både høyre- og venstresiden i norsk politikk. Valgfrihet til å være mer hjemme, til å stå på i lederjobber, og til å dyrke hobbyer og interesser. Fersk forskning viser at kvinner som jobber fullt, er mer engasjert i politikk og samfunnsspørsmål enn dem som prioriterer familieliv og hjemmesfære. Man får altså ikke mer tid til politiske verv av å jobbe mindre. Trenger vi kvinnene i det politiske liv, og hvordan får man dem i så fall på banen? Hvilke løsninger presenterer ulike politiske partier på valgfrihetens dilemma?

Forsker May-Linda Magnussen fra Agderforskning innleder med forskningsresultater før paneldebatten.

Debatten ledes av Loveleen Brenna

Deltakere:

 • Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Fremskrittspartiet,
 • Anniken Huitfeldt, Arbeiderpartiet
 • Bjørnar Moxness, Rødt
 • Kjell Ingolf Ropstad, Kristelig folkeparti
 • Sunniva Ørstavik, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Fredag 15. august deltar UiA-folk blant annet på:

Tema: Har vi en næringspolitikk som møter samfunnets utfordringer? Og hva skal det innovative Norge satse på?
Tid: 13:00
Sted: Arendal kultur- og rådhus, Store Torungen
Arrangør: Innovasjon Norge i samarbeid med Arendalsuka
Åpent for: Alle

Mer informasjonMøt næringsminister Monica Mæland til debatt.
I panelet sitter blant andre Finn Kristian Aamodt (adm. dir. Innovasjon Norge), Else-May Botten (Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, medlem av Næringskomiteen), John G. Bernander (adm. dir. Viking Heat Engines AS), Anne Grete Ellingsen (klyngeleder NODE, Global Center of Expertise), Kenny Strandberg, Green Tech Marine og professor Arne Isaksen, Institutt for arbeidsliv og innovasjon, Handelshøyskolen ved UiA..
Debattleder: Vincent Wego Fleischer, divisjonsdirektør Innovasjon Norge.

Har norske politikere en visjon om hvordan vi kan gjøre bruk av kunnskapen i næringsliv og forskning for å løse fremtidens problemer, eller prioriterer de ut fra fortidens behov? Hvordan forene samfunnets behov med utviklingen av et konkurransedyktig og produktivt næringsliv? Kobler vi forskning og næringslivets innovasjon på en god måte?

Dette er noen av spørsmålene som vil bli stilt når næringsminister Monica Mæland møter sentrale norske næringsaktører til politisk, innovasjonsrettet og mulighetsorientert debatt.

Innovasjon Norge er opptatt av å gi lokale ideer globale muligheter ved å legge til rette for flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer. På den måten er målet å bidra til næringsutvikling og økt verdiskaping over hele landet.
I år er det 10 år siden Innovasjon Norge ble etablert, da som en sammenslåing av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd.