0
Hopp til hovedinnhold

Streamer rektorvalg-møtet

Skal Universitetet i Agder skifte fra valgt til tilsatt rektor fra neste år? Universitetsstyret behandler saken 12. september. Styremøtet streames i sanntid fra starten av møtet.

Hovedbygget campus Kristiansand, foto
VALGT ELLER TILSATT REKTOR? Universitetsstyret behandler saken 12. september.

Innstillingen til universitetsstyret fremmes saken med åpen innstilling i form av to alternative forslag til vedtak. Siden universitetsdirektøren er inhabil i saken, fremmes den av personal- og organisasjonsdirektør Bernt Jørgen Stray. 

Alternativ 1: 1. Styret vedtar videreføring av todelt ledelse som styringsordning på institusjonsnivå for perioden 2019-2023. 2. Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake til gjennomføringen av rektorvalget i 2019.

Alternativ 2: 1. Styret vedtar enhetsmodellen som styringsordning på institusjonsnivå for perioden 2019- 2023. 2. Styret slutter seg til skissert prosess for tilsetting.

Se hele innstillingen her (pdf)

Alle styresakene til septembermøtet finner du her.

Saken om styringsordning blir streamet på https://www.uia.no/live/event/livestream-krs. Saken er satt opp i starten av møtet.

– Helt normalt

– Det er normalt at slike saker fremmes med to alternative forslag til vedtak. Foran en ny rektorperiode tar universitetsstyret stilling til organisasjonsformen i kommende periode, og også tidligere er denne saken fremmet med åpen innstilling. Så dette er som det pleier å være, sier kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen.

Hva utfallet kan bli, vil han imidlertid ikke spekulere i.

– Nei, det er helt og holdent opp til universitetsstyret. Saken avgjøres der, sier han.

Det er professor Frank Reichert som er rektor ved UiA i dag. Han tiltrådte i 2016 og hans rektorperiode går ut 31. juli 2019.

Veien videre

I innstillingen skisseres også veien videre for begge alternativene. Dersom universitetsstyret ønsker å videreføre ordningen med valgt rektor, utlyses valget i løpet av høsten, og valgperioden holdes i februar neste år. Den som velges tiltrer 1. august 2019. Velger styret en enhetsmodell med tilsatt rektor, utlyses stillingen i oktober, med tilsetting i januar/februar neste år.

Høring og debatt

Spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor har vært debattert både internt på universitet og også i landsdelen og landet for øvrig i lang tid. En intern høringsrunde (pdf) ble holdt i mai/juni, og universitetsstyret ble orientert om denne på sitt siste møte før ferien. Videre har debattforumet Eilerts salong satt fokus på saken, ved blant annet å få fram synspunkter utenfor UiA.

Det er også utarbeidet en egen debattside om spørsmålet.

Send studiet på mail