0
Hopp til hovedinnhold

To studenter med påvist Covid-19 - ikke smitte på UiA

To studenter - en ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Campus Grimstad og en ved Handelshøyskolen ved UiA på Campus Kristiansand har fått påvist Korona covid-19. Ingen av dem har vært på campus i tiden de er smittefarlige.

Korona-virus

Kommunehelsetjenesten i henholdsvis Grimstad og Kristiansand har hånd om oppfølgingen av nærkontakter utenfor UiA, og eventuelle nærkontakter på campus.

Siden ingen av studentene har vært på UiA i tiden rett før og etter at de har kjent symptomer, har ikke UiA fått beskjed fra kommunehelsetjenestene om å iverksette tiltak overfor medstudenter eller ansatte. De som eventuelt har fått beskjed om å gå i karantene eller være spesielt oppmerksomme, har fått direktiver om dette direkte fra smittejegerne.

  • Studenten ved Handelshøyskolen ved UiA har ikke vært i kontakt med medstudenter eller vært på campus de siste 14 dagene.
  • Studenten ed Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har ikke vært på campus siden uke 45 (2. - 8. november), og første symptomer var i uke 46.

Påminnelser

Disse tilfellene er ytterligere påminnelser om at smittesituasjoner kan oppstå når som helst og hvor som helst.

Vi ber derfor hele UiA-befolkningen om fortsatt å være nøye med å følge smittevernreglene.

At de aller, aller fleste er flinke er trolig en av årsakene til at UiA foreløpig har hatt få tilfeller av covid-19-smitte. La oss fortsette slik!

Husk smittevernreglene

1. Hold deg hjemme hvis du er syk eller kjenner symptomer på luftveisinfeksjon

2. Vask hendene eller sprit dem ofte

3. Sosial distanse er viktig - ikke skrump smittevern-meteren, men la den heller vokse til to meter

4. Begrens nærkontaktene så godt du kan, og ha oversikt over de du har hatt kontakt med i mer enn 15 minutter på mindre enn to meters hold