0
Hopp til hovedinnhold

Takker UiA for god hjelp

Olje og gass-klyngen NODE ble onsdag utnevnt som er en av Norges to første næringsklynger på internasjonalt toppnivå. – God hjelp fra UiA har bidratt sterkt til dette, sier NODE-sjef Anne-Grete Ellingsen.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Næringsminister Monica Mæland (t.v.) overrakte NODE-leder Anne-Grete Ellingsen et eget diplom i forbindelse med utnevnelsen av olje- og gassindustrien på Sørlandet til et globalt ekspertisesenter. (Foto: Terje Borud/Innovasjon Norge)

Næringsminister Monica Mæland (t.v.) overrakte NODE-leder Anne-Grete Ellingsen et eget diplom i forbindelse med utnevnelsen av olje- og gassindustrien på Sørlandet til et globalt ekspertisesenter. (Foto: Terje Borud/Innovasjon Norge)

Monica Mæland (Foto Hans Jørgen Brun)

Sammen med Den maritime klyngen i Møre og Romsdal ble NODE tildelt den nye statusen av næringsminister Monica Mærland. Det skjedde da klyngesatsingen i Norge ble forsterket gjennom lanseringen av et nytt, høyere nivå for norske klynger, Global Centres of Expertise. Satsingen ble lansert på et møte i Samarbeidsforumet for Innovasjon Norge i Oslo.

 - Dette vil bli et slags ”Champions League” for det norske næringslivet, og et klyngeprogram kun de aller ypperste av næringsklyngene våre kan kvalifisere seg til, sa næringsminister Monica Mæland (bildet) i forbindelse med nyetableringen.

- Dette er mesterligaen – klynger som er godt etablerte, og hvor bedriftene er ledende på verdensbasis.

Næringsministeren fortalte også at den økte satsingen på klyngeprogrammet nå er en viktig del av innovasjons- og næringspolitikken i Norge. Programmet styres av Norges forskningsråd, Siva og Innovasjon Norge. Gjennom arbeidet i klynger utvikles sterke kunnskapsmiljøer i Norge som kan konkurrere med de beste i verden.

Jubel i NODE

Anne-Grete Ellingsen

 - Vi for vår del er selvfølgelig svært glade for denne nye statusen. Ikke minst viser den at det arbeides meget godt på olje- og gassområdet på Sørlandet. Det understreker at vi er i verdensklasse, sier NODE-leder Anne-Grete Ellingsen (bildet).

Hun forteller også at samarbeidet olje- og gassklyngen på Sørlandet har med Universitetet i Agder har vært helt sentralt for å oppnå den nye statusen. Særlig peker hun på betydningen av nær kontakt med de teknologiske miljøene på UiA i Grimstad, som både utdanner relevante kandidater og også kunnskap og viten om innovasjon og utvikling både regionalt og internasjonalt.

- Dette er et samarbeid vi selvsagt gjerne vil styrke og utvide videre. Samtidig er det også slik at vår nye status som et globalt senter for ekspertise også gjør at vi nå kan gå videre og kanskje fokusere meg på den forretningsmessige delen av vårt virke, da kanskje i nærmere kontakt med handelshøyskolen ved universitetet, sier hun. 

UiA-hjelp til søknaden

Arne Isaksen

NODE-lederen forteller også at UiA var en betydelig bidragsyter i forbindelse med søknaden om ny klyngestatus, som ble skrevet i påsken i år. Hun forteller at mange hjalp til, blant dem professor Arne Isaksen (bildet) ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon. Isaksens forskningsfelt er regional næringsutvikling med vekt på studier av regionale klynger, innovasjonssystemer og regionalpolitikk. Han har blant annet forsket på NODE-klyngen, og vet hvilke utfordringer de står ovenfor. Også kollega Geir Jørgensen ved innovasjonsavdelingen til på Agderforskning bidrog godt. 

Rachel Funderud Syrtveit

 - Det samme gjorde også flere andre. Både avdelingsleder Rita Schage fra Agder-kontoret til Innovasjon Norge og Rachel Funderud Syrtveit (bildet), UiAs representant i det regionale satsingsprogrammet Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) i Agder, var sentrale i arbeidet med søknaden. Også Fakultet for teknologi og realfag ved dekan Frank Reichert og andre har hjulpet til, sier hun.

Tredelt klyngenettverk i Norge

Onsdagens utnevnelse av to norske klynger til Global Centres of Exellence innebærer at klynge-fokuset i Norge nå er tredelt, der det nye, internasjonale toppnivået nå kommer i tillegg til de to man har hatt tidligere. Disse er Arena-nettverkene, som forsterker samspillet og samarbeidet i regionale klynger med ambisjoner og potensial for videre utvikling. Og Norwegian Centres of Expertise (NCE), klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdenstoppen innenfor sine felt.

I Norge er det i dag 12 NCE-klynger i dag. NODE var fram til onsdag en av disse. I og med at den sørlandske olje- og gassklyngen nå har rykket opp til «Champions League» er det i dag ingen Agderbedriften i denne divisjonen. Til sammenligning er det 20 Arena-prosjekter i Norge i dag, fire av dem i Agder:

  • Arena Eyde: Bedriftene i klyngen samarbeider bl. a. om energieffektivisering, forbedring av produktivitet og kvalitet og langsiktig rekruttering innen prosessindustrien på Sørlandet.
  • Arena Usus: Bedrifter i denne kultur- og reiselivsklyngen vil styrke sin konkurranseposisjon gjennom systematisk, helhetlig og koordinert håndtering av gjestestrømmer i Agder.
  • Arena Fritidsbåt: Bedrifter i denne klyngen vil styrke samspillet mellom båtprodusenter, underleverandører og andre aktører for å utvikle en innovativ og bærekraftig bransje.
  • Arena Digin: Bedrifter innen IKT-næringen i Agder samarbeider for å møte informasjons- og kommunikasjonsteknologiske behov hos private og offentlige kunder.

De årlige finansieringsrammene for de ulike klyngeprosjektene per år er på mellom 1,5- og 3 millioner kroner for et Arena-program; 4-6 millioner kroner for et NCE-program, og 8-10 for et GCE-program, som altså NODE-bedriftene kan vente seg nå. Ordningen er tenkt å gå over 10 år.

- Vi har satt oss et ambisiøst mål om at Norge skal bli et av Europas mest innovative land. For å få til dette vil vi satse på tiltak vi vet har gode resultater. Nå tar vi grep for å fornye og forbedre programmet vårt for klyngeutvikling, sier næringsminister Monica Mæland.

MER:

Næringsminister Monica Mæland (t.v.) overrakte NODE-leder Anne-Grete Ellingsen et eget diplom i forbindelse med utnevnelsen av olje- og gassindustrien på Sørlandet til et globalt ekspertisesenter. (Foto: Terje Borud/Innovasjon Norge)

Næringsminister Monica Mæland (t.v.) overrakte NODE-leder Anne-Grete Ellingsen et eget diplom i forbindelse med utnevnelsen av olje- og gassindustrien på Sørlandet til et globalt ekspertisesenter. (Foto: Terje Borud/Innovasjon Norge)

Av Jan Arve Olsen