Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Studentene strømmer til juss-utdanningene

Søkertallene for 2023 viser stor interesse for UiAs nye masterstudium i rettsvitenskap. Også bachelorgraden har blitt mer populær etter lanseringen av mastergraden. Se også årets 10 på topp-liste.

Bilde av noen som blar i Norske lover.

Informasjon om ledige studieplasser – se nederst i saken.

Etter at søknadsfristen for høyere utdanning gikk ut 15. april, viser UiA-tallene at den nye mastergraden i rettsvitenskap (tidligere kjent som juridisk embetseksamen) er svært populær blant søkerne. 328 søkere kjemper om 40 planlagte studieplasser.

Roger Normann

– Dette er svært gledelige tall. Vi er veldig fornøyde med at så mange ønsker å være del av det første masterkullet i rettsvitenskap ved UiA, sier dekan ved Handelshøyskolen ved UiA, Roger Normann.

Den nye mastergraden ser også ut til å øke interessen for bachelorgraden i rettsvitenskap.

– Her ser vi en økning i antall førsteprioritetssøkere på nesten femti prosent. Samlet sett ser vi at muligheten til å tilby full juss-utdanning medfører en styrking av både fagmiljøet og interessen for å studere hos oss, sier Normann.

Mange vil ta vernepleierutdanning i distriktene

Fra høsten tilbyr UiA såkalt distriktsvennlig vernepleierutdanning i både Østre Agder, Setesdal og i Listerregionen. Og tallene viser at det er mange om beinet.

Anders Johan Andersen

Hele 317 søkere kjemper om 35 studieplasser. Den foreløpige søknadsbehandlingen viser at det er mer enn nok kvalifiserte søkere i alle regioner til å starte opp i august.

– Dette er ekstraordinært gode tall som viser et stort ønske om å bli vernepleier i Agders distrikter. Vi er glade for å kunne da del i å møte behovet i de enkelte regionene, sier dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Utdanningen foregår på deltid over 4,5 år og er samlings- og nettbasert. Samlingene vil i hovedsak foregå i Lyngdal (18 studieplasser), Tvedestrand (9 studieplasser) og på Evje (8 studieplasser).

Nasjonal nedgang for lærerutdanningene bekymrer

Hilde Inntjore

Søkertallene viser en markant nedgang for lærerutdanninger i hele landet, noe også pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet peker på. Også på UiA er det nedgang på flere programmer:

 • Barnehagelærer i Grimstad og Kristiansand er ned henholdsvis 44 % og 21 %
 • Grunnskolelærer for 1. til 7. trinn er ned 4,5 %
 • Grunnskolelærer for 5. til 10. trinn er ned 47 %
 • Lektorutdanningen for 8. til 13. trinn er ned 12 %

– Dette er en utvikling vi har sett komme i noen år nå. UiA kommer fortsatt til å få til god utdanning av lærere i hele vår bredde av tilbud, men det er klart at utviklingen vi har i rekrutteringen bør bekymre oss alle, sier dekan ved lærerutdanningene ved UiA, Hilde Inntjore.

– Her er det mange som må være med og bidra for å øke interessen for å bli lærer i både barnehage og skole, og som en bred lærerutdanningsinstitusjon vil vi selvfølgelig bidra til det på alle måter vi kan, sier Inntjore.

Øvrige tall fra UiA

Under følger flere nøkkeltall for søkningen til UiAs studier.

Hvor mange søker seg til UiA?
6.112 søkere har UiA som førsteprioritet i Samordna opptak. Det er en nedgang på 2 % fra i fjor (6.243).

Blant de universitetene vi normalt sammenligner oss med, holder UiA seg likevel rimelig bra. Blant dem er UiS (-5,6 %), Nord (-6,7 %) og USN (-12,6 %). Flere av universitetene i de største byene har en positiv utvikling, som ved OsloMet (+5,4 %).

UiAs andel av førsteprioritetssøkere i Samordna opptak er 4,49 %, marginalt ned fra 4,62 % i 2022.

I det lokale opptaket har 5.450 studenter søkt UiA-studier innen 15. april. 

Hvem søker seg til UiA?
52 % av UiAs søkere er 21 år eller yngre. Det nasjonale tallet er 45 %.

