0
Hopp til hovedinnhold

Studentvalg ved UiA 16.-27. oktober

Årets studentvalg til fakultetsstyrene og Studentparlamentet holdes i perioden 16. - 27. oktober. Nær 60 representanter skal velges. Frist for å fremme kandidater er 2. oktober.

- Vi håper på både gode kandidater og god oppslutning om valget. Det er ennå litt tid til valgkampen starter, men allerede nå kan det være lurt for de som vurderer å stille til valg, å orientere seg om mulighetene, sier  Kai Steffen Østensen, leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), som står bak valgene.

To valg på en gang

Kai Steffen Østensen. Foto.

Kai Steffen Østensen.

Det skal velges studentrepresentanter til disse vervene ved studentvalget i oktober:

 • Til fakultetsstyrene – det øverste organet til fakultetene, lærerutdanningene og Handelshøyskolen ved UiA. Fakultetsstyrene har et overordnet ansvar for at virksomheten ved fakultetenes og lærerutdanningene holder høy kvalitet.
 • Til studentparlamentet- det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Det velger også representanter til alle råd, styrer og utvalg ved UiA og STA.

 Se også tillitsvalgt-siden hos STA her!

Sentrale datoer:

Fire datoer/perioder står nå sentralt i forbindelse med høstens studentvalg:

 • 12. september: Formell utlysning av valgene
 • 12. september - 2. oktober: Fristperiode for å fremme kandidater
 • 2. oktober: Frist for å klage på manntallet (du må være oppført i manntallet for å kunne stemme)
 • 16. – 27. oktober: Valgperiode, elektroniske valg

Nær 60 skal velges – elektronisk valg

I alt skal det velges nær 60 studentrepresentanter og vararepresentanter i årets studentvalg i oktober/november. Valget vil bli holdt elektronisk.
Her er en oversikt over de som skal velges, fordelt slik på fakultetene, lærerutdanningene og Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder:

Fakultet for samfunnsvitenskap:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Tre representanter og tre vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for helse og idrettsvitenskap:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for humaniora og pedagogikk:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for kunstfag:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: To representanter og to vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for teknologi og realfag:

 • Til fakultetsstyret: Det skal velges to representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Lærerutdanningene:

 • Til Styret for lærerutdanningene: Tre representanter og tre vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Les mer:

Studentvalg høsten 2017

Send studiet på mail