Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tester ny oppfølging av kreftpasienter

Prosjektet Letsgo kombinerer avstandsoppfølging av kreftpasienter med personlig veiledning. Målet er at pasientene skal endre livsstil og leve lenger, og slippe mange legebesøk.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I prosjektet Letsgo legges det opp til at pasienten selv tar større ansvar for sine egen helse. (Illustrasjonsfoto: Anette Strømsbo Gjørv, Sørlandet sykehus)

Alle kvinner som har hatt kreft i underlivet blir fulgt opp av lege en tid etter at de er ferdigbehandlet. Men kvinnene venter gjerne med å rapportere eventuelle nye symptomer om de vet at de har en legetime noen måneder frem i tid. I mellomtiden kan de ha blitt alvorlig syke.

Sveinung Berntsen, professor and Head of Department of Sports Science and Physical Education at UiA.

Sveinung Berntsen, professor og leder for Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving på UiA.

– I stedet for hyppige legebesøk vil vi heller la pasientene gå til spesialutdannede sykepleiere som fungerer som livsstilscoacher. Samtidig vil vi at pasientene skal rapportere symptomene selv gjennom en spesiallaget app. Målet er at pasientene skal endre livsstil og leve lenger, samtidig som at de reduserer antall besøk hos legen, sier professor Sveinung Berntsen.

Berntsen er leder for Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA),og en av de ansvarlige for prosjektet Letsgo, et samarbeid mellom universitetet og Sørlandet sykehus, med støtte fra Kreftforeningen og Helse Sør-Øst.

Symptomer og trening

Alle pasientene i studien får tilgang til en app. I den får de regelmessig spørsmål om ti ulike symptomer på tilbakefall. Om de får en høy score på noen av symptomene, blir de bedt om å ringe sykehuset. På den måten vil det være mulig å oppdage og følge opp tilbakefall mye tidligere enn før.

FAKTA/Letsgo

  • LETSGO står for Lifestyle and Empowerment Techniques in Survivorship of Gynecologic Oncology
  • En multisenter intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft der 10 norske sykehus deltar.
  • Prosjektet ledes av gynekolog og overlege Ingvild Vistad, Sørlandet sykehus.
  • Fem sykehus er kontrollsykehus og vil følge dagens opplegg, mens fem sykehus skal endre sitt kontrollopplegg ved at halvpartene av legekontrollene erstattes av en sykepleier.
  • Sykepleieren vil fokusere på symptomer på tilbakefall, motivasjon for livsstilsendring og behov for rehabilitering sammen med pasienten. De vil også introdusere pasientene for LETSGO appen som en ekstra støtte.
  • UiA har også laget en opplæringspakke som alle sykepleierne som skal bli livsstilscoacher skal igjennom. Denne er Utviklet sammen av forskere/klinikere fra SSHF, UiA og Uppsala universitet, bestående av samlingsdager, foredrag, e-læringsopplegg med videoer og oppgaver/oppfølging.

Disse sykehusene deltar i studien:

  • Intervensjonssykehus: Sørlandet sykehus Kristiansand, Sykehuset i Vestfold, Stavanger Universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge og Akershus Universitetssykehus.
  • Kontrollsykehus: Sørlandet sykehus Arendal, Sykehuset i Østfold, Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet, Nordlandssykehuset og St. Olavs Hospital.

Appen skal også hjelpe pasientene med å endre livsstil. Brukerne kan sette seg aktivitetsmål, få aktivitetspåminnelser, laste ned tilpassede treningsprogrammer med illustrasjoner og videoer og få skreddersydd informasjon. Deltakerne i prosjektet får utdelt et aktivitetsarmbånd, og sammen med appen kan det hjelpe pasientene å få en mer aktiv livsstil. Spesialutdannede sykepleiere vil hjelpe med veiledningen og hvordan den enkelte kan få til en mer fysisk aktiv hverdag.

A screen shot from the Letsgo- app shows some of the user options.

Et skjermbilde fra Letsgo-appen viser noen av mulighetene brukerne har.

– Det å være regelmessig fysisk aktiv og ha en sunn livsstil er ytterst viktig, også for denne gruppen. Flere av disse pasientene kan ha barrierer for å drive fysisk aktivitet, noe appen forhåpentlig vil redusere. En lite fysisk aktiv livsstil kan føre til økt sannsynlighet for utvikling av livsstilsykdommer, sier Berntsen.

At pasienten selv tar større ansvar for sine egen helse er et av de viktigste elementene i Letsgo.

Kan forlenge liv og spare penger

Berntsen har forsket på livsstil, trening og kreft i mer enn ti år. Han forteller at oppfølgingen . av pasienter etter kreftsykdom i liten grad er kunnskapsbasert. Vi vet  heller ikke nok om hvordan vi kan få den enkelte pasient til å ta mer ansvar samt få flere til å endre livsstil uten at en personlig trener flytter hjem til den enkelte.

– Om det viser seg at dette er et godt system for å hindre tilbakefall, oppnå en sunnere livsstil og spare penger, er det naturlig å tenke at dette blir den nye standarden for oppfølgingsløpet. Planen er at fremtidens helsevesen kan tilpasse og tilby dette systemet til sine pasienter, sier Berntsen.

Letsgo blir testet på fem sykehus fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, med fem kontrollsykehus. Med i prosjektet er alt fra helseøkonomer til mikrobiologer, motivasjonsforskere, treningsveiledere, klinikere, og pasientorganisasjoner som Gynkreftforeningen.