Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Studentvalg 20. – 31. oktober

Årets studentvalg til fakultetsstyrene og studentparlamentet holdes i perioden 20. – 31. oktober. I alt 60 representanter skal velges. Frist for å fremme kandidater er 6. oktober.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

To valg på en gang

Det skal velges studentrepresentanter til disse vervene ved studentvalget i oktober:

Til fakultetsstyrene – det øverste organet til fakultetene og lærerutdanningene. Fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene har et overordnet ansvar for at virksomheten ved fakultetene og lærerutdanningene holder høy kvalitet.

Til studentparlamentet - det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Det velger også representanter til alle råd, styrer og utvalg ved UiA, SiA og STA.

Sentrale datoer

Tre sentrale datoer og perioder i forbindelse med høstens studentvalg:

  • 22. september: Formell utlysning av valgene ved melding i Fronter og e-post til alle studentene.
  • 6. oktober: Siste frist for å fremme kandidater.
  • 20. – 31. oktober: Valgkamp- og stemmeperiode

Nær 60 skal velges

I alt skal nær 60 studentrepresentanter og vararepresentanter velges i årets studentvalg. Her er en oversikt over de som skal velges, fordelt på/fra fakultetene:

Fakultet for samfunnsvitenskap:

Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).

Til Studentparlamentet: Tre representanter og tre vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for helse og idrettsvitenskap:

Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).

Til Studentparlamentet: Tre representanter og tre vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for humaniora og pedagogikk:

Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).

Til Studentparlamentet: Tre representanter og tre vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for kunstfag:

Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).

Til Studentparlamentet: To representanter og to vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for teknologi og realfag:

Til fakultetsstyret: Det skal velges to representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).

Til Studentparlamentet: Tre representanter og tre vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Handelshøyskolen ved UiA:

Til styret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).

Til Studentparlamentet: Tre representanter og tre vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Lærerutdanningene:

Til Styret for lærerutdanningene: Tre representanter og tre vararepresentanter.

Til Studentparlamentet: Tre representanter og tre vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.