Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tilbyr mastergrad i jus via UiA

I august starter Universitetet i Bergen et nytt toårig masterstudium i rettsvitenskap der sju av plassene er øremerket bachelorkandidater fra UiA. – Et fullt, femårig jus-løp er dermed tilgjengelig med utgangspunkt på Sørlandet, sier en fornøyd rektor Torunn Lauvdal. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norges lover - omslag lovsamling i studentutgave.

Det nye, toårige masterprogrammet i Bergen ble vedtatt av universitetsstyret ved UiB torsdag. Det innebærer at 30 studenter i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder, Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Stavanger kan dra til Bergen og bygge videre på den treårige bachelorutdanningen sin med to års studier til, og dermed få en mastergrad i rettsvitenskap.

- For Sørlandet og særlig våre bachelorstudenter i jus er dette en meget god nyhet. En rekke av studentene ønsker å gå videre og ta en mastergrad. Nå har de fått en mulighet til å gjøre dette i et formelt løp i et samarbeid mellom oss og Universitetet i Bergen. Så dette er veldig bra, sier dekan Sigbjørn Sødal ved UiAs fakultet for samfunnsvitenskap, som tilbyr dagens bachelorstudium i jus på Sørlandet.

Starter allerede i høst

Vedtaket i UiB-styret innebærer at det nye studiet starter allerede kommende høst, med frist for å registrere søknaden 1. juli. Universitetet i Agder har derfor i dag sent ut en orientering om dette til de 42 kandidatene som fullførte sitt bachelorstudium i rettsvitenskap for bare få uker siden, med informasjon om at det finnes sju påbyggingsplasser i Bergen nå, som de kan søke på.

- Det skal bli spennende å se hvor mange som vil benytte seg av muligheten. Vi har sju plasser på påbyggingsstudiet nå, men vi vil selvsagt arbeide for å få flere plasser øremerket «våre» studenter til neste år, sier Sigbjørn Sødal.

Kommer i tillegg til Samordna opptak

Fram til i dag har det vært slik at en fullført bachelor i rettsvitenskap fra Universitetet i Agder har kunnet gi fritak for de tre første årene på 5-årig integrert masterprogram i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen og ved Det juridiske fakultet i Oslo.

I en pressemelding fra Universitetet i Bergen understrekes det at denne ordningen fortsatt opprettholdes, og at det nye tilbudet retter seg mot kandidater som ikke får studieplass på denne måten. I praksis betyr det altså at sju flere jus-kandidater enn ellers fra UiA denne høsten får tilbud om mastergradsstudier ved Universitetet i Bergen.

Det går også fram av meldingen at i tillegg til UiAs sju plasser, gis det plass til fem fra Universitetet i Stavanger og 18 fra Høgskolen i Lillehammer. Antall øremerkede plasser er beregnet pro rata ut fra antall bachelorkandidater de tre utdanningsinstitusjonene har.  Det hører også med at søkerne må ha snittkarakter C eller bedre for å komme i betraktning.

Tett samarbeid ligger bak

Bak det nye jus-tilbudet i Bergen ligger et langsiktig politisk arbeid, der blant andre Vest-Agders Høyre-representant til Stortinget, Norunn Tveiten Benestad, som sitter i Kirke, utdannings- og forskningskomiteen, har bidratt.

Også på rektor-nivå mellom de fire involverte utdanningsinstitusjonene har tilbudet vært diskutert. Videre har de ulike fakultetene ved de fire lærestedene og ansatte der arbeidet godt sammen for å få det nye jus-tilbudet i Bergen etablert.