0
Hopp til hovedinnhold

Tre kjemper om styreplass

Tre kandidater kjemper nå om en fast plass i universitetsstyret, i høstens suppleringsvalg. Valget holdes i perioden 18. – 22. oktober.

Tormod Wallem Anundsen, Bård Erlend Solstad og Rune Andersen, foto
KANDIDATENE: Tormod Wallem Anundsen, Bård Erlend Solstad og Rune Andersen.

– V i er godt fornøyde med kandidatene. Alle som én er i utgangspunktet i stand til å gjøre en god jobb i universitetsstyret. Nå skal det bli spennende å se hva velgerne vil gjøre, hvem de vil stemme på, sier lederen i universitetets valgstyre, fakultetsdirektør Veslemøy Rabe.

Suppleringsvalget holdes fordi en av valgkretsens to representanter, universitetslektor Paul Ragnar Svennevig, har tiltrådt stillingen som instituttleder ved Institutt for ingeniørvitenskap, og kan da ikke representere valgkretsen i universitetsstyret.

Kandidatene

De tre kandidatene er (klikk på navnene for å se hvem de er, og hva de går til valg på):

Valgperioden 18. – 22. oktober

Valgkretsen fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger teller nær 700 personer på UiA. Kretsen har to representanter med tre varamedlemmer i universitetsstyret, som velges for fire år av gangen.  Funksjonstiden for dagens styre er fra 1. august 2019 – 31. juli 2023.

Frisen for å fremme kandidater ble avsluttet mandag 4. september. Selve valget holdes elektronisk i perioden 18. oktober kl. 10.00 – 22. oktober kl. 14.00. Valgkretsen stemmer her.

Dagens representant for valgkretsen er, i tillegg til den som nå skal velges, professor Gro Reneé Rambø. Vararepresentantene er førsteamanuensis Per Elias Drabløs, førsteamanuensis Toril Borch Terkelsen og førsteamanuensis Hilde Lohne Seiler.