Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA er et praksis-fyrtårn

– Agder kan lansere seg som et fyrtårn for arbeidslivsrelevans i studiene, sier NOKUTs administrerende direktør Terje Mørland etter å ha fått presentert ulike praksisordninger på Universitetet i Agder.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Administrerende direktør i NOKUT, Terje Mørland i samtale med viserektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen (til venstre) og leder av Studentorganisasjonen i Agder, Benedicte Nordlie.

Administrerende direktør i NOKUT, Terje Mørland i samtale med viserektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen (til venstre) og leder av Studentorganisasjonen i Agder, Benedicte Nordlie.

NOKUT-frokosten ble streamet og kan sees i opptak her.

Hvordan lykkes med studenter i praksis var tema da NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) denne uken hadde et frokost-seminar på UiA. Rapporten Praksis i høyere utdanning – gode eksempler ble lagt fram.

Praksisopplegget til UiAs sykepleierutdanning er et av de gode eksemplene i NOKUT-rapporten, og gjennom panelsamtaler ble opplegget presentert. Det samme ble Humanister i praksis, et valgfritt ti-studiepoengs-emne for bachelorstudenter på Fakultet for humaniora og pedagogikk.

NOKUT-direktør Terje Mørland ble tydelig inspirert av det han hørte, og ba UiA og regionen være mer offensive når det gjelder å dele gode erfaringer med andre.

– Dere ligger langt framme på området, så dette må dere ta videre ut, sier Mørland.

Viserektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen viste til UiA strategiprosjekt om Studenter i praksis og at det ligger en overordnet tanke bak praksisstrategien.

NOKUT-frokosten ble streamet live og kan sees i opptak her.

NOKUT-frokosten ble streamet live og kan sees i opptak her.

Utfordrer NOKUT og KD

NOKUT ber institusjonene tenke kvalitet framfor kvantitet.

– Men skal alle studenter ut i praksis, eller skal det være et tilbud på alle studier, spør Eggen.

Alle studenter skal ut i arbeidslivet etter at de er ferdig med studiene.

– Derfor er det en samfunnsplikt for oss å utstyre dem så godt som mulig for livet etter studiene. Da er praksis viktig, og det må vi utfordres på - både UiA, NOKUT og Kunnskapsdepartementet, sier Eggen.

Kvalitet i praksis

Praksis i utdanning er et satsningsområde for NOKUT, og de arbeider nå med prosjektet Operasjon praksis. Der samler de informasjon som kan brukes til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av praksis. 

– Vi må spørre oss hva praksis skal løse, hva slags læringsutbytte det skal bidra til og om andre læringsformer kunne gitt oss det samme. Kunnskapen om disse aspektene er viktig for at nye praksisordninger utvikles på en måte som gir studentene et godt læringsutbytte, forklarer Mørland.

Det var fullt hus under NOKUT-frokosten på UiA.

Det var fullt hus under NOKUT-frokosten på UiA. 

Utfordres av studentene

Under frokostmøtet var det en samtale mellom Gunvor Andresen, assisterende instituttleder ved Institutt for sykepleie og Bente Jahnsen, enhetsleder for Utdanning og utvikling ved Sørlandet sykehus (SSHF). Jahnsen koordinerer praksissamarbeidet mellom sykehuset og universitetet for rundt 1000 studenter hvert år.  Samarbeidet styres av en overordnet avtale mellom SSHF og UiA, og det er tett kontakt mellom universitetet og de ulike avdelingene på sykehuset. Begge parter understreket det gode og lange samarbeidet mellom universitet og sykehus som forutsetning for god praksis.

– Studentene opplever at de er ventet og ønsket når de kommer ut i praksis, og at det er en god plan for gjennomføringen. Det gjør at vi får svært gode tilbakemeldinger på praksisen, sier Andresen.

– Utdanning er et av våre fire hovedarbeidsområder og praksis er lærerikt for oss også. Vi utfordres av studentene, og vi tvinges til å reflektere over hva vi gjør og hvordan vi utfører arbeidsoppgavene våre, sier Jahnsen.

– Praksis gir oss en viktig rekrutteringsarena både for både oss og studentene, sier Jahnsen.

God studentpraksis var emnet under NOKUTs frokostmøte. Her er førstelektor Andreas Aase (f.v.) i samtale med Gunnhild Aaby, formidlingsleder på Vest-Agder-museet, historiestudent Helle Kirkhus, Bente Jahnsen, enhetsleder på Sørlandet sykehus, Gunvor Andresen, assisterende instituttleder på Institutt for sykepleie og samtaleleder Gard Sandaker-Nielsen, kommunikasjonsdirektør i NOKUT.

God studentpraksis var emnet under NOKUTs frokostmøte. Her er førstelektor Andreas Aase (f.v.) i samtale med Gunnhild Aaby, formidlingsleder på Vest-Agder-museet, historiestudent Helle Kirkhus, Bente Jahnsen, enhetsleder på Sørlandet sykehus, Gunvor Andresen, assisterende instituttleder på Institutt for sykepleie og samtaleleder Gard Sandaker-Nielsen, kommunikasjonsdirektør i NOKUT.

Lære om seg selv

Førstelektor Andreas Aase er emneansvarlig for Humanister i praksis og fortalte om to års erfaringer med å gi praksis til studenter som tradisjonelt sett bare har hatt teoretiske studier. 

– Studentene lurer på hva de skal bli i livet. På en ukes teoridel i forkant av selve praksisoppholdet trenes studentene opp til å reflektere over hvem de er, hva som er deres sterke sider, og hva må de kjempe mot i seg selv, sier Aase.

Helle Kirkhus er historiestudent og hadde praksis på Vest-Agder-museet. Hun opplevde teoridelen som veldig nyttig.

– Jeg utviklet meg som person og fikk reflektere om meg selv og hva jeg kan bidra til. Jeg utvidet perspektivet på hvilke muligheter jeg har og fikk kontakter og nettverk, sier hun.  

Overføringsverdi

Mørland utfordret utdanningsinstitusjonene til å bli flinkere til å dele gode erfaringer, både mellom institusjoner og innad på det enkelte universitet og høgskole.

– Det er for lite nysgjerrighet imellom fagfeltene. Her må ledelsen være flinkere til å folk til å snakke sammen, sier Mørland.

Både Aase og Andresen tok utfordringen og ville gjerne møte andre kollegaer og utveksle erfaringer.

– Vi må skape arena for læring på tvers, sier Aase.  

– Vi trenger et sted vi kan snakke om praksis, sier Andresen.

– Da oppretter vi det her og nå, sier samtalelederen Gard Sandaker-Nielsen som også er NOKUTs kommunikasjonsdirektør.

Mange fulgte debatten.

Mange fulgte debatten.

NOKUT-frokosten ble streamet og kan sees i opptak her.

Se også:

Artikkel i Khrono 5. juni:

Hevder at sykepleiestudenter er utsatt for et praksislotteri (på landsbasis - presisering fra UiA-red)

Studentene i norsk sykepleierforbund, snakker om det store praksislotteriet når de framhever den store variasjon i kvalitet landets studenter i sykepleie opplever når de har praksis.

NOKUTs nettsider 5. juni:

NOKUT ønsker å løfte kunnskapsnivået om praksis i høyere utdanning

Hvordan lykkes med praksis? En ny NOKUT-rapport trekker frem eksempler fra dem som har knekt koden.