Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tre stiller til valg

Tre kandidater fra valgkretsen midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger kjemper nå om en ledig plass i universitetsstyret til UiA. Valget holdes 18. – 25. mai.

Henriette Hovland, Lucia Castro Herrera og Joseph Salomonsen, foto
STILLER TIL VALG: Fra venstre: Henriette Hovland, Lucia Castro Herrera og Joseph Salomonsen.
Veslemøy Rabe, foto

Veslemøy Rabe

– Vi er godt fornøyde med kandidatene. Alle som en er i utgangspunktet i stand til å gjøre en god jobb i universitetsstyret. Nå skal det bli spennende å se hva velgerne vil gjøre, hvem de vil stemme på, sier lederen i universitetets valgstyre, fakultetsdirektør Veslemøy Rabe.

De tre kandidatene er:

  • Henriette Hovland, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
  • Lucia Castro Herrera, Institutt for informasjonssystemer, Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Joseph Salomonsen, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Fakultet for samfunnsvitenskap

Valgperiode 18. – 25. mai

Nær 300 ved UiA utgjør valgkretsen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Valgkretsen har én representant med to vararepresentanter i universitetsstyret. De velges for ett år av gangen, med funksjonstid fra 1. august til 31. juli.

Valgperioden er fra 18. – 25. mai kl. 14.00. Stemmekretsen stemmer her.

Dagens representant for valgkretsen er førsteamanuensis Ronald Mayora Synnes ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Vararepresentantene er stipendiat Lucia Castro Herrera ved Fakultet for samfunnsvitenskap, som også stiller til valg her, og Rebekka Olsson Omslandseter ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

En fyldigere presentasjon av kandidatene legges fortløpende ut på UiAs valgsider så fort det lar seg gjøre.