Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Thore blir en bedre mattelærer på nett

En nettbasert videreutdanning i matematikk hjelper lærere å oppfylle Regjeringens kompetansekrav. For Thore Tellefsen (47) handler det også om å bli en bedre pedagog.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

UTVIDER KOMPETANSEN: – MatematikkMOOC er en veldig god måte å bli en flinkere lærer på. Jeg har fått utvidet min egen kompetanse samtidig som jeg har jobbet sammen med og brynt meg på andre studenter, sier kursdeltaker Thore Tellefsen. (Foto: Walter Wehus)

UTVIDER KOMPETANSEN: – MatematikkMOOC er en veldig god måte å bli en flinkere lærer på. Jeg har fått utvidet min egen kompetanse samtidig som jeg har jobbet sammen med og brynt meg på andre studenter, sier kursdeltaker Thore Tellefsen. (Foto: Walter Wehus)

– Jeg har alltid syntes at matteundervisning er veldig morsomt. På første til fjerde trinn er det like viktig å være en god pedagog som at du er flink i matematikk. Jeg liker når vi alle setter oss på gulvet, arbeider med konkrete problemer og diskuterer. Noe mer enn bare arbeid i matteboka, sier Thore Tellefsen.

47-åringen har jobbet på Presteheia skole i Kristiansand siden 1999, og er lærer for tredje trinn i grunnskolen. Siden sommeren har han hatt to dager fri hver uke for å følge Matematikk 1-MOOC, en gratis, nettbasert videreutdanning som tilbys av Universitetet i Agder (UiA) i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen. Kurset går over to semestre og er et av tilbudene i satsingen Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere. Matematikk 1-MOOC er på nivå 1 for lærere i grunnskolen og gir de 30 studiepoengene som er nødvendig for å undervise i matematikk.

– Jeg synes det er et veldig bra studium. Til tider har det vært vanskelig å hente frem igjen gammel kunnskap fra studiedagene mine, og jeg har stanget hodet i veggen noen ganger. Samtidig har det vært spennende å få være elev igjen, jeg har fått utvidet min egen kompetanse både faglig-didaktisk og pedagogisk.

Diskuterer on- og offline

REFLEKSJONER FOR LÆREREN: – I studiet vil vi hjelpe studentene til å finne sin egen identitet som lærer, sier Anders Støle Fidje på Universitetet i Agder. (Foto: Walter Wehus)

REFLEKSJONER FOR LÆREREN: – I studiet vil vi hjelpe studentene til å finne sin egen identitet som lærer, sier Anders Støle Fidje på Universitetet i Agder. (Foto: Walter Wehus)

På lesedagene sine kommer Tellefsen ofte til UiAs campus i Kristiansand for å konsentrere seg om studiene. Her treffer han også en gruppe medstudenter som diskuterer oppgaver og sammenligner resultater.

Matematikk 1-MOOC har deltakere fra hele landet, og disse blir delt opp i grupper ut fra hvor de bor. Studentene blir oppfordret til å møtes i grupper, men det er ikke noe krav.

– Faren med et nettstudium er at man blir sittende helt alene. Vi legger på gruppearbeid og at studentene får mulighet til å vurdere hverandres tekster i nettkurset. I tillegg kan de tilkalle en veileder om de står fast, sier Anders Støle Fidje, som utvikler og koordinerer Matematikk 1-MOOC på UiA.

Kurset består av fem moduler: Tall og tallforståelse; algebra og funksjoner; geometri og måling; statistikk og sannsynlighet; og begynnerundervisning i matematikk. I tillegg til læreboken blir kunnskapen formidlet gjennom korte undervisningssnutter, videoer av forelesere og klasseromsvideoer.

På kurset lærer studentene også å vurdere hjelpemidler som lærebøker, nettressurser og programvare for å kunne skape en motiverende og variert matematikkundervisning. Matematikk 1-MOOC er tilrettelagt for at lærerne kan prøve ut den nye kunnskapen underveis i klasserommene sine.

36 prosent mangler kompetanse

POSITIV: – Norske lærere gjør en utrolig viktig jobb, og de siste årene har vi sett en positiv utvikling i elevenes resultater i matematikk og naturfag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: Marte Garmann)

POSITIV: – Norske lærere gjør en utrolig viktig jobb, og de siste årene har vi sett en positiv utvikling i elevenes resultater i matematikk og naturfag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: Marte Garmann)

Fra 1. august 2025 må alle lærere som underviser i matematikk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i matematikk. Lærere på ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng fordypning. 36 prosent av lærerne som underviser i matematikk skoleåret 2016/17, oppfyller ikke disse kompetansekravene.

– Vi vet at læreren er en av de viktigste enkeltfaktorene for hvor mye elevene lærer. Fra flere undersøkelser, som for eksempel TIMSS, vet vi også at det er en sammenheng mellom lærernes faglige fordypning og elevenes resultater på skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Matematikk 1-MOOC er skreddersydd for å gi lærerne som trenger det den påkrevde kompetansen, og Røe Isaksen peker på at kurset gjør at lærerne slipper å bruke mye tid på å reise for å ta videreutdanning.

– Det er spennende å følge med på den nettbaserte videreutdanningen som Matematikk 1-MOOC. Fra deltakerundersøkelsen vet vi at mange lærere er veldig godt fornøyd med videreutdanningstilbudet, sier Røe Isaksen.

Dynamiske matteoppgaver

Thore Tellefsen er halvveis i kurset, og mener det har vært både nyttig og lærerikt.

– Kurset er bygget opp av moduler hvor vi leser og vurderer hverandres oppgaver, og det synes jeg er en veldig smart måte å gjøre det på. Det er veldig lærerikt å lese andres besvarelser, og selv få tilbakemeldinger på sine oppgaver, sier han.

En viktig del av kurset er å tilpasse matematikkoppgaver til klassen man underviser. Tellefsen forteller at når det handler om vanskelige emner, må han virkelig vri og vende på temaet for å utfordre og engasjere tredjeklassen sin.

– Et eksempel kan være en skal jobbe med addisjon og oppgavene kan være noe begrensende i mattebøkene, men om jeg skriver det som en tekstoppgave kan den løses på ulike måter. Flinke elever kan bruke multiplikasjon eller addisjon, alt etter hva man behersker. På den måten velger elevene en metode de behersker, uten å måtte ha forskjellige oppgaver til elevgruppa, sier han.