0
Hopp til hovedinnhold

To nye UiA-medlemmer i Akademiet for yngre forskere

Thomas Gjesteland og Nils Hallvard Korsvoll fra Universitetet i Agder er nye medlemmer i Akademiet, en nasjonal pådriver for nyskapende forskningsformidling og en tverrfaglig møteplass.

Professor Thomas Gjesteland (t.v.) fra Institutt for ingeniørvitenskap, og førsteamanuensis Nils Hallvard Korsvoll fra Institutt for religion, filosofi og historie.
Professor Thomas Gjesteland (t.v.) fra Institutt for ingeniørvitenskap, og førsteamanuensis Nils Hallvard Korsvoll fra Institutt for religion, filosofi og historie.

Akademiet for yngre forskere (AYF) er et nasjonalt akademi med ambisjon om å være en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt.

I oktober tok AYF opp tolv nye medlemmer for perioden 2019-2023. I den nye perioden vil Akademiet ha tilsammen 34 medlemmer. To av dem er fra Universitetet i Agder (UiA): Thomas Gjesteland og Nils Hallvard Korsvoll.

FAKTA/Akademiet for yngre forskere

  • Stiftet etter initiativ fra Det norske videnskaps-akademi i 2015.
  • Nær 160 yngre forskere
  • Medlemmer må ha betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk utviklingsarbeid å vise til, og ha markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt.
  • Søkere skal ikke fylle mer enn 38 år i opptaksåret.
  • Medlemskap oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av intervju, og varer i fire år.
  • På sikt skal akademiet inkludere 40 yngre forskere som arbeider i Norge og inntil 10 internasjonale medlemmer.

Tverrfaglig nettverk

– Akademiet for yngre forskere er en organisasjon som har en stemme i den offentlige forskningsdebatten. I tillegg innebærer medlemskapet at jeg får et nettverk med forskere fra mange fagfelt som jeg kan diskutere utfordringene og gledene i forskerlivet med. Og det er spesielt viktig i starten av karrieren, sier Thomas Gjesteland.

Han er professor på Institutt for ingeniørvitenskap og nestleder på MatRIC, et senter for matematikkundervisning og læring med nasjonal status som senter for fremragende undervisning.

Gjesteland, som er født i 1981, har bakgrunnen sin fra forskning på gammaglimt i lyn- og tordenskyer. De siste årene har han derimot vært opptatt av å bedre matematikkundervisningen på universitetsnivå.

– Jeg ser at spesielt i matematikk er det mange som mister motivasjonen på veien. Det er viktig å synliggjøre den spennende forskningen tidlig i studieløpet, sier han.

En av motivasjonene hans for å søke opptak til AYF var å bygge et tverrfaglig nettverk, noe han sier stimulerer til nye ideer.

– I tillegg vil jeg jobbe for nysgjerrigheten. Det er et stort privilegium å være forsker og dyrke nysgjerrigheten. Vi er heldige som kan fortsette å gjøre det selv om vi er voksne, sier han.

Avkolonialisering av akademia

Nils Hallvard Korsvoll er født i 1985 og er førsteamanuensis på Institutt for religion, filosofi og historie. Han ser også frem til å ta del i fellesskapet og fagutvekslingen som akademiet representerer.

– Medlemskapet vil også gi meg en plattform i debatter som er viktige i arbeidet mitt, som fagutviklingen i religionsfagene i skolen. Jeg tror Akademiet for yngre forskere er nyttig og stimulerende for faglig arbeid, men også for formidling og politikkutforming, sier han.

Korsvoll har forsket på magiske praksiser og folkereligiøsitet i middelhavsområdet og Midt-Østen fra begynnelsen av vår tidsregning til år 1000. De siste årene har han jobbet mer inn mot skolen, og han ser at det er rom for et mer sammenlignende perspektiv i religionshistorieundervisningen.

Et annet viktig prosjekt for Korsvoll er avkolonialiseringen av akademia. Han ønsker å bruke akademiet til å fremme og arbeide med tematikk knytta til oldsaker og kulturarv.

–  De siste årene, som en del av samtalen rundt avkolonialiseringen av akademia, har universiteter og museer sin rolle i ulovlig og uetisk handel med kultur- og kunstskatter endelig begynt å få noe oppmerksomhet – for eksempel omkring Kon Tiki-museet sin samling – men det er fremdeles mye uvitenhet og ansvarsfraskrivelse i sektoren, sier Korsvoll.

Høy kvalitet på søkerne

Ifølge Akademiet var kvaliteten på årets søkere svært høy, og de valgte medlemmene representerer en god bredde i både geografi, fagfelt og institusjonssektor. Det var klar enighet om at samtlige av de tolv nye medlemmene vil berike Akademiet for yngre forskere med både faglig tyngde og engasjement for forskningspolitikk og formidling.

De nye medlemmene deltar på høstens akademisamling der blant annet arbeidsplaner for det kommende året skal lages.

Alle medlemmer velges for en periode på fire år. Fra før er UiA-professor Einar Duenger Bøhn medlem i akademiet, og hans periode går ut i 2019.