0
Hopp til hovedinnhold

Studentpraksis i koronakrisen

392 sykepleiestudenter fra UiA er i disse dager ute i praksis og 1264 ansatte, studenter og tidligere studenter er meldt inn til Helsedirektoratets beredskapsliste over helsepersonell.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Malene Tønnessen og Lene Utzig i fullt smittevernutstyr, foto
Sykepleierstudentene Malene Tønnessen (f.v.) og Lene Utzig i fullt smittevernutstyr i sin praksis på akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Kristiansand (foto: privat)

– Å være i praksis på akuttmottaket midt under koronakrisen opplever vi som svært realistisk, samtidig spennende og faglig utfordrende, sier sykepleierstudentene Lene Utzig og Malene Tønnessen. De er to av nesten fire hundre sykepleiestudenter fra UiA som nå er i praksis i sykehus og kommunehelsetjeneste i Agderfylkene.

Anders Johan Andersen, foto

Anders Johan W. Andersen er dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

– Praksis utgjør 50 prosent av sykepleiestudiet. Den nåværende situasjonen gir studentene en sjelden mulighet til å lære om smittevern og krisehåndtering, i tillegg til at de lærer ordinære sykepleieroppgaver, sier Anders Johan W. Andersen, dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

– For Sørlandet sykehus er det viktig at studentene får fullført sin praksisperiode og dermed kravene til godkjent utdanning. Sykehuset trenger sykepleiere med kompetansen som de tilegner seg i praksis og ved utdanningsinstitusjonene. For Sørlandet sykehus er det viktig og kanskje spesielt viktig i denne situasjonen at vi har et godt samarbeid med utdanninginstitusjonene. Vi opplever at samarbeidet med Universitet i Agder er godt, sier organisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandet sykehus HF.

Fullt smitteutstyr

Lene Utzig, foto

Sykepleiestudent Lene Utzig (24) er fra Skien (foto privat)

Utzig og Tønnessen har praksis på akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Kristiansand og vanlig klesdrakt er byttet ut med gul drakt, hansker, munnbind og beskyttelse foran øynene. Det kommer en jevn strøm av pasienter til akuttmottaket og alle pasienter med mistanke om korona ledes til en spesiell inngang. 

– I dag har jeg stått og tatt imot og gjort den første kartleggingen. Jeg har stilt spørsmål om symptomer, risikogrupper og om de har vært i utlandet. Basert på det bestemmes det om de skal i isolasjon, sier Utzig og legger til at det skjer med de fleste pasientene.

– Normalt ville vi tatt pasienten i hånda, nå må vi smile med øynene når vi hilser på dem, sier hun.

Trygghet

Malene Tønnessen, foto

Sykepleierstudent Malene Tønnessen (21) er fra Kristiansand (foto privat)

De to studentene er litt over halvveis i studiet, og har vært i praksis på sykehuset siden jul. Den 16 ukers lange sykehuspraksisen er delt i to bolker. Utzig og Tønnessen hadde kun vært på akutten ei uke, da koronakrisen traff Norge.

Studentene fikk en gradvis tilnærming til smitteproblematikken. Først observasjon og enklere oppgaver, og deretter fullt smittevernutstyr og mer sentrale oppgaver.

– Det er viktig for meg som student å være trygg på det jeg gjør, og ikke gjøre mer enn jeg kan, sier Tønnessen, som forteller om utviklingen fra å se og betrakte til å ta fullt del i sykepleieprosedyrene.

Alle praksisstudenter har en praksisveileder blant de fast ansatte sykepleierne.

– Vår veileder er like i nærheten og følger opp når vi trenger støtte og hjelp, sier de to.

Krevende situasjon

Sylvi Flateland, foto

Førstelektor ved UiAs Institutt for helse- og sykepleievitenskap Sylvi Flateland, er praksislærer for studentene på akutten.

Førstelektor ved UiAs Institutt for helse- og sykepleievitenskap Sylvi Flateland, er praksislærer for studentene på akutten. Hun har lang erfaring som intensivsykepleier og sier at hun følger ekstra godt med på studentene i denne perioden for å forstå hvordan de har det.

– Studentene er ulike, og reagerer ulikt, slik vi alle gjør i denne situasjonen. Jeg prøver å utfordre dem på å se læringsmulighetene. De som gjør det, vil kunne få et kjempeutbytte, sier Flateland.

– Det er utfordringer å ha studenter i praksis i denne krevende situasjonen. Det understreker dekan Andersen.

– Vi er i tett dialog med praksisstedene og passer på at praksisen organiseres og gjennomføres i tråd med gjeldende anbefalinger fra nasjonale myndigheter, sier han.

– Alle praksisstedene er i et dilemma, for sykepleierne skal først og fremst ivareta sine hovedoppgaver, som er pasienter og pårørende. Studentene må komme i andre rekke, og det er viktig at også studentene forstår nettopp det. Men her er det god læring, studentene skal utdanne seg til et yrke og det er sentralt å forstå kjørereglene i yrket, sier Flateland.

Smitte?

De to studentene er veldig fornøyd med praksisen, selv om de vet at medstudenter på andre avdelinger har mindre å gjøre enn vanlig, fordi mange planlagte operasjoner er utsatt, og dermed redusert aktivitet.

Praksisen påvirker hverdagen og de de to studentene er ekstra forsiktige i disse dager. Enten er de i praksisjobben på sykehuset, eller trener de alene i Baneheia eller er hjemme.

– Vi kan jo ta med smitte inn til sykehuset, eller bli smittet der selv, så vi må være forsiktige. Nå lærer vi mye mer om smitteregime og beredskap enn vi ellers ville gjort, sier Tønnessen.

Dette kommer vi til å huske resten av livet, sier de to.

– Vi er faktisk med og skriver historie, vi var på akutten når dette kom, sier Utzig og Tønnessen.

Mange i praksis og på beredskapsliste

215 førsteårsstudenter ved bachelorutdanningene i Kristiansand og Grimstad har praksis i kommunehelsetjenesten ved bo- og omsorgssentrene, hjemmetjenesten og i psykisk helse.  Studentene på andreårskullet har sin praksis ved Sørlandet sykehus. 93 studenter er ved sykehuset i Kristiansand, 64 i Arendal og 20 er i Flekkefjord.
I tillegg til studentene som er i praksis, har Helsedirektoratet bedt alle universiteter og høgskoler om å rapportere inn både studenter og ansatte med klinisk helsefaglig kompetanse. Fra Universitet i Agder er det meldt inn 1264 personer totalt, og denne gruppen består av:

  • 417 tredjeårs helse- og sosialfaglige bachelorstudenter (sykepleier, vernepleie, bioingeniør og sosionom)
  • 73 studenter under videreutdanning innen helsefag
  • 91 ansatte ved UiA fra 9 ulike profesjoner med klinisk helsefaglig kompetanse
  • 683 kandidater som har sluttført videreutdanning innen helsefag de siste 10 årene