0
Hopp til hovedinnhold

UiA fortsatt stengt etter påske - men noen slipper inn fra 27. april

Regjeringen har bestemt at universitetene fortsatt skal være stengt, men løsner bittelitt på dørlåsen for noen ganske få som er klart definert.

Fortsatt stengte campuser ved universitetene.

Alle andre skal fortsatt ha hjemmekontor eller studere hjemmefra.

Disse slipper inn:

De som slipper inn er stipendiater og studenter som er i avslutningsfasen av sine prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet – det vil si laboratorier.

Disse få får slippe inn på campus fra 27. april. Forutsatt at alle andre smitte-forholdsregler blir ivaretatt. De må for eksempel følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Dette sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen 7. april:

«Fra 27. april åpner vi også for at studenter som er helt i slutten av sine gradsstudier, og som er helt avhengig av utstyr på lærestedet, kan komme tilbake til universiteter, høyskoler og fagskoler. Det samme gjelder ansatte i rekrutteringsstillinger som er i sluttfasen av sine prosjekter.

Kunnskapsminister Guri Melby vil si mer om dette etterpå, men jeg understreker at det bare er de nødvendige tingene man kan komme tilbake for å utføre, og at smittevernhensyn skal ivaretas.»

Dette sa kunnskapsminister Guri Melby om høyere utdanning:

"Fagskoler, høyskoler og universiteter åpnes delvis fra mandag 27. april

– Sammen med hele den norske befolkningen har vi fått koronapandemien under kontroll. Derfor kan vi åpne opp utdanningsinstitusjonene for noen utvalgte grupper. Vi prioriterer studenter, stipendiater og postdoktorer som skal fullføre løpet denne våren og som er avhengig av utstyr og infrastruktur på studiestedet. Forutsetningen er at smittevernfaglige hensyn blir ivaretatt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Åpningen gjelder kun for de som trenger tilgang til øvingslokaler, laboratorier og ferdighetsrom for å fullføre denne våren innenfor følgende fagområder:

  • utøvende musikk- og kunstfag
  • media- og designfag
  • matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag
  • helsefag"

Mer fra regjeringens pressekonferanse:

Pressemelding om delvis åpning av blant andre universitetene (står et stykke ned i pressemeldingen):

Dette skjer ved UiA

Campusene blir stengt slik de er nå fram til 27 april. Et møte i strategisk kriseledelse vil gå nærmere gjennom hva som skjer videre lokalt. Dette vil bli kommunisert i god tid før 27. april.

Digital undervisning

UiA har tidligere bestemt at all undervisning resten av vårsemesteret skal skje digitalt.

Konferanse- og møteprogrammet Zoom og sikkerhet

Noen har stilt spørsmåls ved Zoom-programmet og sikkerhet. Her er det viktig å vite at de fleste av disse spørsmålene er reist overfor det offentlige programmet som blir distribuert fra USA, mens UiA bruker en privat variant levert av Uninett, som ligger på nordiske servere. Den er trygg. Les mer om det her: Zoom og sikkerhet.

Eksamen

Alle eksamener er lagt om og blir gjennomført digitalt - med unntak av en eksamen på master i kunstfag, som blir utsatt til etter sommeren etter studentenes ønske. Alle studenter får beskjed om hvordan eksamen skal gjennomføres. Les mer om det: Alle eksamener er lagt om.

Take away fra biblioteket

Mange har allerede benyttet  muligheten til å bestille og hente bøker fra Universitetsbiblioteket. Se framgangsmåten her: God respons på take-away fra UiA-biblioteket

De som slipper inn 27. april:

Studenter og stipendiater som slipper inn på campus etter 27. april - etter regjeringens retningslinjer - får beskjed om det i god tid.

Opptak til studier

Grensen for manglende studiepoeng ved betinget opptak har økt. Søkere til masterstudier og andre påbyggingsstudier studieåret 2020-2021 kan nå mangle inntil 30 studiepoeng og likevel få betinget opptak.

Opplastingsfrist er 1. juli. Søkere til lokalt opptak som mottar vitnemål senere enn normalt på grunn av koronavirussituasjonen, vil få utsettelse. Last opp dokumentasjon på utsatt sensurfrist på søknaden din.

Mer informasjon om opptak til studier på UiA

Lærer- og barnehagestudenter i praksisfeltet

Avdeling for lærerutdanning har god dialog med praksisfeltet om hvordan vi kan få til noe praksis samtidig som praksisinstitusjonene starter en gradvis gjenåpning. Det er bare ett kull i Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) som etter normalplanen skal ha praksis i perioden etter påske og tre uker fremover.

Hente ting på kontoret

Det er tillatt å hente nødvendige ting og utstyr på arbeidsplassen, selv om campus er stengt. Campus vil være låst hele tiden.

VPN-løsning

VPN-løsningen kan utvides for de som har bruk for mer driftstid enn de to timene som oppkoblingen virker nå. Ta kontakt med UiA Hjelp for å få ordnet dette.