0
Hopp til hovedinnhold

Studentenes undervisning fra mandag 16. mars

Universitet i Agder har stengt sine studiesteder i perioden 12.-26. mars 2020. Samtidig er studentenes utdanningstilbud og progresjon den viktigste oppgaven for UiA i tiden fremover.

Morten brekke i tv-studio
Forelesere ved UiA har ulike måter å undervise studentene digitalt på.

Faglærere skal så langt det er mulig gjennomføre de planlagte undervisningsaktivitetene på tidspunktene som var planlagt i timeplanen for å unngå kollisjoner med annen undervisning.

– Det er studentenes utdanningsløp som er vår førsteprioritet. Vi ønsker så langt det er mulig å tilby et digitalt undervisningstilbud til studentene. Streamingen skal ikke skje fra våre studiesteder, men vi tror likevel at faglærerne i samarbeid med våre administrative ressurser klarer å få på plass gode løsninger, sier rektor Sunniva Whittaker.

Det er faglærernes ansvar å kommunisere til studentene hvordan undervisningen skal gjennomføres, fortrinnsvis gjennom den digitale læringsplattformen Canvas.

Faglærerne kan ta i bruk flere ulike pedagogiske og tekniske verktøy. Det er utarbeidet en veileder til digital undervisning.

UiA Hjelp

Faglærere som har behov for bistand knyttet til digital undervisning, kan kontakte UiA Hjelp. De tar imot alle henvendelser og koordinerer med relevante støtteressurser.

UiA hjelp har åpent lørdag 14. mars som støtte for forelesere som er usikre på den tekniske bruken av verktøyer innen undervisningen starter opp mandag 16. mars. Det planlegges for digital opplæring til forelesere på fakultetene. Nærmere informasjon kommer mandag 16. mars til alle fakulteter.

UiA Hjelp har følgende åpningstider:

  • Mandag til fredag 08:00-17:00
  • Lørdag: 10:00-15:30

Kriseledelse ved UiA

Kriseledelsen ved Universitetet i Agder har vært i virksomhet i flere dager, og det er også satt kriseledelse ved fakultetene og lærerutdanningen. Det gjennomføres faste møter både sentralt og i fakultetene/lærerutdanningen for å håndtere situasjonen fortløpende. 

– Det er veldig positivt å se at hele organisasjonen tar dette på alvor og at studenter og ansatte bidrar til at vi tar vår del av samfunnsdugnaden. Jeg vil understreke viktigheten av å følge de nasjonale smittevernrådene og redusere omfanget av fritidsreiser til det aller nødvendigste, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Ekstra takk til ansatte

Både rektor og universitetsdirektør er spesielt imponerte over innsatsen mange ansatte viser i denne situasjonen. 

– Vi vil gjerne uttrykke en ekstra takk til de mange ansatte som viser en ekstraordinær fleksibilitet og innsatsvilje for å skape gode løsninger for studenter og andre medarbeidere. Det er inspirerende å være ledere for en organisasjon som stiller så bra opp i en krisesituasjon. Sammen bidrar vi til å redusere smittespredningen ved å være lojale mot tiltakene og støtte opp om den store samfunnsdugnaden, sier rektor Sunniva Whittaker.