Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA-forsker skal vurdere erfaringene med EØS-avtalen i regjeringsoppnevnt utvalg

Førsteamanuensis Anne Elizabeth Stie ved Universitetet i Agder skal være med og vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet.

Foto av EU-flagget og det norske flagget
Regjeringen har gitt utvalget et bredt mandat til å utrede EØS-samarbeidet det siste tiåret, andre relevante avtaler Norge har med EU, og å gi råd om hvordan norske interesser best kan ivaretas i samarbeidet med EU. (Illustrasjonsfoto: iStockpohoto)

Stie ble i statsråd fredag 6. mai oppnevnt som en av sju kandidater til et uavhengig utvalg som skal vurdere erfaringene med EØS-samarbeidet de siste ti årene.

– Det er spennende å bli invitert. Temaet er viktig, og spesielt med tanke på at Ukraina-krigen kan være et veiskille i europeisk historie, sier førsteamanuensis Anne Elizabeth Stie ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag.

Hun har lang erfaring med forskning på EU og demokratispørsmål.

– Jeg ser fram til å diskutere EØS-samarbeidet med de de andre medlemmene i utvalget, sier Stie. 

Foto av Stie

Billedtekst: Førsteamanuensis Anne Elizabeth Stie ved Universitetet i Agder skal være med og vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet.

10 år siden forrige vurdering

Arbeidet starter i mai og utvalget skal legge fram en rapport innen utgangen av 2023. Det kommer fram i en pressemelding fra regjeringen.

Der uttaler utenriksminister Anniken Huitfeldt dette om utvalgsarbeidet:

– Det er nå ti år siden forrige EØS-utredning. Det har vært ti år med en rivende utvikling i Europa, i EU og i EØS-samarbeidet. Nå skal vi skaffe oss et best mulig kunnskapsgrunnlag om EØS-avtalen og det handlingsrommet avtalen gir oss i en omskiftelig tid i Europa.

Utvalget er bredt sammensatt, med deltakelse fra arbeidslivets parter, kommunesektoren og akademia.

Bredt mandat

– Målet nå er å få en saklig og balansert utredning som forteller hva avtalen betyr i praksis. Viktige nasjonale prioriteringer og ordninger blir påvirka av EØS. Det gjelder for eksempel arbeidet mot sosial dumping og behovet for nasjonal styring av energipolitikken. Dette regner jeg med at vi kommer til å få en grundig gjennomgang av, sånn at vi kan legge strategien framover, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen har gitt utvalget et bredt mandat til å utrede EØS-samarbeidet det siste tiåret, andre relevante avtaler Norge har med EU, og å gi råd om hvordan norske interesser best kan ivaretas i samarbeidet med EU. Utvalget skal også se på erfaringene Storbritannia, Sveits og Canada har fra sitt avtalebaserte samarbeid med EU.

Utvalgets rapport skal legges fram for Utenriksdepartementet i form av en utredning (NOU) innen utgangen av 2023.

Utvalget skal ledes av avdelingsleder i Fellesforbundet Line Eldring, som har omfattende forskningserfaring fra FAFO om spørsmål tilknyttet EØS og arbeidsliv.

  • Avdelingsleder Line Eldring, Oslo (leder)
  • Advokat Stig Eidissen, Tromsø
  • Professor Halvard Haukeland Fredriksen, Bergen
  • Pensjonert diplomat Oda Helen Sletnes, Oslo
  • Daglig leder Christian Anton Smedshaug, Bærum
  • Førsteamanuensis Anne Elizabeth Stie, Kristiansand
  • Direktør Knut Erling Sunde, Oslo