Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA får utdanne jurister

Etter ny behandling av søknaden om å få opprette master i rettsvitenskap, har NOKUT nå godkjent søknaden. UiA planlegger oppstart i august 2023.

Norske lover på et bord ved UiA

– Dette er en gledens dag for UiA. Det er mange som har jobbet hardt for å få til en fullverdig jusutdanning for studentene i Agder, og nå blir det endelig en realitet, sier rektor Sunniva Whittaker.

UiA fikk opprinnelig avslag på søknaden i oktober 2022. NOKUT trakk senere avslaget for å hensynta nye opplysninger fra universitetet, og for å sikre likebehandling med andre søkende institusjoner. UiA har blant annet ansatt en ny professor i rettsvitenskap i full stilling og en professor i halv stilling, etter at første søknad var sendt.

Onsdag 8. februar 2023 kom godkjenningen fra NOKUT. Neste steg i prosessen er en formell søknad til Kunnskapsdepartementet om endring i gradsforskriften, slik at UiA får rett til å tildele mastergrad i rettsvitenskap.

­– Nå er det viktig at den behandlingen i KD blir effektiv, slik at våre ansatte og studenter kan komme i gang allerede til høsten. Vi på UiA er klare, sier Whittaker.

­– Regionen kan beholde kompetansen vår

Maryam Bokdasji

Student Maryam Bokdasji i midten, flankert av professor Iris Nguyen Duy og professor Sunniva Bragdø-Ellenes. Bildet er tatt i anledning av et bokkapittel Bokdasji ferdigstilte sammen med professorene.

UiA har per i dag en bachelorutdanning i rettsvitenskap. UiA-studenter som har ønsket en full mastergrad, tidligere kjent som juridisk embetseksamen, har frem til nå måttet fullføre utdanningen et annet sted i landet. Studiebarometeret i 2022 viste at UiA hadde landets nest mest fornøyde bachelorstudenter i rettsvitenskap.

Maryam Bokdasji er tredjeårsstudent ved bachelorutdanningen i rettsvitenskap ved UiA, og blir dermed del av det første kullet som kan søke seg rett videre til mastergraden.

– Det er flere studenter som hele tiden har hatt et ønske om å kunne ta hele graden sin i Agder, men frem til nå har ikke det vært mulig. Flere som har en tilknytning til regionen, ender opp med å flytte vekk til Oslo og Bergen, sier Bokdasji.

– Dette er en verdifull kompetanse Agder som region trenger. Bare se på alle de spennende etableringene som skjer i regionen vår. Det er gledelig at de av oss som ønsker å fortsette sin jussutdanning på UiA nå får mulighet til det, fortsetter hun.

Fullstendig studietilbudsbeskrivelse og informasjon om søking til masterutdanningen kommer på uia.no så snart som mulig.

Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder kompetansefond bidrar begge med midler til denne oppbyggingen.

UiS har også fått sin søknad godkjent i denne runden. BI fikk sin godkjenning fra NOKUT i oktober 2022.

Les mer om vedtaket i NOKUTs pressemelding