Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

To nye meritterte undervisere

Førsteamanuensis John Arngrim Hunnes og førstelektor Torunn Skåltveit Olsen ved Handelshøyskolen ved UiA er tildelt status som meritterte undervisere.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

John Arngrim Hunnes og Torunn Skåltveit Olsen, foto

Vurderingene er gjort av en ekstern ekspertkomite ut fra gitte kriterier, og deres enstemmige innstilling ble vedtatt på universitetsstyremøtet 12. mai. De to nye meritterte underviserne fikk beskjed og gratulasjoner fra rektor Sunniva Whittaker og viserektor for utdanning Morten Brekke da de dukket opp i et digitalt møte torsdag morgen.

– Våre nye meritterte undervisere har dokumentert et systematisk og vitenskapelig arbeid knyttet til undervisning. De er opptatt av å utvikle seg som undervisere og har en kollegial tilnærming som er til inspirasjon for andre på tvers av eget fagfelt, sier Brekke.

– Motiverende

– Det er jo motiverende å motta anerkjennelsen som ligger i å bli utnevnt til merittert underviser. Det er en anerkjennelse av det systematiske utviklingsarbeidet John Arngrim Hunnes og jeg har lagt ned over flere år. Vi møter mange spente førstesemesterstudenter og en viktig motivasjonsfaktor har vært å gi disse studentene en god start på sin universitetsreise, sier Torunn Skåltveit Olsen.

– Jeg betrakter utnevningen som en anerkjennelse for det systematiske pedagogiske arbeidet som gjøres ved Handelshøyskolen. Jeg er også glad for at min kollega Torunn Olsen får samme status siden vi over flere år har hatt et pedagogisk samarbeid. For meg personlig gir utnevningen ekstra motivasjon i arbeidet med å videreutvikle og forbedre undervisningen, sier John Arngrim Hunnes.

Begrunnelser

Om Torunn Skåltveit Olsen skriver kommiteen blant annet at hun er villig til å endre sin egen tilnærming til undervisning når hun ser forbedringspotensial, og trekker også frem hennes innsats for å skape konstruktive læringsmiljø.

Om John Arngrim Hunnes skriver komiteen blant annet at han jobber systematisk for å fremme læring og et læringsmiljø basert på motivasjon og respekt. Han evaluerer egen praksis og studentenes læringsutbytte, og bruker dette til å utvikle undervisningen.

– Det er veldig stas for Handelshøyskolen ved UiA å få to meritterte undervisere og at det systematiske kvalitetsarbeidet de har utført over tid får en slik anerkjennelse. Dette er to undervisere som tør å forsøke ut nye ting, også i store grupper, de er opptatt av læringsmiljø og tilbakemelding fra studentene, de er meget samarbeidsorienterte, i tillegg til at de utviser stor grad av refleksjon over egen undervisning og forsker på tematikken, sier dekan ved Handelshøyskolen ved UiA, Kristin Wallevik.

De to har tidligere vunnet utdanningsprisen ved UiA for sitt arbeid med etikk i økonomiutdanningen. Denne gangen er de vurder hver for seg.

Ordning for økt kvalitet

Målet med meritteringsordningen ved UiA er å øke undervisningskvaliteten og høyne utdanningens verdi for studentene. Kandidater må dokumentere en forskende tilnærming, høy kvalitet på studentenes læring, en klar utvikling og kollegial holdning.

– Meritteringsordningen er et viktig tiltak i arbeidet med å styrke utdanningskvaliteten hos oss, sier Brekke.

Brekke var for øvrig den første som ble tildelt denne statusen tilbake i 2018