Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA har nasjonalt koordineringsansvar for forkurs i matematikk

Universitetet i Agder skal koordinere etableringen av forkurs i matematikk til lærerutdanningene.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra og med studieåret 2016/2017 innføres krav om at søkerne til lærerutdanningene må ha minst karakteren 4 i fellesfaget matematikk fra videregående skole, for å få studieplass.

Opptakskravet gjelder grunnskolelærerutdanningene og 5-årig lektorutdanning.

Forkurs i matematikk blir et tilbud til søkere som oppfylte det tidligere opptakskravet til studiet, men som ikke oppfyller det nye karakterkravet i matematikk. Forkursene skal arrangeres på sommeren ved institusjonene som tilbyr lærerutdanning.

Forkursene vil vare i fire uker og skal ha oppstart i månedsskiftet juni/juli og avsluttes med eksamen i begynnelsen av august. Hvis man består kurset er karakterkravet dekket.

Nasjonal koordinator

Kunnskapsdepartementet har gitt UiA oppgaven med å være koordinator for forkursene. Til denne oppgaven ligger følgende funksjoner:

  • Koordinere utvikling av et faglig opplegg i samarbeid med lærestedene.
  • Følge opp planlegging og sørge for fremdrift ved etablering av forkurs.
  • Koordinere forberedelse og gjennomføring av eksamen og sensur i samarbeid med universiteter, høyskoler og Utdanningsdirektoratet.
  • Være kontaktpunkt for Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter).
  • Være kontaktpunkt for institusjonene.

Les mer om forkurs i matematikk

Kurs med 30 studiepoeng

I forbindelse med Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere, "Kompetanse for kvalitet", tilbys også kurset Matematikk 1 – MOOC, en fleksibel videreutdanning hvor alt foregår på nett. Studiet tilbys av Universitetet i Agder i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen.

I studiet vil du lære mer om undervisningskunnskap i de matematiske emnene elevene møter i skolen. Alt dette vil du møte gjennom filmer, oppgaver, diskusjoner, litteratur og utprøving i klasserommet. Det praksisnære og matematikkdidaktiske har en sentral plass i studiet.

Matematikk 1 - MOOC, fjenundervisning - Søknadsfrist 1. mars

Video om kurset: