Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA deltar i utvalg om kvinners arbeidshelse

Førsteamanuensis Migle Helmersen tok sin doktorgrad om kvinner og sykefravær. Nå skal hun bidra inn i regjeringens offentlige utvalg for å bedre kvinners arbeidshelse.

Bildet viser Migle Helmersen.
Førsteamanuensis Migle Helmersen er med i regjeringens utvalg om kvinners arbeidshelse.

Regjeringen annonserte den 8. mars at de setter ned et offentlig utvalg som skal utarbeide et helhetlig kunnskapsgrunnlag om kvinners arbeidshelse. Målet er å få økt kunnskap, slik at det kan gjøres gode tiltak.

– Dette blir spennende å være med på, og det er mange inngangsvinkler på arbeidet. Ett av de viktige spørsmålene blir å finne ut av hvilke helseutfordringer kvinner har i arbeidslivet som menn ikke har, sier Helmersen.

Les regjeringens pressemelding ved å følge denne lenken.

Høyere fravær

Hun er førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap på Universitetet i Agder. Hun er også utdannet lege og spesialist i arbeids- og samfunnsmedisin. Hun har jobbet lenge med problemstillingene regjeringen ønsker å få mer kunnskap om.

– Rammebetingelsene i arbeidslivet, oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen har betydning for om kvinner med helseutfordringer blir sykmeldt eller står lengre i arbeid, sier Helmersen.
Kvinner har høyere fravær fra jobb enn menn, og en tredjedel av dette skyldes helt eller delvis forhold på jobb, skriver regjeringen i sin pressemelding.

– En rekke individuelle forhold som ikke henger sammen med arbeidet har også betydning for kvinners sykefravær og deltagelse i arbeidslivet. Dette kan være helseutfordringer knyttet til arv, livssituasjon, livsstil eller sykdom, sier Helmersen.

Menns deltakelse

– Arbeidslivet er i utgangspunktet bygget for menns deltakelse, helt fra den industrielle revolusjon av. Det første steget for vårt utvalg blir å definere hva problemene er, sier Helmersen.

Utvalget skal vurdere hvordan jobben påvirker kvinners helse og tilknytning til arbeidslivet. Det består av 16 fagpersoner og representanter fra næringslivet. Utvalget skal levere sin rapport til regjeringen innen 1. april 2025.