Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Studieåret er i gang!

Nå braker det løs, rett nok med smittevernmeter og korona-bremser, men med stor optimisme for et nytt og forhåpentligvis nærmere normalt studieår. Her er rektor og STA-lederen tale til studentene på video og i tekstformat, og videotale fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Studiestart ved UiA 2021-22

Se hele åpningsseremonien:

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melbys tale ved studiestart:

Studiestart ved UiA: Campus Kristiansand er ganske stille før det braker løs når alle studentene starter på studieåret.

Studiestart ved UiA: Campus Kristiansand er ganske stille før det braker løs når alle studentene starter på studieåret.

 

 

Rector Sunniva Whittaker

Rektor Sunniva Whittaker

Tale fra rektor Sunniva Whittaker:

Kjære nye studenter, Velkommen til Universitetet i Agder

Denne dagen markerer et nytt kapittel i deres liv.

For mange av dere innebærer studiestart å reise til et nytt sted hvor dere ikke kjenner noen fra før, og hvor dere starter helt på nytt både faglig og sosialt. Det kan være både befriende og litt skummelt, og jeg regner med at mange av dere har grugledet seg til nettopp denne dagen.

Vi på Universitetet i Agder skal gjøre vårt ytterste for at dere skal trives og kjenne dere som en del av et større fellesskap fra første dag. Et fellesskap hvor utvikling av ny kunnskap står i sentrum.

For den enkelte innebærer dette både at du får dypere kunnskap enn du hadde fra før på de fagområdene du har valgt å studere, men ofte også at de forestillingene om verden du har i dag, blir utfordret.

Etter hvert som du får ny innsikt, endrer du måten å tenke på. Å tilegne seg kunnskap kan altså både bestå i å bygge videre på det man har, men også å rive ned og bygge opp noe nytt. Slik blir du klokere og vokser som person.

Men den kunnskapen du tilegner deg, er ikke bare viktig for deg selv - du skal også bidra til den samlede kunnskapsbasen i Norge. For vi trenger ny kunnskap mer enn noensinne. Vi lever i en verden i voldsom endring med stadig nye utfordringer som krever kunnskapsbaserte løsninger – konklusjonene i FNs klimarapport som ble offentliggjort forrige uke, er illevarslende, og alt tyder på at klimaendringene vil få store konsekvenser for vårt livsgrunnlag i fremtiden.

Samtidig skjer den teknologiske utviklingen så raskt at det er vanskelig å overskue hvordan den vil påvirke hverdagen vår fremover. Det vi med sikkerhet kan si, er at det livet du har foran deg, vil være svært annerledes enn det livet som sto foran meg da jeg begynte å studere.

Du har allerede en helt annen erfaringsbakgrunn enn det jeg hadde som ny student. Du har opplevd en pandemi som har lagt og fortsatt legger store begrensinger på din livsutfoldelse. Du har erfart at hendelser med opphav et helt annet sted i verden kan få store konsekvenser for deg selv og dine omgivelser. Du har erfart at menneskeheten er sårbar.

Det er lett å bli motløs og miste troen på fremtiden. Nettopp i en slik situasjon er det spesielt viktig at vi bretter opp ermene og utvikler ny kunnskap – uansett hva du har valgt å studere, vil den kunnskapen du tilegner deg være med på å skape fremtiden.  Som fersk student er det nok vanskelig å se for seg hvordan timene på lesesal, i auditorier og på grupperom skal være av betydning for andre enn deg selv, men det er den.

Universitetet i Agders visjon er "Samskaping av fremtidens kunnskap". Det vil si at både forskere, studenter og samarbeidspartnere utenfor universitetet jobber sammen for å finne ut hva slags kunnskap vi trenger fremover og hvordan vi kan utvikle den.

Denne visjonen er viktig for oss, og vi håper du vil bidra til å realisere den sammen med oss. Rent konkret betyr det at ikke bare vi, men også du - ser på deg selv som et verdifullt medlem av vårt kunnskapsfellesskap, og at du bidrar aktivt til studiemiljøet både faglig og sosialt.

På UiA vil du få mange muligheter til å engasjere deg både i og utenfor studiene. Grip de sjansene du får – det vil gjøre studietiden både triveligere og mer lærerik, og vil gi deg erfaringer du vil få nytte og glede av resten av livet.

Jeg ønsker hver og en av dere lykke til med studiene og håper dere får en fantastisk tid på Universitetet i Agder.

Leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kristian Fredrik Meyer Ødegård

Leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kristian Fredrik Meyer Ødegård

Tale fra STA-leder Kristian Fredrik Meyer Ødegård

Hei alle sammen og velkommen til Universitet i Agder! Mitt navn er Kristian Fredrik og jeg er studentleder her ved UiA. Jeg er din representant, valgt av studentene for å jobbe med din studiehverdag.

Som student er det klokt å aktivt søke nye mennesker, og de neste ukene vil være blant de viktigste ukene for deg. Fadderuken er en arena for å bli kjent, ta del og gi av deg selv. Det kan være krevende å gi av seg selv i møte med nye mennesker - men vil du deg selv godt i lengden, må du noen ganger gjøre utfordrende ting i øyeblikket. Gjør du det, tror jeg du vil få venner for livet.  

En mulig utfordring for deg som ny student, er overgangen fra et sikkerhetsnett på videregående til en universitetshverdag hvor det er du som må ta ansvaret. Den overgangen kan være stor, mitt tips til deg er å ta ansvar for egen hverdag og strukturer dagene dine godt. Skal du få et godt studentliv er det viktig å lage rutiner, og ikke minst, å følge dem. Det kan være overveldende å sette seg inn i alt i starten, særlig pensum, min løsning har vært å få et overblikk og lage en plan.

Det er lurt å skape seg et sikkerhetsnett gjennom deltakelse i studentaktiviteter. Her ved UiA har vi et bredt tilbud. Er du interessert i politikk, synge i kor, idrett eller å brygge øl er det bare å kontakte oss i Studentorganisasjonen i Agder, eller å besøke vår nettside stastudent.no

Det er lov å finne veien underveis, og om du finner ut at dette er din vei, sett deg mål og hold dine løfter til deg selv. Her på universitetet er det ingen som har ansvaret for at du består eksamen, det er det bare du som har. Ta det ansvaret alvorlig.   

Jeg er interessert i hvordan du har det, ser du meg på campus så kom gjerne bort og si hei.

På vegne av Studentorganisasjonen i Agder ønsker jeg nye og gamle studenter velkommen til studiestart og som rektor Sunniva pleier å si, "livet begynner der komfortsona slutter".

Jeg vil avslutte med et sitat fra Roald Amundsen, som handler om viktigheten av å være godt forberedt. Noe som er essensielt både for eksamenskarakterer, og for å få en god studiehverdag. «Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt å ta de nødvendige forholdsregler i tide. Seier venter den som har alt i orden».

Takk for meg og lykke til!

Se hele sendingen fra studiestart på Facebook: