0
Hopp til hovedinnhold

Studenter er medforskere

Rundt 160 studenter har i løpet av tre år fått forskningserfaring gjennom prosjektet Studenter i forskningsprosjekt. Nå øker UiA støtten per prosjekt.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Marita Strand Østerhus og Cecilie Beinert, foto
Lærerstudent Marita Strand Østerhus (f.v.) og stipendiat Cecilie Beinert jobber sammen om å utvikle et undervisningsopplegg for Mat og helse. Samarbeidet muliggjøres av Studenter i forskningsprosjekter.

Marita Strand Østerhus og Elida Mersland er studenter på fjerde året på Grunnskolelærerstudiet 1-7 år. Dette studieåret er de engasjert i prosjektet Studenter i forskningsprosjekt og arbeider sammen med stipendiat Cecilie Beinert som holder på med et doktorgradsprosjekt på Institutt for folkehelse, idrett og ernæring.

De arbeider sammen for å utvikle en LifeLab i faget Mat og helse, et praktisk undervisningsopplegg med både teori og praksis.

– at og helse er kanskje skolens minste fag, men vi synes det er skolens viktigste fag. Her handler det om å lære elever ernæring og helse, sier Beinert om faget som tidligere har vært kalt både Heimkunnskap og Skolekjøkken.

Beinert har en master i folkehelse og bachelor i ernæring. Hun har undervisningserfaring, men ikke lærerutdanning. Derfor er hun glad for å ha med seg lærerstudenter i forskningen sin.

– De har praksis i skolen og kan didaktikk, og har en kompetanse jeg ikke har, sier hun.  

Samskaping

Tre skoler er med i arbeidet. Her gjøres det intervjuer med brukere og samles erfaring. Nå i vår skal opplegget testes ut i skoler rundt om i Agder.

– Det er spennende å prøve ut ulike læringsmetoder og det er både nyttig og relevant for min framtidige jobb som lærer, sier Strand Østerhus.

Opplegget må være nøkternt og enkelt å gjennomføre, samtidig som det følger læreplan og skolenes tilgjengelige tid og ressurser. Dette er samskaping i praksis. Studenter, ansatte og omgivelsene rundt oss utfordrer hverandre, sier Beinert.

Egen blogg

Alle studenter som er med i Studenter i forskningsprosjekt må skrive en bloggpost om deres bidrag i forskningsprosjektet. Bloggene er samlet på en egen side på uia.no. Her kan du finne blogg-innlegg helt tilbake til prosjektets oppstart i 2016.  

– Gjennom å delta i et slikt prosjekt, har vi fått enda større innsikt i forskningsarbeid, og vi har blitt enda mer bevisst på betydningen av god opplæring i mat- og helsefaget, skriver Strand Østerhus og Mersland i sitt blogginnlegg.

Studentperspektiv på forskning

Gjennom Studenter i forskningsprosjekt blir studentene trukket inn i forskningsaktiviteter. De lærer om forskningsmetoder og betydningen av forskningen i praksis.

– En sterk og god kobling mellom forskning og utdanning er et premiss for kvalitet innen utdanningene.  I tillegg bidrar det til at gode studenter rekrutteres til forskning.  Ordningen bidrar også til at forskningsgruppene får nye perspektiver inn fra studentene, og at talentfulle studenter oppdages og oppmuntres til en videre forskerkarriere, sier Simone Heinz, forskningsdirektør ved UiA.

Økt støtte og utvidet ordning

Ordningen med Studenter i forskningsprosjekt har vart i tre år med omlag 40 prosjekter hvert år.

– Hvert prosjekt støttes med 15.000 kroner som går til å lønne studentene som er med. I løpet av tre år har vi delt ut omlag 1. 8 millioner kroner. Noen synes nok dette er litt lite og vi har nå besluttet å øke prosjektstøtten til 20.000 kroner per prosjekt, sier Heinz.   

For framtiden er tanken at Studenter i forskningsprosjekt skal inn i Program for utdanningskvalitet.

– Det vil være viktig å se ordningen i sammenheng med andre utdanningsaktiviteter, slik at det blir en helhetlig læring. Vi skal også utrede nå om vi skal opprette en tilsvarende ordning for Studenter i innovasjon, sier Heinz.