0
Hopp til hovedinnhold

Streamer rektorvalg-møtet

Skal Universitetet i Agder skifte fra valgt til tilsatt rektor fra neste år? Universitetsstyret behandler saken 12. september. Styremøtet streames i sanntid fra starten av møtet.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hovedbygget campus Kristiansand, foto
VALGT ELLER TILSATT REKTOR? Universitetsstyret behandler saken 12. september.

Innstillingen til universitetsstyret fremmes saken med åpen innstilling i form av to alternative forslag til vedtak. Siden universitetsdirektøren er inhabil i saken, fremmes den av personal- og organisasjonsdirektør Bernt Jørgen Stray. 

Alternativ 1: 1. Styret vedtar videreføring av todelt ledelse som styringsordning på institusjonsnivå for perioden 2019-2023. 2. Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake til gjennomføringen av rektorvalget i 2019.

Alternativ 2: 1. Styret vedtar enhetsmodellen som styringsordning på institusjonsnivå for perioden 2019- 2023. 2. Styret slutter seg til skissert prosess for tilsetting.

Se hele innstillingen her (pdf)

Alle styresakene til septembermøtet finner du her.

Saken om styringsordning blir streamet på https://www.uia.no/live/event/livestream-krs. Saken er satt opp i starten av møtet.

– Helt normalt

– Det er normalt at slike saker fremmes med to alternative forslag til vedtak. Foran en ny rektorperiode tar universitetsstyret stilling til organisasjonsformen i kommende periode, og også tidligere er denne saken fremmet med åpen innstilling. Så dette er som det pleier å være, sier kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen.

Hva utfallet kan bli, vil han imidlertid ikke spekulere i.

– Nei, det er helt og holdent opp til universitetsstyret. Saken avgjøres der, sier han.

Det er professor Frank Reichert som er rektor ved UiA i dag. Han tiltrådte i 2016 og hans rektorperiode går ut 31. juli 2019.

Veien videre

I innstillingen skisseres også veien videre for begge alternativene. Dersom universitetsstyret ønsker å videreføre ordningen med valgt rektor, utlyses valget i løpet av høsten, og valgperioden holdes i februar neste år. Den som velges tiltrer 1. august 2019. Velger styret en enhetsmodell med tilsatt rektor, utlyses stillingen i oktober, med tilsetting i januar/februar neste år.

Høring og debatt

Spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor har vært debattert både internt på universitet og også i landsdelen og landet for øvrig i lang tid. En intern høringsrunde (pdf) ble holdt i mai/juni, og universitetsstyret ble orientert om denne på sitt siste møte før ferien. Videre har debattforumet Eilerts salong satt fokus på saken, ved blant annet å få fram synspunkter utenfor UiA.

Det er også utarbeidet en egen debattside om spørsmålet.