Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

To UiA-miljøer søker om SFI-status

To miljøer på Universitetet i Agder har søkt om status som Sentre for forskningsdrevet innovasjon, et prestisjeprogram fra Forskningsrådet. Miljøene har utgangspunkt i Senter for e-helse og Senter for forskning på kunstig intelligens.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

To forskningsmiljøer ved Universitetet i Agder har søkt om status som Senter for forskningsdrevet innovasjon.
To forskningsmiljøer ved Universitetet i Agder har søkt om status som Senter for forskningsdrevet innovasjon.

De to SFI-søknadene fra Universitetet i Agder (UiA) kommer fra miljøene for e-helse og kunstig intelligens. Begge har status som toppforskningssentre ved universitetet. Selv om det er to separate søknader, er det lagt opp til at det allerede eksisterende samarbeidet mellom miljøene vil bli videreført om de skulle få SFI-status.

FAKTA/Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

  • Sentre for forskningsdrevet innovasjon SFI) utvikler kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping.
  • Langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning.
  • Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på et høyt internasjonalt nivå.
  • Sentrene er etablert for en periode på maksimalt åtte år.

Du kan lese mer om sentre for forskningsdrevet innovasjon hos Forskningsrådet.

Muliggjørende teknologier

Professor Christian Walter Peter Omlin ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

– Vi vil hjelpe et bredt spekter av bedrifter å ta i bruk kunstig intelligens. Ved å kombinere algoritmer og stordata kan vi skape nye muligheter for innovasjon i verdikjedene, sier Christian Walter Peter Omlin, professor på Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved UiA.

Omlin står i spissen for SFI-søknaden til AI and Big Data for Disruptive Value Chain Innovation. Han legger vekt på at kunstig intelligens er en muliggjørende teknologi. Dette er en betegnelse på teknologier som viser seg å bli så gjennomgripende at de fører til store endringer i samfunnet.

Hele 32 partnere står sammen om søknaden om SFI-status, som har sitt utspring i Senter for forskning på kunstig intelligens (CAIR).

– Vi har svært gode partnere som representerer mange ulike industrier. Det internasjonale nettverket vårt er sterkt, og vi har gode personer her på huset. I tillegg har UiA investert i datakraft som få andre har maken til i Europa, sier Omlin.

Samarbeid om helse

Professor Andreas Prinz ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og faglig leder for Senter for e-helse.

Det foreslåtte senteret Innovations for Lifelong Health (InLIGHT) har sitt utspring i Senter for e-helse på UiA.

– UiA har jobbet med e-helse i lengre tid. Samhandlingsarenaen I4Helse er et av resultatene av dette. Men det viktige er at det ikke bare er UiA, men hele Agder-regionen som står sammen om denne søknaden. Vi er en referanseregion innen aktiv og sunn aldring og har mange etablerte samarbeid på området allerede, sier Andreas Prinz.

Han er professor og faglig leder for Senter for e-helse. InLIGHT skal legge til rette for å gjøre samarbeid mellom det offentlige, det private, akademia, og brukerne.

– Et aspekt ved arbeidet vårt er hvordan vi kan legge til rette for at kroniske pasienter kan bo hjemme lengre. Et annet aspekt er hvordan vi kan integrere brukernes egen velferdsteknologi med kommunale systemer, sier Prinz.

Et eksempel på sistnevnte kan være at du har kjøpt en sensor som måler blodsukkeret ditt. Hvordan skal informasjonen fra denne knyttes opp til systemet kommunen bruker.

– Et tredje aspekt er brukernes egne data. Helsedingser kan måle alt fra skritt til blodtrykk, søvn og hjerterytme. Hvordan kan vi gi disse dataene til helsepersonalet om vi blir syke? Det er ikke alltid så lett, sier Prinz.

Kan bli flere sentre

Søknadene behandles nå av Forskningsrådet. Dersom begge søknadene når opp, vil UiA ha tre forskningsmiljøer med SFI-status.

Fra før har universitetet et senter for forskningsdrevet innovasjon innen offshore mekatronikk, Centre for offshore mechatronics, som fikk SFI-status i 2015. Senteret fikk nylig forlenget perioden med tre år etter en vellykket midtveisevaluering som skrøt av et tett samarbeid mellom regional industri og nyskapende forskning.

I tillegg er UiA partner i tre andre SFI-søknader høsten 2019.