Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA best i landet på vernepleie og master i informasjonssystemer

Ferske tall fra årets Studiebarometer viser at UiAs studenter stort sett er fornøyde med studieprogrammet sitt, og at de ønsker seg tilbake til mer fysisk undervisning.

Oversiktsbilde over Campus Kristiansand.
Studentene ønsker seg mer fysisk undervisning. Etter lettelsene i smitteverntiltakene 1. februar er UiA i gang med å tilrettelegge for det.

– Dette er kjempegøy. Det betyr at de som tar en master i informasjonssystemer hos oss er fornøyde, og det betyr ekstra mye nå under pandemien. Vi visste hvor viktig det ville være å sikre et godt sosialt miljø under pandemien, og fikk til en del samlinger innenfor gjeldende smittevernregler, sier studieprogramleder for masterprogrammet i informasjonssystemer, Øystein Sæbø.

Studiebarometeret er en årlig spørreundersøkelse om norske studiesteder. Den besvares av andre års bachelor- og master-studenter landet rundt. Undersøkelsen gjennomføres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Studentene blir blant annet spurt om hvor fornøyde de er med undervisningen, tilbakemeldinger fra undervisere, det sosiale miljøet, vurderingsformene og andre relevante områder for sitt studieprogram. Vurderingene gis fra 1 til 5, hvor 5 er høyeste vurdering.

Best i landet

Masterprogrammet i informasjonssystemer ved UiA får 4,9 i vurdering av studentene. Bachelorprogrammet i vernepleie får 4,6. Begge er dermed rangert som best i landet.

Sæbø berømmer studentene selv for å ha tatt ansvar for egen læring under pandemien. 

Bilde av professor Øystein Sæbø.

Studieprogramleder for mastergrad i informasjonssystemer, professor Øystein Sæbø.

– Våre studenter tar mye ansvar selv, både faglig og sosialt. Det gjør det enklere for oss undervisere å kunne bidra. Høy trivsel henger nok også sammen med det gode arbeidsmarkedet. Vi har hatt gode tall før også, men ikke så gode som dette. Kanskje henger det sammen med at pandemien gjorde oss mer påpasselige for det sosiale miljøet, sier Sæbø.

Relevante jobber innen ett år

Bachelorstudiet i vernepleie har også tidligere scoret høyt på Studiebarometeret. Men de hviler ikke på laurbærene av den grunn.

– Jeg trodde vi ville få en lavere vurdering i år på grunn av pandemien, men det ser ut som at studentene fortsatt trives godt hos oss. Vi har en relativt liten studentgruppe, med omtrent 55 studenter i hvert kull. Når det er koblet til forelesere som holder god kvalitet og god kontakt med studentene, så blir det bra, sier studieprogramleder Jens Kristian Nærbøe.
Vernepleierutdanningen har også blitt tildelt UiAs egen Utdanningspris, og kan skilte med at alle studentene som gjennomfører graden får en relevant jobb innen ett år etter de er utdannet.

Bilde av studieprogramleder Jens Kristian Nærbøe.

Studieprogramleder for bachelor i vernepleie, førstelektor Jens Kristian Nærbøe.

– Det er veldig viktig for oss å sikre studentene et godt nettverk, spesielt de som kommer utenbys fra. Det fikk vi ekstra midler til å satse på da pandemien slo til. Det har vært en bratt læringskurve for oss med digital undervisning, og nå ser vi frem til å kunne møtes mer i tiden som kommer, sier Nærbøe.

– Studenter som jobber godt

Et annet studie som har gjort det bra i Studiebarometeret gjennom flere år er bachelorstudiet i rettsvitenskap. I år får de 4,3 i vurdering av studentene, og er med det på andre plass i Norge.

– Resultatene skyldes at vi har gode studenter som jobber godt med faget sitt, og at vi har kort vei fra student til foreleser. Det er 70 studenter i hvert kull, så det gjør det enklere å gi studentene god oppfølging, sier studieprogramleder Kari Lunøe-Nielsen. 

Bilde av studieprogramleder Kari Lunæe-Nielsen.

Studieprogramleder for bachelor i rettsvitenskap, universitetslektor Kari Lunøe-Nielsen.

Ett av pandemitiltakene som UiA gjorde var å leie lokaler i Kristiansand og Grimstad. Det gjorde det mulig å gjennomføre fysisk undervisning i henhold til smittevernregler og avstand. I tillegg bidro det til at rettsvitenskap-studentene kunne fortsette med mye fysisk undervisning. UiA har også ambisjoner om å kunne tilby mastergrad i rettsvitenskap, og har levert søknad om dette til Nokut.

– Vi satser på å få minst like fornøyde mastergradsstudenter når vi eventuelt får tilby en mastergrad, sier Lunøe-Nielsen.

0,1 unna snittet

Den overordnede tilfredsheten med studieprogrammene ved UiA er i år 3,9. Det er 0,1 poeng unna landsgjennomsnittet på 4,0. Årets undersøkelse inneholdt også flere punkter om universitetenes tiltak for å håndtere pandemien.

– Hovedtendensene viser klart at studentene savner å være til stede ved campus og å ha fysiske forelesninger. Samtidig så skårer UiA høyt blant studentene på studiemiljø, tilrettelagte steder å jobbe med studiene og god tilgang til leseplasser, sier Olianne Kristin Erdal, seksjonsleder i utdanningsavdelingen ved UiA.