0
Hopp til hovedinnhold

Studenter i praksis overtar skoledriften

I en uke overtar lærerstudentene på UiA driften av fire skoler på Agder. I år er temaet bruk av digital teknologi som pedagogiske verktøy i undervisning.

Studentene Petter Larsen Hellstrøm og Jelena Høegh-Omdal er i SOT på 7. trinn. Høegh-Omdal får også prøve seg som rektor disse dagene. De er begge fornøyd med at de får oppleve en praksis hvor pedagogisk bruk av teknologi er en integrert del av den daglige driften.

Hva har Torridal, Hunsfoss, Fagerholt og Vennesla ungdomsskole til felles? En hel uke denne vinteren driftes de av engasjerte og flinke tredjeårsstudenter fra grunnskolelærerutdanningene på Universitetet i Agder (UiA).

I mellomtiden driver lærerne og ledelsen ved skolene utviklingsarbeid knyttet til digital teknologi.    

En annerledes praksis

- Det som gjør denne praksisperioden veldig gøy er at den er mer realistisk og vi har mye mer ansvar enn ellers, sier Jelena Høegh-Omdal. Hun jobber både som lærer på 7. tinn og som en av to rektorer på Fagerholt i SOT-uka. – Medstudentene blir som kollegaer og vi må hele tiden samarbeide og spille hverandre gode. Samtidig må du stole mer på deg selv fordi du langt oftere enn vanlig er alene i klasserommet.

Ifølge Høegh-Omdal har SOT-praksisen bidratt til at hun har fått større innsikt i alt som foregår utenfor klasserommet på en skole. – Rektorjobben er full av mange oppgaver, flere enn jeg visste på forhånd, men en lederjobb i skolen har virkelig gitt mersmak.   

Apper i undervisningen

Både Kristiansand og Vennesla kommune satser stort på pedagogisk bruk av digital teknologi i skolen.  I Vennesla kommune har alle elever og ansatte i skolen denne høsten fått sin egen ipad., I Kristiansand benytter man også Chromebooks og pc.

– Studentene som skal ha praksis med skoleovertakelse hos oss får blant annet se hvordan vi jobber med ulike apper i undervisningen, sier inspektør ved Vennesla ungdomsskole Kari-Ann Gjengaar.

Studentene vil få mest kjennskap til appene Itoughts, Geogebra og Explain everything. I tillegg vil studentene få erfaring med bruk av OneNote i noen av elevgruppene, samtidig som Teams brukes som samarbeidsverktøy.

– Vi har forberedt studentene på den teknologien som vil møte dem i lærerhverdagen ved skolen. De har vært nysgjerrige på hvordan vi jobber, og flere av dem har prøvd ut ulike apper i arbeid med elevene, sier Gjengaar.

Internasjonale besøk

I studentovertakelse-uka skal ansatte ved Vennesla ungdomsskole til København, og de ansatte ved Fagerholt skole skal til London. I København skal Vennesla ungdomsskole blant annet besøke Københavns Professionshøjskole (UCC)  og deres Future Classroom Lab (FCL).

Gjengaar sier at på FCL skal lærerne få en introduksjon til ulike måter å bruke teknologi på i klasserommet.

– Vi skal blant annet jobbe med teknologistøttende læringssoner der vi blir bevist på at det er didaktikken som styrer teknologien, ikke omvendt.

I London skal personalet ved Fagerholt besøke skoler for å se hvordan andre jobber med teknologi opp mot undervisning og formidling.

– Samtidig skal vi jobbe med å videreutvikle samarbeidskulturen blant personalet, sier inspektør Leif Anders Haanes.

Lærerne ved Vennesla ungdomsskole besøker UCC for å lære ulike måter å bruke teknologi på en pedagogisk måte i klasserommet.

Lærerne ved Vennesla ungdomsskole besøker UCC for å lære ulike måter å bruke teknologi på en pedagogisk måte i klasserommet

Pedagogisk bruk av teknologi

I dagene før lærerne fra Fagerholt overlot driften av skolen til studentene fikk studentene øvd seg på bruk av Smartboards, Ipad og Chromebook.

Fagerholt skole samarbeider tett med UiA gjennom ProDiG-prosjektet – Dette er med på å sikre at vi har 40 lærere med god kompetanse i pedagogisk bruk av interaktive tavler og annen teknologi, sier Haanes. - Studentene har dermed fått god støtte til å ta i bruk ulike digitale verktøy i SOT-uka. 

– Vårt mål har vært å legge til rette for at studentene skal stille seg spørsmålet: «Hvordan kan pedagogikken ha nytte av teknologien?»

Send studiet på mail