0
Hopp til hovedinnhold

Trenger holdningsendring til mobbing

En av ti studenter mobbes. Det kommer fram i en forskningsrapport fra professor Ingrid Lund. Nå vil rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder be statsråd Torbjørn Røe Isaksen om å vurdere nasjonale tiltak for å redusere mobbing i høyere utdanning.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ingrid Lund ved Universitetet i Agder
– Dette er overraskende høye tall, sier professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder da hun denne uken fram tall som viser at en av ti studenter mobbes. (foto; Øivind Eskedal, UiA)

– Mobbing skjer oftest ved at enkeltpersoner stenges ute fra et fellesskap. Derfor trenger både studenter og ansatte å ta tak i egne holdninger når det gjelder mobbing, sier Ingrid Lund, professor ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) på Universitetet i Agder (UiA).

Tallene kommer fram i en undersøkelse professor Lund har gjennomført blant over tre tusen studenter ved fem norske høgskoler og universiteter. Resultatene ble offentliggjort på en konferanse om mobbing arrangert av UiA i samarbeid med Studentorganisasjonen i Agder (STA).

Undersøkelsen viser at mobbing skjer i studiehverdagen, og det er både medstudenter og ansatte som mobber.

– Tre av ti som mobbes, opplever at det er foreleseren som latterliggjør, ignorerer og kommer med negative kommentarer, sier Lund. 

Ny mobbedefinisjon

Sammen med flere forskere, har Lund utarbeidet en ny mobbedefinisjon som nå tas nå inn i nasjonale retningslinjer. Den nye definisjonen har følgende ordlyd:

Mobbing hindrer opplevelsen av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha muligheten til medvirkning.

– Psykisk mobbing er mest utbredt. Hele 71 prosent av de som mobbes sier at det skjer ved at de blir oversett, snudd ryggen til, usynliggjort og utestengt fra grupper og aktiviteter. Verbal mobbing er også utbredt. Hver fjerde av de som mobbes sier at de opplever utskjelling og negative kommentarer, sier Lund.

Tydeligere

Lund etterlyser tydeligere ansatte som setter en standard mot mobbing. Forelesere og veiledere må i begynnelsen av hvert semester si ifra hvordan studiehverdagen skal være.

– Studentene må ta ansvar for å si ifra. Ikke bare for seg selv, men på vegne av andre når mobbingen skjer. Og som lærer må jeg be om tydelig tilbakemelding fra mine studenter på hvordan jeg oppleves, sier Lund.

Hun vektlegger også det pedagogiske ansvaret hos den enkelte foreleser.

– Det er ikke nok å be studentene om å dele seg inn i grupper.  Vi må selv dele inn slik at alle omfattes og blir med, sier Lund.

Utfordrer statsråden

Frank Reichert

– Vi må ta tak i mobbingen nå, sier rektor Frank Reichert og legger fram forskningstall om mobbing i høyere utdanning på neste styremøte ved UiA.

Rektor Frank Reichert er rystet over tallene som kommer fram i undersøkelsen. Det er styremøte på UiA 10. mai. Der vil han be styret om å løfte mobbeproblematikken opp på universitets- og høgskolenivå.

– Undersøkelsen sannsynliggjør at det skjer mobbing på alle universiteter og høgskoler. Jeg ønsker derfor at vi som institusjon utfordrer Kunnskapsdepartementet til å sette i gang nasjonale tiltak for å redusere mobbing i høyere utdanning slik det i dag gjøres i barnehagesektoren og grunnskolen, sier Reichert.

Lite kjente rutiner

Samtidig understreker rektor at alle institusjoner har ansvar for å sørge for et godt læringsmiljø. UiA har egne retningslinjer og varslingsrutiner når det gjelder mobbing. Nylig ble også en egen si-ifra-tjeneste etablert på UiAs nettsider, etter modell fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Vi har nå fått ny kunnskap gjennom denne viktige forskningen. Vi har retningslinjer og varslingsrutiner; men tallene viser at altfor få studenter kjenner til hvilken hjelp de kan få. Derfor må vi handle nå, sier Reichert.

Ikke bli feige

Under åpningen av konferansen tok Reichert fram et sitat fra Djupedalsutvalgets rapport om mobbing i skolen fra 2015.

– I innledningen står det om den voksne som har ansvar. Jeg endrer fra voksne til institusjoner, sier han og leser: ”Et mønster er institusjonens unnfallenhet. Institusjoner som skulle tatt ansvar og som ikke gjør det. Institusjoner som skulle beskytte, som skulle hjulpet, skulle trøstet og reagert – snur seg bort, av feighet og manglende kunnskap”.

– Vi må ikke snu oss vekt i feighet. Dette må vi ta tak i, sier Reichert.

Se også forskerportrettet med Ingrid Lund