Som tidligere er rundt 6 av 10 søkere til UiA kvinner.

52,3 % av søkerne bor i Agder. Bak Agder følger Viken (11,8 %), Rogaland (9,6 %) og Vestfold og Telemark (9,5 %).

Ved hvilke studieprogrammer er det hardest konkurranse for å komme inn?
Når vi ser på antall søkere per studieplass i Samordna opptak, er dette UiAs topp ti-liste:

 1. Akademisk e-sport, bachelor – 5,9 søkere per plass
 2. Rettsvitenskap, bachelor – 5,3 søkere per plass
 3. Barnevern, femårig master – 4,2 søkere per plass
 4. Vernepleie, bachelor – 4 søkere per plass
 5. Sosialt arbeid, bachelor – 3,9 søkere per plass
 6. Markedsføring og ledelse, bachelor – 3,7 søkere per plass
 7. Pedagogikk, årsstudium – 3,4 søkere per plass
 8. Industriell økonomi og teknologiledelse, femårig master – 3,3 søkere per plass
 9. Bioingeniørfag, bachelor – 3,2 søkere per plass
 10. Friluftsliv, årsstudium – 2,9 søkere per plass

Alle universiteter har også egne lokale opptak. I disse opptakene kan søkere ha søknader inne ved flere institusjoner samtidig, så derfor må tallene tolkes annerledes. Likevel kan følgende studier nevnes med spesielt mange søkere per plass:

 1. Spesialpedagogikk, toårig master – 12,9 søkere per plass
 2. Utøvende musikk, rytmisk, bachelor – 11,4 søkere per plass
 3. Rettsvitenskap, toårig master – 8,2 søkere per plass

Utviklingen innen UiAs største fagområder

Innen helsefagene holder UiA god stand med ett prosentpoengs nedgang, mot 8 % ned nasjonalt. Det er økt søkning til det campusbaserte vernepleiestudiet (+15,1 %), og sykepleiestudiet i Grimstad (+6,6 %). Sykepleiestudiet i Kristiansand justerer seg 10 % ned, men her er tallene fortsatt solide med 441 søkere til 170 plasser.

Innen økonomi og administrasjon styrker søkertallene seg med 11,2 prosent ved UiA, noe som følger en nasjonal positiv trend. Bachelorgraden i økonomi og administrasjon styrker seg med hele 20 %, mens det toårige masterprogrammet (siviløkonom) øker med 10 %.

For ingeniørstudiene på bachelornivå kan man både søke i samordna opptak, eller via såkalte TRES og Y-veien i lokalt opptak. Når man ser tallene samlet styrker elektroingeniørutdanningen seg med 9 prosent, rett foran dataingeniørutdanningen som styrker seg med 8,7 prosent. Fornybar energi går opp med 2 %. Mekatronikkutdanningen går ned med 29,5 % og byggingeniørutdanningen 18,5 %. Søknadstallene til sivilingeniørutdanningene (mastergradsnivå) preges antagelig av et arbeidsmarked med stor etterspørsel etter arbeidskraft, og her er det redusert søkning til flere områder. Ledige studieplasser her blir tilgjengelige på UiA.no fortløpende.

Lærerutdanningene er bredt omtalt tidligere i saken.

Ledige studieplasser

Som vanlig er det studieprogrammer som etter 15. april har plass til flere. For eksempel er det allerede klart at det blir ledige studieplasser på mastergradene i:

Denne listen er ikke komplett. Alle ledige studieplasser offentliggjøres:

 • 1. juni i det lokale opptaket
 • 19. juli i Samordna opptak

Ett unntak er TRES-opptaket til ledige studieplasser på ingeniørutdanningene som kommer ut i lokalt opptak en av de neste dagene.

Følg med på UiA.no for oppdatert informasjon.

Når ledige studieplasser legges ut, innebærer dette normalt at søkere som mangler mindre deler av opptakskravene til de enkelte studiene kan få et betinget opptak. Dette kan for eksempel gjelde søkere til ingeniørstudier som mangler Matte 4 eller søkere til mastergrad som mangler inntil 15 studiepoeng.

Kontaktpersoner for pressen er utdanningsdirektør Greta Hilding eller kommunikasjonsdirektør Øivind Dagsvik Eskedal.