0
Hopp til hovedinnhold

Teknologigevinster i helsesektoren

Kristiansand kommune og Sørlandet Sykehus HF, har i samarbeid med UiA, fått gjennomslag for to doktorgradssøknader i nyordningen Offentlig sektor ph.d.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Geir Thore Berge og Kirsti Askedal er de første to stipendiatene i Agder på nysatsingen Offentlig ph.d.

Geir Thore Berge og Kirsti Askedal er de første to stipendiatene i Agder på nysatsingen Offentlig ph.d.

Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder.

Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder.

Både Sørlandet Sykehus HF og Kristiansand kommune intensiverer nå arbeidet med å ta ut teknologigevinster til gode for både  sykehusets pasienter og i kommunens omsorgstjeneste. Det skjer gjennom en nyordning med offentlige doktorgradsstipendiater – og UiA.

- Dette er veldig bra. Som en av de som tok initiativ til ordningen, er jeg svært glad for at den nå er på plass, og at UiA har fått to av de første stipendiatene. De skal jobbe med veldig aktuelle og viktige spørsmål, så dette blir interessant! sier rektor Torunn Lauvdal i en kommentar.

Bedre offentlig sektor

Det var onsdag denne uka at det ble klart at Kristiansand kommune og Sørlandet Sykehus HF, i samarbeid med UiA, har fått gjennomslag for to doktorgradssøknader i nyordningen Offentlig sektor ph.d. (OFFPHD).

Ordningen har som mål å la offentlig ansatte ta en doktorgrad i samarbeid med et utvalg universiteter i Norge, slik at forskningen på spørsmål og saker som er av interesse for nettopp offentlig sektor og tjenestetilbudet der styrkes. 

Fra venstre: Instituttleder Leif Skiftenes Flak og professor Bjørn Erik Munkvold ved Institutt for informasjonssystemer, Anne Karen Aunevik i Kristiansand kommune, adm. leder Ragni MacQueen Leifson ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi, og førstelektor Carl Erik Moe fra Institutt for informasjonssystemer.

Sentrale i nysatsingen. Fra venstre: Instituttleder Leif Skiftenes Flak og professor Bjørn Erik Munkvold ved Institutt for informasjonssystemer, Anne Karen Aunevik i Kristiansand kommune, adm. leder Ragni MacQueen Leifson ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi, og førstelektor Carl Erik Moe fra Institutt for informasjonssystemer. 

De to stipendiatene

I alt bevilget Norges forskningsråd støtte til 17 prosjekter gjennom nyordningen onsdag, to av dem til Sørlandet og UiA.

De to som fikk søknadene sine innvilget er:

  • Kirsti Askedal i Kristiansand kommune, som skal forske på gevinstrealisering ved bruk av teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Som navnet antyder skal hun se nærmere på mulighetene for å effektivisere og hente ut gevinster – både økonomiske og menneskelige - knyttet til effektiviserings- og endringstiltak i kommunens helse- og omsorgsektor.

    På UiA er Kirsti Askedal tilknyttet Senter for e-helse- og omsorgsteknologi og Institutt for informasjonssystemer som ph.d.-stipendiat. Askedal søkte stipendiatstillingen f ra en jobb i IT-bedriften Evry i Oslo, men er i stipendiatperioden tilsatt i kommunens enhet for helsefremming og innovasjon. Hun er utdannet sykepleier, og har en mastergrad i helseinformatikk.

  • Geir Thore Berge ved Sørlandets Sykehus HF, som skal forske på kriterier for strukturering av informasjon i helsevesenet. Gjennom dette skal han se nærmere på kodifisering av bl.a. pasientdata, med tanke på å strukturere pasientjournalene bedre enn i dag. Bedre pasientjournaler letter samarbeidet mellom bl.a. sykehusene og kommunene samt sykehus seg imellom – til det beste for pasientene.

     
    På UiA er også Geir Thore Berge tilknyttet Senter for e-helse- og omsorgsteknologi og Institutt for informasjonssystemer som ph.d.-stipendiat. Han fortsetter i jobben sin som leder for enheten som arbeider med kliniske IKT-systemer på Sørlandet Sykehus i stipendperioden. Berge er utdannet sykepleier og har også mastergrad i informasjonssystemer fra UiA.

Geir Thore Berge og Kirsti Askedal feirer med kake.

Geir Thore Berge og Kirsti Askedal feirer med kake.

Feiret med kake

Selve nyheten om at de to stipendiat-søknadene fikk gjennomslag ble feiret med en aldri så liten ad-hoc- fest på pauserommet til Institutt for informasjonssystemer onsdag ettermiddag, med kake og kaffe.

- Det er utrolig spennende. Forventningene er mange, men jeg gleder meg til å ta fatt, sier Kirsti Askedal.

- Veldig flott å få dette tilbudet. Det skal bli virkelig spennende å begynne, sier Geir Thore Berge.

- Godt regionalt samarbeid

Bak stipendiatene som ble feiret onsdag, ligger det opptil to års forberedende arbeid der UiA, de to fylkeskommunene og en rekke Agder-kommuner – ikke bare Kristiansand – har samarbeidet tett. Både om behov for mer kunnskap innen offentlig sektor, og med selve søknadsskrivingen rettet mot Forskningsrådet.

forskningsdirektør Simone Katharina Heinz ved UiA

Forskningsdirektør Simone Katharina Heinz ved UiA.

- Vi er veldig glad for det nære samarbeidet som UiA har med forskjellige aktører i offentlig sektor i regionen, sier forskningsdirektør Simone Katharina Heinz ved UiA (bildet).

- Dette gjelder spesielt innenfor e-helse, der fagmiljøet har knyttet tette samarbeidsrelasjoner med både kommuner og sykehuset i de siste årene. Det er et fagområde, der det har skjedd in rasende utvikling, som fører til et stort behov for kunnskaps- og kompetanseutvikling i offentlig sektor. Det er utrolige gledelig at dette samarbeidet har resultert i to offentlig sektor ph.d.-er nå.

- I tillegg til e-helse har vi mange andre fagmiljøer som jobber tett sammen med offentlig sektor, for eksempel innenfor utdanning, og vi ser at det er et behov fra våre samarbeidspartnere i det offentlige for å utvikle mer kunnskap og forsknings- og innovasjonskompetanse. Jeg håper at ordningen i Forskningsrådet fortsettes og styrkes, slik at UiA og offentlig sektor i regionen kan videreutvikle samspillet og kunnskapsutvikling i felleskapet, sier hun.

Tekst og foto: Jan Arve Olsen