Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Styrker forskning på kvinnesykdom i Afrika

UiA signerte denne uka en avtale med Liverpool Hope-universitetet i England om å inkludere en samfunnsvitenskapelig tilnærming på forskning rundt fryktet kvinnesykdom i Afrika.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

UiA utvider nå forskningen på den fryktede parasittsykdommen Female Genital Schistosomiasisi som smitter via vann.
MER FORSKNING: UiA utvider nå forskningen på den fryktede parasittsykdommen Female Genital Schistosomiasisi som smitter via vann. Ill.foto: WHO
Svein Gunnar Gundersen

Svein Gunnar Gundersen

- Samarbeidet med Liverpool Hope markerer en betydelig utvidelse av universitetets fokus på helse og samfunn i Afrika, og hva vi kan bidra med av forskning i slike problemkomplekser, sier professor Svein Gunnar Gundersen (bildet) ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging.  

- Det kan også – på sikt – bety at vi bidrar til at en av de verste kvinnesykdommene i deler av Afrika kan bekjempes eller i det minste reduseres i omfang, sier han.

Institusjonsavtalen med Liverpool Hope kommer etter at UiA i seks år nå har deltatt i en internasjonal partnergruppe om medisinskfaglige aspekter knyttet til parasitt- og bakteriesykdommen Female Genital Schistosomiasis, som angriper kvinnelige kjønnsorganer og forårsaker smerte, infertilitet, og også bidrar til å spre HiV. Avtalen knyttes også direkte til dette arbeidet.

Se en omtale av arbeidet til partnergruppen her, i en artikkel i The New York Times!

Utvider fokuset til det samfunnsvitenskapelige feltet

-Vi vet nå relativt mye om medisinske aspekter ved sykdommen. Vi vet imidlertid lite om hvordan sykdommen er rotfestet i og oppfattes i samfunnene som er rammet. Noe av det vi vet, er at den sees på som en seksuelt overført sykdom, noe den ikke er. Det er denne type aspekter vi nå ønsker å vite mer om, og derfor er det naturlig å utvide forskningen til også å omfatte samfunnsvitenskapelige elementer, sier Gundersen.

Sykdommen er kanskje vel så mye et fattigdomsproblem som noe annet. Det vil imidlertid forskningen som nå begynner kunne avklare.

FATTIGDOM: Sykdommen er kanskje vel så mye et fattigdomsproblem som noe annet. Det vil imidlertid forskningen som nå begynner kunne avklare. Ill.foto: WHO

Master- og phd-studenter på sikt

Avalen som ble inngått denne uka er en såkalt MoU – memorandum of understanding – som åpner for et tettere samarbeid mellom UiA og det engelske universitetet på nettopp samfunnsfaglige områder. ved Liverpool Hope er det førsteamanuensius Samantha Page som holder i trådene. Hennes faglige fokus er i skjæringspunktet helse/livskvalitet, der hennes styrke ligger i utarbeidelse av kvalitative metodologi. På UiA er det professor Arne Olav Øyhus, førsteamanuensis og instituttleder Hanne Sortevik Haaland og førsteamanuensis Hege Wallevik som sammen med Svein Gunnar Gundersen i første omgang skal ivareta samarbeidet.

- Første skritt sammen med Liverpool-Hope universitetet blir nå å kartlegge og få en oversikt over mulige tema, fokusområder og gjennomførbare samfunnsvitenskapelige forskningsprosjekter.  På litt sikt er jeg også for meg at vi har både masterstudenter og også phd-studenter som deltar i dette arbeidet, sier Gundersen.

Stor internasjonal samarbeidsgruppe

Dr. Eyrun Kjetland ved Oslo universitetssykehus leder den første prosjektdelen som startet i 2010.

Dr. Eyrun Kjetland ved Oslo universitetssykehus leder den første prosjektdelen som startet i 2010.

MoU-en med Liverpool Hope-universitetet er på 10 år. Den kommer i tillegg til og inngår i samarbeidet som UiA allerede har rundt kvinnesykdommen Female Genital Schistosomiasis. Dette samarbeidet startet i 2010 og varer fram til 2020.  Partnerinstitusjonene her er universitetet Kwa-Zulu Natal i Durban, Oslo universitetssykehus, Københavns universitet, Sørlandet sykehus og universitetene i Leiden og i Brussel, samt UiA.

Gruppens arbeid har siden 2010 vært finansiert av Bill & Melinda Gates Foundation, IRSES/EU, Norges forskningsråd, Helse sørøst og Oslo universitetssykehus. Det søkes nå, som en følge av den nye avtalen, om midler til den samfunnsvitenskapelige delen fra Wellcome Trust, EU og andre steder.

Partnergruppen har også bidratt til et lommeatlas/-guide rettet mot kliniske helsearbeidere i Afrika, som distribueres av Verdens helseorganisasjon.

Se atlaset/guiden her!

 
INTERNASJONALE PARTNERE: De styrker forskningen på kvinnesykdommen bakteriesykdommen Female Genital Schistosomiasis.

INTERNASJONALE PARTNERE: De styrker forskningen på kvinnesykdommen bakteriesykdommen Female Genital Schistosomiasis. Fra venstre: Førsteamanuensis Samantha Page ved Liverpool Hope-universitetet i England, Dr. Eyrun Kjetland ved Oslo universitetssykehus, instituttleder Hanne Sortevik Haaland, professor Svein Gunnar Gundersen og førsteamanuensis Hege Wallevik. (Professor Arne Olav Øyhus var ikke til stede da bildet ble tatt.)