0
Hopp til hovedinnhold

Trenger kandidater til Utdanningsprisen for 2021

Hvem har markert seg positivt for læringsmiljøet og/eller studiekvaliteten ved UiA? Fakultetene, lærerutdanningen og Studentorganisasjonen i Agder (STA) utfordres til å nominere kandidater til årets utdanningspris.

(Illustrasjon: Colourbox)

UiAs utdanningspris deles ut til en person, et miljø eller en enhet ved universitetet som har utmerket seg når det gjelder utvikling av og nyskaping innenfor læringsmiljø og/eller studiekvalitet, og dermed loser studentene gjennom studieløp på aller beste måte. (Illustrasjon: Colourbox)

- UiAs utdanningspris er på 100.000 kroner og deles ut til en person, et miljø eller en enhet ved universitetet. Vi trenger gode kandidater og utfordrer derfor de ulike enhetene til å komme med forslag, sier viserektor for utdanning, Morten Brekke.

I søknaden skal det gå tydelig fram hvordan kandidaten har utmerket seg når det gjelder utvikling av og nyskaping innenfor læringsmiljø og/eller studiekvalitet. Læringsmiljø omhandler fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske forhold. Studiekvalitet omhandler faglig og pedagogisk aktivitet.

Verdige vinnere

Vinneren i 2020 var ph.d.-spesialiseringen i informasjonssystemer ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Her kan du se rektor Sunniva Whittaker overraske professor Bjørn Erik Munkevold som fjorårets prisvinner.

– Prisutvalget mener at ph.d.-spesialiseringen i informasjonssystemer er et godt eksempel på hvordan man kan arbeide systematisk og strategisk med ph.d.-utdanning. Utvalget ønsker å trekke spesialiseringen fram som et eksempel til etterfølgelse, stod det i begrunnelsen for 2020-utdelingen.

 Det ble ikke delt ut pris i 2019, men i 2018 ble førsteamanuensis Arngrim Hunnes og førstelektor Torunn S. Olsen fra Handelshøyskolen ved UiA tildelt prisen for å ha jobbet hardt for å styrke etikkfaget i økonomiutdanninga.

I 2017 gikk prisen til Jørn Hustad og avdøde Arne Leland. De ble hedret for å ha innført flere undervisningstiltak for at sykepleiestudentene skal motiveres til egeninnsats og prestere bedre.

Førsteamanuensis Reidun Rennstrøm fikk prisen i 2016 for sitt engasjement, formidlingsevne og metodisk utviklingsarbeid i fysikkutdanningen.

Forenklet prosess

Universitetsstyret vedtok 22. januar 2020 en revisjon av statuttene for prisen. Dette medførte en forenkling av prosess og dokumentasjonskrav, og innebærer at fakultetene, Avdeling for lærerutdanning og Studentorganisasjonen i Agder (STA) kan nominere én kandidat hver til universitetets pris, sier Brekke, og viser til utdanningsprisens egen side på uia.no.

Fristen for nominasjon er i år satt til 1. oktober, og den enkelte enhet legger selv opp sine interne prosesser og framgangsmåter for å komme fram til sin kandidat. Prisen blir tildelt av Universitetsstyret.