0
Hopp til hovedinnhold

Studentombud fra hele Skandinavia samles på UiA

17. – 18. oktober kommer studentombud fra Norge, Sverige og Danmark til UiA for å utveksle erfaringer og lære av hverandre.

Bilde av studentombud ved UiA, Eirik Andreassen Mo.
Studentombud Eirik Andreassen Mo får besøk fra kolleger fra hele Skandinavia.

– Studentombud jobber med taushetsbelagte saker, så det er ikke ofte vi jobber sammen med andre om sakene våre. Derfor er det godt å kunne bygge nettverk med andre i samme situasjon, så vi kan lære av hverandre, sier studentombud ved UiA, Eirik Andreassen Mo.

 Mye erfaring

Han begynte som studentombud i 2017. Fra august 2019 ble det lovpålagt for alle universiteter og høyskoler å ha et eget studentombud. I Sverige har de hatt lignende ordninger i over 30 år, så det er mye lærdom å hente der. Totalt 23 studentombud kommer til konferansen, som har tema «Studentombudets rolle».

– Tidligere konferanser har dreid seg mye om konflikthåndtering, så det har vi lært en god del om. Nå ville vi se på hvordan vår rolle er i forskjellige saker. For eksempel, hva er vår rolle når en student blir mobbet av medstudenter? Dette er det ulik praksis på, så det blir spennende å høre hva andre har erfart, sier Mo.

UiA i spiss

Tidligere rektor på UiA, Frank Reichert, ledet Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i UH-sektoren. Han skal presentere arbeidet og konklusjonene til arbeidsgruppa på konferansen. Resultatene fra kartleggingen av mobbing og seksuell trakassering fikk stor medieomtale, og det har blitt foreslått å opprette en egen varslingsnemnd for akademia.

–Reicherts arbeid har gjort studentombudenes jobb enklere, gjennom å sette mobbing og trakassering på agendaen. Det gjør det enklere å snakke om, og senker terskelen for å melde ifra. Jeg håper at deltagerne på konferansen får faglig påfyll, gode diskusjoner og kan knytte kontakt med hverandre, sier studentombud ved UiA, Eirik Andreassen Mo.