0
Hopp til hovedinnhold

Tar opp kampen mot strykprosenten

I flere år har matematikkfaget i økonomiutdanningen hatt en høy strykprosent. Doktorgradsstipendiat Ida Maria Landgärds har nå satt i gang et populært forkurs for å sørge for at flere studenter klarer kravene.

Doktorgradsstipendiat Ida Maria Landgärds jobber for at flere studenter skal bestå mattefaget i økonomiutdanningen.

- Det har vært en veldig høy strykprosent blant økonomistudentene over flere år, noen ganger så høy som 40 prosent, sier Landgärds.

Hun begynte på doktorgraden sin i 2018, og har utviklet forkurset som studentene nå kan velge å ta.

Forskjellig matematikk-bakgrunn

- Mye av grunnen til at så mange ikke klarer mattefaget er at flesteparten kommer rett fra videregående, og har veldig variert matematikkbakgrunn. Nivået det legges opp til i økonomiutdanningen er basert på realfagsmatte, noe mange ikke har hatt, sier hun.

Realfagsmatte er det matematiske grunnlaget som trengs til fysikk og kjemi, men det er ikke noe krav om å ha gjennomført realfagsmatte for å komme inn på bachelor i økonomistudier. Derfor er det flere studenter på studiet som har bakgrunn fra praktisk matteundervisning, som tar utgangspunkt i praktiske situasjoner fra dagliglivet, og er langt fra så teoretisk som realfagsmatte. Det er krav om realfagsmatte for masterstudenter, men også de deltar på forkurset frivillig.

Utfordringen Landgärds prøver seg på er å høyne matematikkforståelsen til studentene første semester for å gjøre dem i stand til å gjennomføre mattefaget i andre semester.

- De starter med en obligatorisk test, for å kartlegge nivået de er på. Dette gjør vi fordi vi vil at studentene skal være bevisste på hva de må jobbe med. Dette gjør at noen kan hoppe inn og ut av forkurset, alt etter hva de trenger mer kunnskap om, sier hun.

120-150 studenter hver time

Hun hadde litt lave forventninger til påmeldingen til kurset, siden det er frivillig og ikke gir noen studiepoeng. Men det viste seg ikke å være noen grunn til bekymring for interessen.

- Første dagen hadde vi reservert et rom til 70 stykker, men det kom over 150. Folk måtte sitte på gulvet, så etter det flyttet vi til et større rom. Det kommer 120-150 studenter på hver time av forkurset, og mange stiller forberedt. Dette er veldig flinke studenter, som har et ønske om å bli bedre i matematikk og lykkes i studiene, sier hun.

Første kull har nå vært igjennom kurset, så nå venter Landgärds spent på hvordan de klarer seg i matematikkfaget andre semester. Det er planer om nytt kurs neste høst.

-  For å lage et best mulig forkurs har vi saumfart lærebøkene og læreplanene i matematikk fra videregående, for å bedre kunne forstå hvor studentene står når de begynner på universitetet.  Det blir spennende å se resultatene. Studentene har gjort en god jobb, og vært motiverte gjennom prosessen. Nå skal jeg utvikle forkurset videre, følge opp tilbakemeldingene og skrive flere artikler som skal bygge opp min doktorgrad, sier Landgärds.

Send studiet på mail