Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Toppkarakter fra Forskningsrådet og to nye prosjekter til UiA

Universitetet i Agder har fått to av de seks første tildelingene fra Forskningsrådets nye satsing på profesjonsforskning. Handelshøyskolen ved UiA får 9,9 og ingeniørutdanningen får 10 millioner kroner til hver sine fireårige forskningsprosjekt.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskningsprosjektene har full fart med Nye veier: Her fra workshopen "Gjennomføringsmodeller" i februar, der administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier og UiA-rektor Frank Reichert undertegnet samarbeidsavtale. I midten Rein Terje Thorstensen, visedekan ved Fakultet for teknologi og realfag og prosjektleder for forskningsprosjektet som er tildelt 10 millioner kroner fra Forskningsrådet. (Arkivfoto)

Forskningsprosjektene har full fart med Nye veier: Her fra workshopen "Gjennomføringsmodeller" i februar, der administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier og UiA-rektor Frank Reichert undertegnet samarbeidsavtale. I midten Rein Terje Thorstensen, visedekan ved Fakultet for teknologi og realfag og prosjektleder for forskningsprosjektet som er tildelt 10 millioner kroner fra Forskningsrådet. (Arkivfoto)

– Dette er stort, sier Rein Terje Thorstensen, visedekan ved Fakultet for teknologi og realfag og prosjektleder for forskningsprosjektet More Efficient and Environmental friendly Road Construction som er tildelt 10 millioner kroner av Forskningsrådets Profesjon-satsing.

Tildelingen fra Forskningsrådet henger høyt. Det er første gang byggingeniørmiljøet ved UiA har søkt midler fra Forskningsrådet. Da er det også en suksess å få gjennomslag.

Toppen av kransekaka er at Rein Terje Thorstensen og hans kolleger har levert en søknad som er høyt vurdert på alle punkter, og samlet sett får toppkarakteren 6, det høyeste du kan oppnå.

– Å få tildelingen og en slik evaluering av dette fagmiljøets første søknad til Forskningsrådet, det gjør meg stolt, sier han.

Fra før har miljøet fått 6 millioner kroner til dette prosjektet fra Sørlandets kompetansefond.

Samskaping med Nye Veier

Utgangspunktet for søknaden er UiAs avtale med Nye veier, som ble underskrevet for et års tid siden. Partene skal utvikle ny kompetanse og industriell praksis på fire arbeidsområder innen veibygging: industrialisering, klima og miljø, gjennomføringsevne og digitalisering.

– Hovedutfordringen er å finne ut hvordan vi kan bygge bedre, smartere og mer miljøvennlig når vi lager veinettet. Dette er Nye Veiers mandat fra Stortinget, sier Thorstensen.

Han regner med at seks doktorgradsstipendiater vil arbeide i prosjektet i løpet av forskningsperioden, og at hver av stipendiatene minst vil tilføre fire-fem bachelor- og mastersprosjekter i tillegg.  

– Forskningsrådets hovedmål med Profesjon er å gi midler til forskning som styrker ingeniørutdanningen, og det skal vi klare, sier Thorstensen.

170 personer fra ulike industribedrifter er allerede inkludert i prosjektet gjennom workshoper som er arrangert sammen med Nye Veier. Flere av UiAs egne professorer er påtenkt oppgaver underveis. I tillegg er NTNU, Sintef, Niva og Høgskolen i Oslo og Akershus viktige samarbeidspartnere i prosjektet. Prosjektet løper fra 2018 og fire år framover.

Professor Anna Alon ved Handelshøyskolen ved UiA er tildelt 9, 9 millioner kroner til et fireårig forskningsprosjekt om internasjonalisering av regnskap og revisjon.

Professor Anna Alon ved Handelshøyskolen ved UiA er tildelt 9, 9 millioner kroner til et fireårig forskningsprosjekt om internasjonalisering av regnskap og revisjon.

Anerkjenner fagmiljøet

– Tildelingen er en betydelig annerkjennelse av fagmiljøet og nettverket knyttet til Handelshøyskolen ved UiA, og vi er veldig glade for å ha nådd opp i konkurranse med 10 andre institusjoner, sier Anna Alon.

Hun er professor ved Handelshøyskolen ved UiA og leder for prosjektet som har fått midler til å forske på internasjonalisering av regnskap og revisjon i fire år framover. Prosjektet heter Internationalization of financial reporting and auditing.

Forskningsrådet fornøyd

Forskningsrådet har gitt gode tilbakemeldinger på prosjektet og setter blant annet pris på at forskningen vil ha både nasjonal og internasjonal interesse. I tillegg understrekes det i tilbakemeldingen at forskningsgruppen er velkvalifisert og har presentert grundige og relevante planer for formidling og kommunikasjon av forskningsresultatene.

Søknaden fikk karakteren 5.  

– Vi skal forske på hvordan internasjonale regnskapsregler tas ulikt i bruk i ulike land og hvordan dette påvirker den nasjonale regnskapskvaliteten for ulike typer selskapskategorier, sier Alon.

Sentralt i prosjektet blir de EU-initierte IFRS-standardene (International Financial Reporting Standards). Standardene skal blant annet gjøre regnskapene til børsnoterte og andre selskaper i hele Europa mer transparente og sammenlignbare. 

– Nøkkelen er ikke selve IFRS-standardene, men hvordan ulike land og bedrifter tar dem i bruk. Vår forskning vil blant annet kunne vise i hvilken grad IFRS når målene om et felles sammenligningsgrunnlag for regnskap, revisjon og verdivurdering av internasjonale selskaper, sier Alon.

Studieprogramleder Geir Haaland

Studieprogramleder Geir Haaland

Forskningsbasert undervisning

Handelshøyskolen ved UiA startet sitt masterprogram i regnskap og revisjon for tre år siden, og ble med det den tredje institusjonen her i landet som kunne tilby denne utdanningen.

Det er relativt sett lite forskning på feltet og dette prosjektet vil bidra til økt forskningsbasert kunnskap både for Handelshøyskolen ved UiA og fagområdet.

– Vi skal utdanne dyktige og oppdaterte revisorer og økonomer, og dette prosjektet vil bidra positivt til det, sier Geir Haaland, studieprogramleder og deltaker i prosjektet.

I tillegg til Alon, Haaland og professor-kolleger ved og utenfor UiA, vil prosjektet knytte til seg minst én ph.d-stilling og én postdoc-stilling. Den norske revisorforening og revisjonsselskapene PwC og Revisjon Sør vil også bidra til at prosjektet blir relevant for regnskap- og revisjonsbransjen selv.

Se også Nye Veier og UiA gir bedre veier