Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tangen videregående skole og UiA inngår samarbeid om rekruttering til ingeniørfag

Sammen med Tangen videregående skal Universitetet i Agder rekruttere flere fagfolk til bygg- og anleggsbransjen.

Foto av Sten Aunevik (t.v) ved Tangen videregående skole og Paul Svennevig ved UiA i et annleggsbygg.
Sten Aunevik (t.v) ved Tangen videregående skole og Paul Svennevig ved UiA er enige om et nytt samarbeidsprosjekt som kan gi flere ingeniører innen bygg og anlegg i fremtiden. (Foto: Kjell Inge Søreide.)

Institutt for ingeniørvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA) har undertegnet en samarbeidsavtale med avdeling for bygg- og anleggsteknikk ved Tangen Videregående skole. 

Tangen videregående starter høsten 2022 en ny studieforberedende utdanning innen bygg- og anleggsteknikk. Det nye studietilbudet skal kombinere realfag fra studieforberedende utdanningsprogram med tømrerfaget og betongfaget. 

Sten Aunevik er avdelingsleder for Bygg- og anleggsteknikk ved Tangen videregående skole. Skolen tilbyr fra høsten av en ny studieforberedende utdanning innen bygg- og anleggsteknikk. (Foto: Kjell Inge Søreide.)

Sten Aunevik er avdelingsleder for Bygg- og anleggsteknikk ved Tangen videregående skole. Skolen tilbyr fra høsten av en ny studieforberedende utdanning innen bygg- og anleggsteknikk. (Foto: Kjell Inge Søreide.)

Dermed blir elevene direkte kvalifisert til å søke på byggingeniørstudier og de fleste andre ingeniørutdanninger ved UiA og andre høyskoler og universiteter.   

– Vi styrker utdannelsestilbudet ved Tangen ved å bruke fagfolk og fasiliteter ved UiA, og vi bidrar til å rekruttere flere studenter til byggingeniørstudiene ved UiA, sier Sten Aunevik, avdelingsleder for Bygg- og anleggsteknikk ved Tangen videregående skole. 

Tømrer-, betong- og ingeniørfag

Avtalen mellom skolen og universitetet innebærer blant annet at elever fra Tangen får bruke verksteder og laboratorium hos UiA, og at bachelor-studenter fra universitetet stiller som veiledere for elevene ved Tangen. 

– Elevene fra Tangen videregående skal tidlig i utdanningsløpet besøke universitetet for å oppleve et ingeniørfaglig miljø, sier Aunevik.  

Underveis i det treårige studieløpet ved Tangen videregående skal elevene få arbeidserfaring i samarbeid med bransjeaktører og UiA. 

– Elevene kan hospitere i ingeniørmiljøer i arbeidslivet og ved universitet. Slik får elevene prøvd seg praktisk på byggeplasser og bli kjent med ingeniørmiljøer i arbeidslivet og på universitet, sier Aunevik. 

Med det nye tilbudet kan elevene kunne kombinere studiekompetanse i realfag med praktiske programfag fra bygg- og anleggsfag. 

– Elevene får teoretisk utdannelse, samtidig som de får en praktisk tilnærming til bransjen. Det er et utdannelsesløp elever fra ordinære studiespesialiserende linjer ikke får, sier Aunevik. 

Viktig samarbeid om rekruttering

– Dette er et viktig rekrutteringsprosjekt både for Tangen, UiA og bygg- og anleggsbransjen, sier Paul Svennevig.

Han er instituttleder for Institutt for ingeniørvitenskap ved UiA, og styrer samarbeidsprosjektet fra universitetets side.  

Paul Svennevig er instituttleder ved UiAs Institutt for ingeniørvitenskap og har tro på at kombinasjonen teoretisk skolering og praktisk erfaring bidrar til kompetent arbeidskraft til bygg- og anleggsbransjen. (Foto: Kjell Inge Søreide.)

Paul Svennevig er instituttleder ved UiAs Institutt for ingeniørvitenskap og har tro på at kombinasjonen teoretisk skolering og praktisk erfaring bidrar til kompetent arbeidskraft til bygg- og anleggsbransjen. (Foto: Kjell Inge Søreide.)

Svennevig sier elevene vil få et utdanningsopplegg som bidrar til å gjøre dem attraktive på arbeidsmarkedet. Under utdannelsen får de forsøke seg som tømrer og betongarbeider. De vil tidlig være utplassert i bedrifter, både når de går på Tangen videregående skole og senere når de tar ingeniørstudier ved UiA.

– Elevene som velger den nye linjen ved Tangen, får studiespesialiserende utdanning pluss håndverker- og yrkeserfaring i ett. Dermed slipper de å ta sommerkurs i matematikk for å komme inn på UiA. De kommer til ingeniørstudier ved UiA og senere til arbeidslivet med en solid håndverkererfaring, samtidig som er de teoretisk skolert, sier Svennevig. 

Svennevig er selv utdannet tømrer i bunnen, før han utdannet seg til sivilingeniør i byggfag. Han vet at bedriftene i bygg- og anleggsbransjen setter pris på ingeniører med håndverkserfaring. 

Entreprenørbedriften BRG har gitt samarbeidsprosjektet gode skussmål og ser frem til samarbeidet. Det samme meldes fra bygg- og anleggsbransjens eget forbund Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

Starter høsten 2022

Til høsten går Tangen videregående skole i gang med sitt treårige studietilbud innen bygg- og anleggsteknikk. Samarbeidet med UiA varer i første omgang frem til 2025. Først da vil elevene eventuelt bli ingeniørstudenter ved UiA. 

– Dette er et langsiktig prosjekt, og vi har tro på at det vil lønne seg for alle parter etter hvert, også for den norske bygg- og anleggsbransjen som i fremtiden trenger flere dyktige fagfolk, sier Svennevig.