0
Hopp til hovedinnhold

Trakassering i helse-praksis

Studenter opplever seksuell trakassering under arbeidspraksis i helse- og omsorgssektoren. Nå skal et nytt prosjekt se nærmere på omfanget og hva som kan gjøres for å forebygge problemet. Førstkommende torsdag presenteres prosjektet ved et seminar på UiA.

Åsta Lovise Einstabland (f.v.) er leder for Senter for likestilling og Claudia Klostergaard er rådgiver ved senteret. Nå ønsker de velkommen til seminar om seksuell trakassering i akademia.

Åsta Lovise Einstabland (f.v.) er leder for Senter for likestilling og Claudia Klostergaard er rådgiver ved senteret. Nå ønsker de velkommen til seminar om seksuell trakassering i akademia.

Det er Universitetet i Agders Senter for likestilling som arrangerer seminaret Seksuell trakassering i akademia.  Her kan du se hele programmet og finne påmeldingsskjema

– Vi vet at studenter opplever seksuell trakassering fra pasienter og brukere når de er ute i obligatorisk praksis i sykepleie, vernepleie- og sosionomstudiene. Vi ønsker å vite mer om hvor mange dette angår og hva som kan gjøres for å forhindre det. For det skal være trygt å være student, sier Åsta Lovise Einstabland, leder for Senter for likestilling.

Derfor har senteret satt i gang et prosjekt sammen med Universitetet i Stavanger og Høgskolen på Vestlandet. Prosjektet er i pilotfasen og skal gjøre en spørreundersøkelse blant studenter i en klasse ved sykepleierutdanningen og en klasse på sosionomutdanningen ved UiA.

– I pilotfasen arbeider vi også med en søknad for å få i gang et større forskningsprosjekt om temaet. Der samarbeider vi med danske og svenske eksperter, sier Claudia Klostergaard, rådgiver ved senteret.

Ikke bare kvinner

Tradisjonelt sett er det mange som tenker at seksuell trakassering først og fremst går ut over kvinner.   

– Det er nesten tabu å snakke om at mannlige studenter blir trakassert. Men vi vet at skjer, og derfor er kjønnsdimensjonen en viktig del av vårt prosjekt, sier Einstabland.

Flere eksperter

UiA har markert seg tydelig innen temaområdet blant annet gjennom en nasjonal arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i universitetets- og høgskolesektoren.

Rektor Frank Reichert leder arbeidsgruppen og professor Elsa Almås er medlem. Begge skal ha innlegg i seminaret.

Det skal også Benedicte Nordlie som leder Studentorganisasjonen i Agder, og svenske Fredrik Bondestam fra Sekretariatet for genusforskning ved Gøteborgs Universitet. Han skal gi en internasjonal forskningsoversikt over seksuell trakassering i akademia.  

Målgruppen for det åpne seminaret er alle som har interesse av tematikken og til nå er det over 90 påmeldt. Mange av disse er fra universitets- og høyskolesektoren, og en del kommer i fra ulike forbund og som arbeider med tematikken i praksis.

– Alle former for trakassering og mobbing er med på å begrense mulighetene for dem som opplever det. Likestilling er frihet til å leve sitt eget liv uten å utsettes for negative reaksjoner. Derfor er temaet sentralt for Senter for likestilling, sier Einstabland.