0
Hopp til hovedinnhold

UiA går inn i samarbeid med Norsk rådmannsforum

Senter for anvendt kommunalforskning ved Universitetet i Agder (UiA) har underskrevet en samarbeidsavtale med Norsk rådmannsforum om forskning og lederutvikling.

Portrett av Sakom-ansatte
Linda Hye, forsker ved Senter for anvendt kommunalforskning og leder for etter- og videreutdanningen (EVU) ved Fakultet for samfunnsvitenskap; Norman Udland er tidligere rådmann i Lyngdal kommune og nå tilknyttet senteret; Nichole M. Silva Elgueta er seniorrådgiver ved senteret og EVU-enheten; Professor Morten Øgård er senterleder.

Avtalen legger til rette for at senteret skal tilby norske rådmenn ny kunnskap gjennom forskningsprosjekter med utgangspunkt i praksisfeltet, og slik bidra til rådmenns kompetanseutvikling.

– Dette er en eksklusiv avtale. Ingen andre universiteter eller høyskoler samarbeider med Norsk rådmannsforum. Strategien og forskningstemaene til senteret treffer midt i blinken, og det er derfor vi er valgt ut til et samarbeid, sier professor Morten Øgård, leder for Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) ved Universitetet i Agder.

Avtalen ble presentert på den årlige Topplederkonferansen til Norsk rådmannsforum i Oslo 14.-15. januar.

FAKTA/Senter for anvendt kommunalforskning

  • Et forskningssenter ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder.
  • Etablert i 2017.
  • Senteret arbeider med samskapende forskning innenfor det kommunale og regionale styringsnivået.
  • Senterets forskningsområder omfatter blant annet ledelse og styring i offentlig sektor, organisasjonskultur, organisasjonsendring, kommunal- og regionalutvikling og innovasjon, nettverk og forvaltning, og lokaldemokrati og samskaping.
  • Senteret legger vekt på involvering av praksisfeltet i forskningen, og har gjennomført flere samarbeidsprosjekter i regionen.

Les mer på senterets hjemmeside.

Styrke kompetanse

Norsk rådmannsforum (NR) er rådmennenes interesseorganisasjon og representerer samtlige toppledere i Norges 356 kommuner. Forumet har som mål å «tilby førsteklasses kunnskapsbasert opplæring og utvikling» for rådmenn.

– Det er viktig for NR å være oppdatert på temaer for forskning og formidling om det kommunale feltet. Vi vil gjerne ha tilgang på de nyeste forskningsfunnene, som kan bidra til å styrke og videreutvikle kompetansen til kommunedirektøren og kommunenes toppledelse, sier Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder i NR.

Photo from the presentation of the cooperation.

Ved avtaleinngåelsen: Professor Morten Øgård (t.v.); sekretariatsleder Gudrun Haabeth Grindaker; rådmann i Harstad og styreleder i NRF Hugo Thode Hansen; rådmann i Grimstad og nestleder i NRF Tone Marie Nybø Solheim; Norman Udland ved SAKOM. Foto: Nichole Silva Elgueta.

Hun forteller at noe av det viktigste for NR i samarbeidet med UiA er å kunne peke på potensielle områder for ny forskning, være referansegruppe og delta i studieprogram.

– Vi er opptatt av at det forskes på praksisfeltet og at forskningen dermed oppleves som relevant for kommunens toppledere. Gjennom samarbeidet vil vi kunne gi innspill på hva vi har behov for ny eller oppdatert kunnskap om, sier Grindaker.

FAKTA/Rådmenn og kommunedirektører

  • Kommuneloven av 1992 bruker tittelen administrasjonssjef om den øverste administrative lederen i kommunen.
  • I praksis har tittelen rådmann vært mye brukt.
  • I den nye kommuneloven som trådte i kraft høsten 2019 er den øverste administrative lederen kalt kommunedirektør, men kommunene kan fortsatt selv bestemme stillingstittelen.

Les mer på juridika.no.

Toppledere knyttes til UiA

I første omgang vil det bli opprettet en referansegruppe hvor rådmenn og forskere fra SAKOM i fellesskap skal identifisere potensielle forskningsområder.

Øgård legger vekt på at NR og SAKOM er likeverdige partnere, og at forskningen skal baseres på sammenfallende interesser.

Han ønsker seg synergier inn i den organisatoriske ledelsesforskningen på UiA. Dette skal blant annet gjøres gjennom at kommunale toppledere hentes inn i bistillinger på universitetet. Tidligere rådmann i Lyngdal kommune Norman Udland er allerede på plass på senteret.

– For SAKOM er det viktig å ikke bare treffe mellomlederne i norske kommuner, men også å få en førstehåndstilgang til rådmennene og få dem med i samarbeidet. Samtidig trengs akademia for å videreutvikle kommunene og rådmannsrollen fremover, sier Udland.

Han nevner den nye kommunehverdagen, klimautfordringer og digitalisering som eksempler på områder hvor det vil trengs mer kunnskap.

Understuderte kommuner

SAKOM sitter blant annet på to store databaser til bruk i forskningen: En nasjonal database over rådmenns karriereutvikling og flyttemønster, og et stort nasjonalt datamateriale om organisasjonskultur.

– Kommunene har vært understudert i forhold til staten og internasjonale organisasjoner. Men det er den største arbeidsplassen vi har, med snart en million offentlig ansatte. Om vi skal bidra til regional utvikling, er det viktig for oss å være på hugget, sier Øgård.